Formularz konkursowy

Formularz Konkursowy

Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2018 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach: 995 zł + 23% VAT

Zgłoś nominację do Konkursu
Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń
Wybierz kategorię i uzasadnij

Najlepszy Bank

Najlepszy Bank - Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajciekawsza innowacja dla banku

Najciekawsza innowacja dla banku – Kategoria skierowana jest to instytucji, które mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania; rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu; oryginalnością rozwiązania, które realne oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej innowacyjny bank

Najbardziej innowacyjny bank - Kategoria skierowana jest to banków, które mogą poszczycić się działaniami w zakresie przełomowego nastawienia na innowacyjność oraz kreowanie nowoczesnych rozwiązań w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej przyjazny bank

Najbardziej przyjazny bank – Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajlepsza firma ubezpieczeniowa

Najlepsza firma ubezpieczeniowa – Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajciekawsza innowacja dla ubezpieczeń

Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń - Kategoria skierowana jest to instytucji, które mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania; rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu; oryginalnością rozwiązania, które realne oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej przyjazny ubezpieczyciel

Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel - Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajlepszy cyfrowy ubezpieczyciel

Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel – Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się działaniami nastawionymi na rozwój cyfryzacji, zastosowaniem technologii cyfrowych w działalności firmy

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówWizjoner finansów

Wizjoner finansów – Kategoria, dla osób wyróżniających się autorytetem w świecie finansowym, działaniami społecznymi, pasją i zaangażowaniem, efektywnym zarządzaniem, cechami interpersonalnymi, charyzmą w 2017 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków
Najlepszy BankNajciekawsza innowacja dla bankuNajbardziej innowacyjny bankNajbardziej przyjazny bankNajlepsza firma ubezpieczeniowaNajciekawsza innowacja dla ubezpieczeńNajbardziej przyjazny ubezpieczycielNajlepszy cyfrowy ubezpieczycielWizjoner finansów

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:    
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin Konkursu Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń
Termin możliwości nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projektach Banking Forum oraz Insurance Forum.