Program X Insurance Forum

czesc2

Dzień I – 4 października 2017r.

 

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

9:45 – 11:15 Blok tematyczny: Wpływ PSD2 na polski sektor finansowy. Rewolucja w relacji banki – fintechy, czy coś więcej…?

 • Polskie banki = fintechy? Czy przewaga technologiczna polskich banków będzie trwała?
 • Możliwe ścieżki budowania wiarygodności fintechów w oczach klientów.
 • Fintechy a firmy ubezpieczeniowe – „małżeństwo z rozsądku”?
 • Współpraca z fintechami odpowiedzią na ograniczenia we wdrażaniu strategii cyfrowych grup ubezpieczeniowych?
 • PSD2 a nowa dynamika w walce o cyfrowe doświadczenie klienta (customer experience, CX).
 • Jak konserwatywne z natury firmy ubezpieczeniowe poradzą sobie z wyzwaniami świata cyfrowego?
 • Wizja przyszłości – wirtualne produkty sprzedawane przez wirtualne kanały? Czy w świecie cyfrowego CX pozostanie miejsce dla człowieka?
 • Fintech, big tech, ubezpieczyciele…? Kto dołączy do walki o bankowe CX?

11:15 – 12:30 Blok tematyczny: Największe wyzwania dla sektora finansowego w kontekście budowania reputacji i długoterminowej wartości dla klienta.

 • Zwiększenie świadomości klienta o zarządzaniu finansami.
 • Jak instytucje finansowe wspierają zarządzanie finansami klientów?
 • Aplikacje do zarządzania finansami osobistymi, czyli jak rewolucja finansowa wspiera klientów?
 • Jak motywować klientów do poszerzania wiedzy?
 • Jakie działania są oraz mogą być podejmowane w przyszłości przez banki oraz ubezpieczycieli w zarządzaniu finansami?
 • Regulacje prokonsumenckie – szansa czy wyzwanie?
 • Czy nowe technologie mogą wpłynąć na lojalność klientów? (aplikacje na smartphony, programy lojalnościowe)
 • nowe metody obsługi klienta (pociąg idea bank, mobilne bankomaty, multimedialne placówki)
 • Profil Zaufany – na czym polega oraz jak wspiera klientów?

12:30 – 13:15 Przerwa kawowa

insurance

13:15 – 14:15 Blok tematyczny: Polski rynek ubezpieczeniowy, jako miejsce budowania centrum innowacyjności

 • Polski rynek ubezpieczeniowy – już jest innowacyjny czy dopiero będzie?
 • Potencjał polskiego rynku ubezpieczeniowego jako ośrodka innowacyjności ubezpieczeniowej
 • Sposoby wpierania innowacyjności:
  • Tworzenie inkubatorów innowacyjności
  • Laboratoria oraz huby innowacyjności
 • Wspieranie innowacyjności, a utrzymanie rentowności i rozwoju
 • Innowacyjność w ubezpieczeniach, jako główny element konkurencyjności
 • Blockchain w systemach firm ubezpieczeniowych.
 • Czy branża jest gotowa na wdrażanie rozwiązań chmurowych? (propozycja Atende)

14:15 – 15:30 Blok tematyczny: Sztuczna inteligencja (AI) – szansa czy ryzyko dla ubezpieczeń. Jak stworzyć nowoczesny rynek ubezpieczeniowy? Jakimi technologiami wspierać i rozwijać?

 • Samochody autonomiczne: kto odpowiada za szkodę, kto jest właścicielem pojazdu, kto płaci za ubezpieczenie itd.
 • Scoring klienta/segmentacja szkody w kierunku oceny ryzyka i ścieżek obsługi
 • Detekcja fraudów – co już jest dostępne na rynku, co będziemy mogli zastosować w ciągu najbliższych 5 lat
 • Chatboty – czy mają szansę wyludnić Contact Center?
 • Szacowanie strat po klęskach żywiołowych na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych
 • Analiza obszarów ubezpieczeń oraz kierunki ich zmian
 • Wpływ „epoki cyfrowej” na technologie konsumenckie oraz funkcjonowanie ubezpieczycieli
 • Sztuczna inteligencja, big data – jak wspierają tworzenie nowoczesnych modeli biznesowych i modeli komunikacji.
 • Jak w dynamicznym środowisku stworzyć system łączący człowieka, maszynę oraz całe związane z nimi otoczenie?
 • Wykorzystanie algorytmów w ubezpieczeniach

15:30 – 16:30 Lunch

16:30 Zakończenie I dnia Konferencji

insurance

Dzień II – 5 października 2017 r.

 

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie II dnia konferencji

9:15 – 10:30 Blok tematyczny: Przyszłość kanałów sprzedaży ubezpieczeń – bezpośrednio czy alternatywnymi kanałami

 • Zmiany na rynku związane z dotarciem do klienta – analiza. Rozwój i wsparcie technologiczne.
 • Tradycyjne vs zdalne kanały kontaktu
 • Czy przejście do nowoczesnych kanałów spowoduje wyparcie tych tradycyjnych podczas sprzedaży ubezpieczeń? Jakie warunki muszą spełniać ubezpieczenia by mogły być sprzedawane za pomocą zdalnych kanałów sprzedaży?
 • Multikanałowość, jako klucz dotarcia do klientów?
 • Tradycyjny pośrednik ubezpieczeniowy vs cyfrowy pośrednik ubezpieczeniowy?

10:15 – 11:30 Blok tematyczny: Wpływ zmian regulacyjnych na działalność zakładów ubezpieczeń – bancassurance
w kontekście IDD

 • Dystrybucja ubezpieczeń w obliczu dyrektywy IDD
 • Jakie są główne cele?
 • Jakie kryteria będzie musiał spełniać ubezpieczyciel?
 • Nowe obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń?
 • Czy kolejne regulacje wstrzymują rozwój rynku ubezpieczeniowego?
 • W jaki sposób nowa ustawa wpłynie na rynek?
 • Czy zasadny jest zwrot „dystrybucja” dla ubezpieczeń i w jaki sposób tak zaproponowany aparat pojęciowy może wpływać na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego?

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 Blok tematyczny: Pracownicze Programy Kapitałowe jako kluczowy filar długofalowego budowania oszczędności Polaków

 • Dlaczego Polacy potrzebują dodatkowych oszczędności emerytalnych? Obraz Polski na tle Europy.
 • Jak zachęcić Polaków do długofalowego oszczędzania? Dlaczego dotychczasowe rozwiązania obecne na polskim rynku typu IKE, IKZE nie są powszechnie wybierane przez Polaków?
 • Dlaczego wysokorozwinięte kraje decydują się na pracownicze programy emerytalne?
 • Dlaczego im się udało? Przykłady.
 • Czy PPK mają szansę odnieść sukces w Polsce? W jaki sposób przekonać pracowników i pracodawców do przystąpienia do PPK? Jakie będą długofalowe skutki wprowadzenia PPK dla pracowników i pracodawców?
 • Wpływ zgromadzonego w PPK kapitału na wzrost gospodarczy i wysokość emerytur.
 • W jaki sposób PPK mogą wpłynąć na ustabilizowanie systemu emerytalnego?

13:15 – 14:30 Blok tematyczny: Ubezpieczenia majątkowe – potrzeby klienta a obszary w których ubezpieczyciele chcieliby się rozwijać

 • Dlaczego Polacy ciągle wydają relatywnie mało w stosunku do PKB na ubezpieczenia? Czy to się może zmienić? Jakie czynniki mogą na to wpłynąć?
 • Czy ubezpieczenia komunikacyjne zawsze będą dominować na rynku? Perspektywa klienta – czy klient jest w stanie więcej zapłacić czy też znowu zaczną tanieć? Czy możliwy jest powrót wojny cenowej i jakie to może mieć skutki dla rynku?
 • Dalsza konsolidacja, czy też jest miejsce na nowe podmioty na rynku z ofertą produktową?
 • Mikroubezpieczenia, ubezpieczenia kontekstowe – eksperyment czy faktyczna potrzeba na rynku?

14:30 – 15:30 Lunch

15:30 Zakończenie II dnia Konferencji