Zarys programu XV edycji Banking Forum

Blok tematyczny:

Trójkąt banki – ubezpieczyciele – fintechy. Wczoraj konkurencja, dziś kooperacja, jutro…?

 • GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) jako nadający ton w usługach finansowych, tworząc dedykowane im platformy cyfrowe, kreując lepsze doświadczenia i wyższe wartości dla klienta niż banki, ubezpieczyciele i fintechy. Czy tradycyjne banki i ubezpieczyciele dostarczają gorsze rozwiązania niż fintechy?
 • Przenoszenie tradycyjnych, odizolowane systemów bankowości i systemów transakcyjnych na bardziej elastyczne platformy; testowanie nowych metod współużytkowania danych o klientach; migracja systemów do chmury; wdrażanie architektury zorientowanej na usługi (zapewniające zgodność z różnymi systemami); łączenie systemów obsługi klienta i interfejsów ze wspólnymi źródłami danych oraz aplikacjami – what’s next?
 • Tendencja do dalszego rozwoju opcji płatności i większego ich zróżnicowania a poszukiwanie sposobów zapewnienia odporności infrastruktury, która ma je przetwarzać
 • Potencjał technologii Blockchain jako pośrednika finansowego – use cases, bardziej i mniej oczywiste szanse i zagrożenia
 • Kwestia rozumienia potrzeb w zakresie ewolucji przepisów regulacyjnych i prawnych, tak aby nadążały one za innowacjami – nadążyć i umożliwiać, czy przeciwdziałać i chronić?
 • Co polskie instytucje finansowe zrobiły, aby zaktywizować startupy polskie? Podsumowanie i zaktywizowanie działań na przyszłość

Blok tematyczny:

Sto lat niepodległości – i co dalej?

 • Potencjał rozwoju vs. ograniczenia
 • Brak polskiej marki rozpoznawalnej na skalę światową jako nasza narodowa bolączka
 • Jakość rozwoju jako pochodna innowacyjności gospodarki
 • Ustawodawstwo, współpraca biznes-naukowcy, akceleratory biznesu – jak sprawić, żeby nie kończyło się na pomysłach, a komercjalizować i upowszechniać zmiany?
 • Współpraca banków i ubezpieczycieli z e-administracją i jej perspektywy. ePaństwo i eID – cyfryzacja rozwiązań rządowych. Cyfryzacja procesów gospodarczych w Polsce, używając doświadczeń KIR
 • Stabilny budżet, wyjście z deflacji, najniższe historycznie bezrobocie, ale… czy jakość wzrostu jest zadawalająca, czy skutki reformy emerytalnej nie okażą się być opłakane, czy inflacja nie wymknie się spod kontroli?
 • Czy grupy są centrami innowacji i jak wpływają na to, co dzieje się w grupach kapitałowych? Jakie role mogą pełnić polskie firmy w regionie w kontekście skalowalnych i aplikowanych poza terytorium ich działania?
 • Nie ograniczajmy się tylko do oceny przeszłości. Co dalej?
 • Twórcza rola państwa w gospodarce? Co przez swoją wielkość i siłę może państwo budować? Np. polska marka, innowacje
 • Trochę refleksji, ale w większości patrzenie na implikacje na przyszłość. Jak widzimy nasze miejsce, żeby wspierać rozwój gospodarki kraju? Poszukiwanie modelu gospodarki XXI wieku
 • Udział PL w strefie euro – gdzie chcemy być za kilka lat? Zmierzamy w kierunku świata zachodniego, który zarządza kryzysami czy zostajemy peryferią?

Blok tematyczny:

Problem konsolidacji polskiego sektora bankowego, zaprezentowany na tle aktualnej sytuacji, struktury sektora w wybranych krajach Unii Europejskiej

 • Niejednoznaczne tendencje w krajach UE. Panuje konsensus, że w proces rynkowy jakim jest konsoldiacja ingerować nie należy. Pytanie o stan równowagi, do jakiego punktu powinniśmy zmierzać. Z perspektywy:
  • banków – docelowa a obecna stopa zwrotu z kapitału (duża przestrzeń dla konsolidacji)
  • stabilności finansowej – czy na jakimś etapie może jej zagrażać?
  • konsumentów, klientów – cen usług bankowych, tzn, czy w dłuższej perspektywie czasu konsolidacja spowoduje wzrost czy spadek cen

Blok tematyczny:

Doświadczenia w zakresie przygotowania i wykorzystania planów przymusowej restrukturyzacji

Blok tematyczny:

Wpływ nowych regulacji – chaos czy porządek?

 • Zjawisko inflacji prawa w Polsce – możliwe konsekwencje intensyfikacji zmian regulacyjnych względem banków przy jednoczesnym liberalizowaniu dostępu do rynku usług finansowych dla podmiotów nie objętych nadzorem ostrożnościowym
 • Nowe regulacje ostrożnościowe oraz regulacje podatkowe a zdolności banków w Polsce do finansowania rozwoju gospodarczego kraju? Gdzie leży rozsądna granica między wspieraniem patriotyzmu gospodarczego a ułatwieniami dla zagranicznych firm?
 • Wpływ ryzyka regulacyjnego na wzrost kosztów dla wszystkich grup klientów banków
 • Klient a bank – asymetria informacji i technologii
 • Digitalizacja w modelu funkcjonowania instytucji nadzorczych względem banków – jakie są możliwe rozwiązania w tym zakresie, żeby zmniejszać zarówno ryzyko regulacyjne, jak i koszty regulacyjne?
 • Wpływ nowelizacji ustawy o CIT na branże bankową i pożyczkową, pierwsze doświadczenia związane z PSD2, MIFIDII, IDD, GDPR/RODO
 • Split payment i jego konsekwencje – od strony nie tylko technologicznej, ale tez finansowania. Zarządzanie płynnością przez przedsiębiorstwa, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa
 • Remanent regulacji i technologii, które one dopuszczają (np. videoweryfikacja)
 • Kto wyznaczy granicę, kto będzie pionierem? Np. Innovation Hub KNF-u
 • Open-banking

Blok tematyczny:

Budowanie relacji z klientem głownie dzięki wykorzystaniu potencjału kanałów cyfrowych – tak czy nie?

 • Przeciąganie liny: bankowość internetowa a mobilna oraz inne zjawiska migracji klientów między kanałami
 • Dojrzałość klienta cyfrowego a budowanie oferty banku
 • Dlaczego występuje wyraźna rozbieżność między oferowanymi przez banki rozwiązaniami, a percepcją klientów na temat poziomu ich innowacyjności?
 • Jak wprowadzić innowacyjne rozwiązania na każdym etapie customer journey? Większe wykorzystanie potencjału związanego z obsługą i sprzedażą produktów
 • W pełni mobilna obsługa klienta – czy to już istnieje czy trzeba jeszcze to rozwijać?
 • „Financial inclusion – czy najmłodsi klienci w ogóle jej chcą? Czy wszechobecna cyfryzacja to właściwy kierunek?”
 • Modele, namacalne produkty lub usługi, które popychają cały sektor do przodu
 • Edukacja, świadomośc i gotowośc klientów do odbierania przekazów dostępnych w cyfryzacji. Przygotowanie rynku na zmiany i nowe usługi finansowe, które się pojawiają

Cyfryzacja – dominująca w strategii banków?

 • Obszary wymagające uwagi w ciągu najbliższych lat
 • Ambicje banków do bycia fintechami, ale z licencją bankową
 • Wdrożeniem biometrii twarzy i głosu oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przejście na narzędzia chmurowe, blockchain, Open-API banking, automatyzacja procesów kredytowych, szersze zastosowanie robotów – what’s next?
 • Segmentacja behawioralna klientów indywidualnych
 • Spodziewane korzyści dzięki transformacji cyfrowej – ile w tym prawdy? Migracja przychodów i zysków w kierunku banków, które z powodzeniem korzystają z technologii cyfrowych w celu automatyzacji procesów, tworzenie nowych produktów, polepszania zgodność z przepisami czy poprawy doświadczeń swoich klientów
 • Spodziewane straty przy braku transformacji cyfrowej – ile w tym prawdy? Karanie przez klientów, rynki finansowe, a czasami nawet regulatorów. Jedynym wyjściem dla takich banków będzie wystawienie się na sprzedaż?

Blok tematyczny:

Płatności – czy to już czas, kiedy naprawdę można mówić „era bezgotówkowa”?

 • Zmieniająca się rola interesariuszy w ekosystemie płatności bezgotówkowych
 • Programy wspierające rozwój polskiego rynku płatności bezgotówkowych i ich wpływ na cyfryzację Polski
 • Najwięksi potencjali wygrani i przegrani PSD2
 • Konsumenci – najważniejsza grupa mająca wpływ na rozwój płatności bezgotówkowych. Niezbędne do zwiększenia udziału transakcji bezgotówkowych czynniki
 • Rozwój płatności = więcej zagrożeń?

Blok tematyczny:

Co jest większym zagrożeniem dla banków – giganci technologiczni czy fintechy?

 • Sukces fintechów rozumiany jako wdrażanie innowacji pełniących rolę ulepszajacą istniejące ekosystemy i infrastrukturę a nie tworzenie nowych
 • Powstanie i rozpowszechnienie się finansowych start-upów jako szansa dostępu banków do „supermarketu innowacji”, dzięki którym tradycyjni gracze mogą szybko zdobyć nowe kompetencje i zatrzymać klientów
 • Fintechy – rozdźwięk między firmami głodnymi przychodów, kapitału i skali, a stawaniem się outsourcerami innowacji dla tradycyjnych graczy, którzy mogą je przejąć albo kooperować z nimi, szybko wdrażając wybrane rozwiązania i nie okupując tego głębokimi zmianami organizacyjnymi i kulturowymi
 • Przyszłość polityki cenowej typu loss leader (oferowanie jednych produktów poniżej ich wartości rynkowej i zarabianie na cross-sellingu pozostałych produktów)
 • Profity dla właścicieli interface’u klienta, a więc dużych graczy technologicznych, oferujących zaspokojenie praktycznie wszystkich potrzeb finansowych w ramach jednej platformy cyfrowej (e-commerce, płatności, pożyczki, ubezpieczenia, zarządzanie aktywami, transfery międzynarodowe)
 • Na czym polega przewaga gigantów technologicznych? Infrastruktura, rozwiązania technologiczne, zasoby finansowe, brak ograniczeń finansowych?

Blok tematyczny:

Formuła krótkich wywiadów: Skok w 2020 rok. Jaki to będzie okres z punktu widzenia przedstawicieli:

 • Organu nadzorczego
 • Banku centralnego
 • Banku uniwersalnego
 • Banku wyspecjalizowanego
 • Firmy leasingowej
 • Firmy faktoringowej

Agenda aktualizowana dnia 17.01.2018

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projektach Banking Forum oraz Insurance Forum.