bankingforum2017

Dzień I – 12 kwietnia 2017r.

 

8:45 – 9:15 Rejestracja, poranna kawa

9:15 – 9:30 Uroczyste otwarcie Konferencji

 • Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum

9:30 – 11:00 Blok tematyczny: Regulacje w kontekście nowych technologii i podatków

 • Skutki dla gospodarki, sektora finansowego i klientów
 • Piaskownica regulacyjna – szanse i wyzwania
 • MIFID a ryzyko systemowe
 • Współpraca na linii biznes-administracja (m.in. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)
 • Wpływ podatku od instytucji finansowych na rozwój banków i ubezpieczycieli

Moderator:

 • Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości, SGH

Prelegenci:

 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska
 • Prof. Konrad Raczkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, DM BOŚ S.A
 • Andrzej Sieradz, Digital Advisor, Microsoft

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Blok tematyczny: Finanse w dobie cyfryzacji

11:30 – 11:40 Prezentacja Gospodarza

 • Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft

11:40 – 13:00 Debata

 • Jak kreować nowe modele biznesowe i wyznaczać nowoczesne trendy rozwoju w oparciu o innowacyjne technologie? Strategie i modele biznesowe a oczekiwania klientów technologicznych
 • Tempo i kierunki rozwoju technologii – inspiracja czy zagrożenie?
 • Do jakich nowych grup klientów można skutecznie dotrzeć dzięki nowym rozwiązaniom? Ile prawdy jest w stwierdzeniu „kto pierwszy ten lepszy”?
 • Zmiany wykorzystania technologii przez banki i ubezpieczycieli, a dysproporcje w ich rozwoju. Na ile wrażliwość poszczególnych podmiotów na zmiany technologiczne może wpłynąć na ich sytuację w przyszłości?
 • Koszty kierunków zmian technologicznych (trendów) – czy bezpieczeństwo jest czynnikiem, który należy brać pod uwagę przede wszystkim?
 • W jaki sposób zmiany technologiczne i cyfrowe wpływają na konkurencyjność tradycyjnych banków i start-up’ów finansowych?
 • Oczekiwania klientów nowoczesnych – kim są millenialsi, jakie mają potrzeby i motywacje zakupowe, czy, i jak instytucje finansowe powinny się dostosowywać do ich potrzeb i wymagań?
 • Sposoby dotarcia do klienta nietradycyjnego, czyli jakie wyzwania stoją przed instytucjami finansowymi w dotarciu i komunikacji? Oferty skrojone dla klientów, komunikacja poprzez social media, analiza zachowań klientów
 • Ekspresowa smartfonizacja społeczeństwa – szansa czy wyzwanie?

Moderator:

 • Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft

Prelegenci:

 • Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
 • Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Małgorzata Szturmowicz, Członek Zarządu, Idea Bank
 • Daniel Arak, Członek Zarządu, ITMAGINATION

13:00 – 14:00 Lunch

banking

14:00 – 14:15 Wystąpienie

 • Esteban Sossa, EMEA Business Development Manager, ApPello

14:15 – 15:15 Blok tematyczny: Wpływ Regulacji na Strategie Banków

 • Czy kapitał zaufania nadszarpnięty w wyniku kryzysu finansowego wystarczy, by ochronić światowy system bankowy przed egzystencjalnymi zagrożeniami płynącymi spoza sektora?
 • Czy większość światowych trendów regulacyjnych wdrożona zostanie w Polsce? Czy regulacje nie powinny być bardziej dostosowane do realiów polskiej gospodarki i systemu bankowego?
 • Ryzyko conduct („złego prowadzenia się”) – czy faktycznie tak istotne, szczególnie w kontekście Polski?
 • MiFID II i RODO – niepotrzebne utrudnienie, czy jednoznaczne rozwiązanie problemów związanych z ryzykiem conduct? Ich wpływ na banki?
 • Wpływ ostatniej nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na praktykę biznesową.
 • Branża finansowa, a inne – czy sektor usług finansowych powinien być jedynym, którego dotyczyć będą zakazy nieuczciwych, niedostosowanych do potrzeb klienta praktyk?
 • Czy kanał dystrybucji determinuje poziom ryzyka conduct instytucji finansowych? Co mogą zrobić, by lepiej zarządzać tym ryzykiem?
 • Nowe regulacje a ograniczenia przyjętych przez banki strategii biznesowych. Czy nowe regulacje prowadzą do osłabienia potencjału sektora bankowego?

Moderator:

 • Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum

Prelegenci:

 • Adam Uszpolewicz, Prezes Zarządu, Aviva
 • Michał Mrożek, Prezes Zarządu, HSBC
 • Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu, Bank Citi Handlowy
 • Adam Stopyra, Counsel, CMS
 • Bartosz Wyżykowski, Zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego

15:15 Zakończenie I dnia Konferencji

banking

Dzień II – 13 kwietnia 2017r.

 

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie II dnia konferencji

9:15 – 9:30 Prezentacja

 • Piotr Siciak, Dyrektor w dziale usług doradczych dla branży finansowej, KPMG w Polsce

9:30 – 10:45 Blok tematyczny: Trendy w płatnościach: Polska pod wieloma względami już jest liderem – jak możemy skorzystać z rozwoju płatności nowej generacji, przyspieszyć ich wzrost i utrzymać pozycję lidera w tej sferze? Jakie zmiany czekają nas na rynku płatności?

9:30 – 9:35 Prezentacja gospodarza

 • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce

9:35 – 9:40 Prezentacja gospodarza

 • Błażej Mika, Dyrektor Centrum Rozwoju Kart i Płatności, BZ WBK

9:40 – 10:45 Panel dyskusyjny

 • Przykłady dotychczasowych innowacji w finansach, w szczególności w obszarze płatności (Polska jest krajem innowacyjnym pod wieloma względami = technicznymi, ale i organizacyjnymi, a polskie banki / polski sektor finansowy jest pokazywany w Europie i na świecie jako przykład do naśladowania właśnie pod względem masowego, szybkiego wdrażania nowych rozwiązań; ostatni przykład to fenomenalny sukces płatności zbliżeniowych, możliwy dzięki działaniu całego sektora i współpracy z detalistami oraz samorządami) oraz płatności mobilne, jak Android Pay (Polska = drugi kraj w Europie)
 • Przewidywane / planowane nowe rozwiązania
 • Popularyzacja płatności elektronicznych
 • Jak współpracować z firmami z sektora fintech?
 • Wpływ rozwoju płatności bezgotówkowych na ściągalność podatków: jak popularyzować płatności bezgotówkowe po to, by rosły wpływy z tego tytułu?

Moderator:

 • Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Prelegenci:

 • Mirosław Skiba, Członek Zarządu, BZ WBK
 • Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Administracji, PKO Bank Polski
 • Norbert Biedrzycki, CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
 • Andrzej Basiak, Członek Rady Nadzorczej, mPay
 • Piotr Siciak, Dyrektor w dziale usług doradczych dla branży finansowej, KPMG w Polsce
 • Jakub Kiwior, Dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

10:45 – 10:55 Prezentacja wprowadzająca – raport adopcji chmury w Polsce i sektorze finansowym

 • Marek Zamłyński, Dyrektor Zarządzający, IDC Poland

10:55 – 12:15 Blok tematyczny: Status adopcji chmury w sektorze bankowym

 • Gdzie dziś jesteśmy?
 • Co się udało?
 • Co jest jeszcze do zrobienia?
 • Czy mamy już funkcjonujące wdrożenia rozwiązań chmurowych? W jakich obszarach? Jakie są ich efekty?

Moderator:

 • Andrzej Gibas, Dyrektor Sektora Finansowego, Microsoft

Prelegenci:

 • Dorota Poniatowska-Mańczak, Chief Information Officer, Credit Agricole
 • Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer, Alior Bank
 • Roman Szwed, Prezes zarządu, Atende
 • Jarosław Wolak, Dyrektor Działu Prawnego, mBank
 • Agata Szeliga, Partner, Radca Prawny, Kancelaria SKS
 • Marek Zamłyński, Dyrektor Zarządzający, IDC Poland

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 12:55 Prezentacja wprowadzająca

 • Jerzy Kalinowski, Partner, Szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

12:55 – 13:50 Blok tematyczny: Nowe modele biznesowe w bankowości: bancassurance, e-commerce, co jeszcze?

 • Digital transformation: wartości dodane dla klientów banków
 • Budowanie lojalności i wykorzystywanie potencjału powracających klientów
 • Bankowość zorientowana na klienta: wyprzedzanie jego potrzeb, customer experience, customer engagement
 • Możliwości nowych modeli biznesowych: e-commerce, bancassurance, programy lojalnościowe, platformy wielostronne, inspiracje płynące z FinTech
 • W jaki sposób w dużych bankach wdrażać nowe modele biznesowe?

Moderator:

 • Michał Turalski, Starszy Menadżer w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, KPMG w Polsce

Prelegenci:

 • Wawrzyniec Hyska, Dyrektor ds. Sektora Finansowego, e-point SA
 • Marcin Kotarba, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Deutsche Bank Polska
 • Marek Kucharski, Wiceprezes Aleo, ING Bank Śląski
 • Jerzy Kalinowski, Partner, Szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Esteban Sossa, EMEA Business Development Manager, ApPello

13:50 – 15:00 Blok tematyczny: Okołobankowy biznes finansowy: spółki zależne i powiązane z grupami bankowymi. Scenariusze 2017-2018.

 • „Spółki zależne w ramach grup bankowych” – co to znaczy? Wczoraj, dzisiaj, jutro. Leasing. Faktoring. Usługi innowacyjne, pozafinansowe.
 • Czy spółki zależne banków, działające na rynkach nieregulowanych, są szybszym i skuteczniejszym poligonem testowania niektórych nowych rozwiązań dla grup bankowych niż wdrożenia wewnątrz-bankowe? Jak zmienia się rola leasingu i faktoringu dla Polskich przedsiębiorców? W jakim kierunku będzie ewoluował rynek w latach 2017-2018?
 • Usługi finansowe nieregulowane vs polityka regulacyjna vs interes społeczny. Czy istnieją potrzeby poszerzania obszarów regulowanych? Czy praktyka rozciągania reguł rynku regulowanego na biznes nieregulowany jest częsta? Czy ta praktyka jest właściwa? Korzyści vs koszty. Bezpieczeństwo Klienta. Innowacyjność. Dynamika wzrostu vs rentowność.

Moderator:

 • Szymon Kamiński, Prezes Zarządu , BZWBK Leasing

Prelegenci:

 • Stanisław Kluza, Prezes Zarządu, BOŚ Bank
 • Rafał Strzelecki, Prezes Zarządu, CyberProductivity
 • Tomasz Wróblewski, Prezes Zarządu, Grant Thornton
 • Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank
 • Krzysztof Czuba, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

15:00 – 16:00 Lunch