Program XIV edycji Warsaw International Banking Summit

czesc2

Dzień I – 4 października 2017r.

 

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

9:45 – 11:15 Blok tematyczny: Wpływ PSD2 na polski sektor finansowy. Rewolucja w relacji banki – fintechy, czy coś więcej…?

 • Polskie banki = fintechy? Czy przewaga technologiczna polskich banków będzie trwała?
 • Możliwe ścieżki budowania wiarygodności fintechów w oczach klientów.
 • Fintechy a firmy ubezpieczeniowe – „małżeństwo z rozsądku”?
 • Współpraca z fintechami odpowiedzią na ograniczenia we wdrażaniu strategii cyfrowych grup ubezpieczeniowych?
 • PSD2 a nowa dynamika w walce o cyfrowe doświadczenie klienta (customer experience, CX).
 • Jak konserwatywne z natury firmy ubezpieczeniowe poradzą sobie z wyzwaniami świata cyfrowego?
 • Wizja przyszłości – wirtualne produkty sprzedawane przez wirtualne kanały? Czy w świecie cyfrowego CX pozostanie miejsce dla człowieka?
 • Fintech, big tech, ubezpieczyciele…? Kto dołączy do walki o bankowe CX?

11:15 – 12:30 Blok tematyczny: Największe wyzwania dla sektora finansowego w kontekście budowania reputacji i długoterminowej wartości dla klienta.

 • Zwiększenie świadomości klienta o zarządzaniu finansami.
 • Jak instytucje finansowe wspierają zarządzanie finansami klientów?
 • Aplikacje do zarządzania finansami osobistymi, czyli jak rewolucja finansowa wspiera klientów?
 • Jak motywować klientów do poszerzania wiedzy?
 • Jakie działania są oraz mogą być podejmowane w przyszłości przez banki oraz ubezpieczycieli w zarządzaniu finansami?
 • Regulacje prokonsumenckie – szansa czy wyzwanie?
 • Czy nowe technologie mogą wpłynąć na lojalność klientów? (aplikacje na smartphony, programy lojalnościowe)
 • nowe metody obsługi klienta (pociąg idea bank, mobilne bankomaty, multimedialne placówki)
 • Profil Zaufany – na czym polega oraz jak wspiera klientów?

12:30 – 13:15 Przerwa kawowa

wibs2016

13:15 – 14:15 Blok tematyczny: Płatności

 • Nowe formy płatności – bardziej atrakcyjne, szybsze, łatwiejsze?
 • Płatności tradycyjne – jeszcze bezpieczeństwo czy już tylko dawne przyzwyczajenie?
 • Perspektywy rozwoju płatności
 • Jak dostosować oferty do ciągłego rozwoju płatności?
 • Przykłady ewolucji w płatnościach:
  • Neuropłatności
  • Płatność przez linie papilarne
  • Płatności smartphonami
  • Płatności w wirtualnej rzeczywistości
  • Biometria w płatnościach online
  • Płatności w smartdomach (inteligentne urządzenia AGD)
 • Czy Polacy chętnie korzystają z innowacji? Jak Polska wypada na tle innych krajów?

14:15 – 15:30 Blok: 3 Firechat’y Największe wyzwania sektora bankowegoPłatności

 • wzrost stóp procentowych – z czego może wynikać i jakie mieć skutki dla sektora?
 • problem kredytów frankowych – wyzwania związane z kredytami frankowymi stojące przed sektorem bankowym
 • kanały dotarcia do nowych grup klientów z nowymi produktami oraz zbudowanie zaufania i relacji
 • jak zapewnić bezpieczeństwo danych i transakcji?
 • wpływ wyzwań i obciążeń sektora na klientów – w jaki sposób banki sobie z tym radzą?
 • MREL

15:30 – 16:30 Lunch

16:30 Zakończenie I dnia Konferencji

wibs2016

Dzień II – 5 października 2017r.

 

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie II dnia konferencji

9:15 – 10:15 Blok tematyczny: Technologiczne budowanie lojalności klientów. Ewolucje produktów bankowych w Polsce jako odpowiedź na potrzeby klientów.

 • Jak zwiększyć zaufanie i zadbać o klientów bankowych wykorzystując analitykę danych i analizę zachowanie klientów (cognitive analytics)
 • Personalizacja oferty dla klientów, a obecne profile w systemach bankowych
 • Zmiana paradygmatu CRM operacyjnego – jak zwiększyć lojalność klient poprzez dostarczenie właściwego produktu we właściwym czasie?
 • W jaki sposób programy lojalnościowe mogą wpłynąć na preferencje klientów? Współpraca banków i eCommerce
 • Innowacje w płatnościach, a lepsze zarządzanie finansami
 • Najciekawsze innowacje w obszarze płatności online (Visa, Mastercard, PayU, Blue Media, Android Pay, Apple Pay)
 • Czy konkurencyjność produktów fintechowych stanowi zagrożenie, czy szanse na rozwój i współpracę pomiędzy sektorem bankowym a fintech?

10:15 – 11:30 Blok tematyczny: AI w bankowości

 • Przesłanki do wykorzystywania rozwiązań – klienci, oczekiwania, dynamiczny rozwój technologiczny
 • Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w bankowości?
 • Praktyczne przykłady zastosowania
 • Customer experience vs Artificial Intelligence
 • AI a bezpieczeństwo
 • Data Driven Systems
 • Customer engagement

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 Blok tematyczny: Technologie w bankowości – szanse i wyzwania

 • Ekspansja polskiej myśli technologicznej – co już osiągnęliśmy i jak możemy się rozwijać
 • Wykorzystane i rozwój technologii a cyberbezpieczenstwo
 • Jaka jest świadomość klienta w kontekście cyberbezpieczeństwa?
 • Ewolucje technologiczne w spółkach okołobankowych

13:15 – 14:30 Blok tematyczny: W jaki sposób regulacja GDPR (RODO) wpłynie na instytucje finansowe?

 • RODO – jedna regulacja, czy wiele regulacji? W jaki sposób rozstrzygane będą wątpliwości interpretacyjne pomiędzy poszczególnymi państwami UE?
 • Czy zmiany regulacyjne wpłyną na współpracę pomiędzy bankami w Unii Europejskiej?
 • Czy klient, który uzyska niespotykaną wcześniej podmiotowość dysponowania swoimi danymi osobowymi, będzie musiał nauczyć się z niej skorzystać?
 • Czy wynikające z RODO prawa dotyczące transferu danych osobowych zwiększą konkurencję wśród instytucji finansowych? zmienią się sposoby uwierzytelniania płatności?
 • W jaki sposób dostosować systemy informatyczne do ustawy RODO? Czy wynikające z tego koszty nie spowodują zwiększenia kosztów usług?
 • Czy wynikający z RODO zakaz zautomatyzowanego podejmowania decyzji nie zniweczy efektywności, którą niosą ze sobą nowe technologie?
 • Jakie konsekwencje może nieść niestosowanie się do nowych regulacji?
 • Wyzwania związane z MIFID II dla towarzystw inwestycyjnych, banków i firm dostarczających technologie

14:30 – 15:30 Lunch

15:30 Zakończenie II dnia Konferencji