Zarys programu XI Insurance Forum

Blok tematyczny:

Trójkąt banki – ubezpieczyciele – fintechy. Wczoraj konkurencja, dziś kooperacja, jutro…?

 • GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) jako nadający ton w usługach finansowych, tworząc dedykowane im platformy cyfrowe, kreując lepsze doświadczenia i wyższe wartości dla klienta niż banki, ubezpieczyciele i fintechy. Czy tradycyjne banki i ubezpieczyciele dostarczają gorsze rozwiązania niż fintechy?
 • Przenoszenie tradycyjnych, odizolowane systemów bankowości i systemów transakcyjnych na bardziej elastyczne platformy; testowanie nowych metod współużytkowania danych o klientach; migracja systemów do chmury; wdrażanie architektury zorientowanej na usługi (zapewniające zgodność z różnymi systemami); łączenie systemów obsługi klienta i interfejsów ze wspólnymi źródłami danych oraz aplikacjami – what’s next?
 • Tendencja do dalszego rozwoju opcji płatności i większego ich zróżnicowania a poszukiwanie sposobów zapewnienia odporności infrastruktury, która ma je przetwarzać
 • Potencjał technologii Blockchain jako pośrednika finansowego – use cases, bardziej i mniej oczywiste szanse i zagrożenia
 • Kwestia rozumienia potrzeb w zakresie ewolucji przepisów regulacyjnych i prawnych, tak aby nadążały one za innowacjami – nadążyć i umożliwiać, czy przeciwdziałać i chronić?
 • Co polskie instytucje finansowe zrobiły, aby zaktywizować startupy polskie? Podsumowanie i zaktywizowanie działań na przyszłość

Blok tematyczny:

Sto lat niepodległości – i co dalej?

 • Potencjał rozwoju vs. ograniczenia
 • Brak polskiej marki rozpoznawalnej na skalę światową jako nasza narodowa bolączka
 • Jakość rozwoju jako pochodna innowacyjności gospodarki
 • Ustawodawstwo, współpraca biznes-naukowcy, akceleratory biznesu – jak sprawić, żeby nie kończyło się na pomysłach, a komercjalizować i upowszechniać zmiany?
 • Współpraca banków i ubezpieczycieli z e-administracją i jej perspektywy. ePaństwo i eID  – cyfryzacja rozwiązań rządowych. Cyfryzacja procesów gospodarczych w Polsce, używając doświadczeń KIR
 • Stabilny budżet, wyjście z deflacji, najniższe historycznie bezrobocie, ale… czy jakość wzrostu jest zadawalająca, czy skutki reformy emerytalnej nie okażą się być opłakane, czy inflacja nie wymknie się spod kontroli?
 • Czy grupy są centrami innowacji i jak wpływają na to, co dzieje się w grupach kapitałowych? Jakie role mogą pełnić polskie firmy w regionie w kontekście skalowalnych i aplikowanych poza terytorium ich działania?
 • Nie ograniczajmy się tylko do oceny przeszłości. Co dalej?
 • Twórcza rola państwa w gospodarce? Co przez swoją wielkość i siłę może państwo budować? Np. polska marka, innowacje
 • Trochę refleksji, ale w większości patrzenie na implikacje na przyszłość. Jak widzimy nasze miejsce, żeby wspierać rozwój gospodarki kraju? Poszukiwanie modelu gospodarki XXI wieku
 • Udział PL w strefie euro – gdzie chcemy być za kilka lat? Zmierzamy w kierunku świata zachodniego, który zarządza kryzysami czy zostajemy peryferią?

Blok tematyczny:

Deregulacje w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność

 • Jak nowe rozwiązania wpłyną na sieci dystrybucji, sposób i proces oferowania ubezpieczeń?
 • Czy czeka nas nowa „wojna na procesy”, kto łatwiej, prościej i szybciej dla agenta i klienta?
 • IDD i RODO – czy wprowadzenie powyższych przepisów będzie miało wpływ na poszczególne kanały dystrybucji?
 • Co z odpowiedzialnością agenta za OFWCA?
 • Konieczność tworzenia zmian a profesjonalizacja rynku dzięki zmianom legislacyjnym
 • Nowe uregulowania jako impuls co cyfryzacji branży oraz potencjał do wzrostu sprzedaży w kanałach internetowych, nowych form dystrybucji polis
 • Jaka jest wartość nowych regulacji dla klienta?
 • Światowe i europejskie wymagania a polskie realia
 • Wartość odjęta dzięki nadmiernym regulacjom

Blok tematyczny:

Jak powinien wyglądać nowoczesny system emerytalny w Polsce i programy długoterminowego oszczędzania?

 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem osobowym a sytuacja na rynku pracy
 • Oszczędzanie na emeryturę jako kluczowe wyzwanie społeczne
 • Na czym polega ta reforma?
 • Jakie są różnice między PPK a PPE?
 • Jakie problemy rozwiązuje PPK?
 • Jakie będą korzyści i zachęty do odkładania w PPK?
 • Jakie są składowe nowoczesnego systemu emerytalnego?
 • Jakie są mechanizmy jego funkcjonowania?
 • Proaktywność ubezpieczycieli w kształtowaniu polityki emerytalnej
 • Rola ubezpieczycieli na rynku długoterminowych produktów oszczędnościowych (w kontekście presji regulacyjnej / zachęt podatkowych / zrównania szans w tym wymiarze z sektorem bankowym i towarzystwami funduszy inwestycyjnych

Blok tematyczny:

Praktyczne aspekty współpracy Ubezpieczycieli ze Start-upami

 • Na początek prezentacje dwóch rzeczywistych przykładów zaistniałej już współpracy lub wspólnych projektów pilotażowych między Ubezpieczycielem a Start-upem (np.w ubezpieczeniach rolnych)
 • Dyskusja z udziałem Start-upów oraz przedstawicieli Ubezpieczycieli nt.:
  • co interesuje Ubezpieczycieli a co interesuje Start-upy
  • jakie są przesłanki rozpoczęcia współpracy z jednej i z drugiej strony
  • zaobserwowane bariery w nawiązaniu współpracy
  • jak eliminować bariery i odnosić wspólne korzyści
  • czy zawsze warto być innowatorem na siłę, czy czasem nie warto skopiować czegoś, co jest tańsze i sprawdzone?
  • punkt widzenia banku
  • jakie błędy popełniają start-up’y w dotarciu do ubezpieczycieli?

Blok tematyczny:

Rynek Bancassurance – wracamy do łask, czy się odrodzi?

 • Jak rozwinąć segment bancassurance?
 • Jak rozwijać współprace pomiędzy bankami a ubezpieczycielami?
 • Najbardziej opłacalne produkty na rynku bancassurance?
 • Dywersyfikacja czy skupienie się na wybranym obszarze rynku bancassurance?
 • Rozwój rynku bancasurance a wpływ regulacji – dyrektywa IDD
 • Bancassurance na rynku ubezpieczeń należności
 • Kto jest klientem dla bancassurance. Perspektywy nowych pól wzrostu

Blok tematyczny:

Współczesny Klient na rynku ubezpieczeniowym. Co przeważa – większa świadomość oferty i przysługujących klientowi praw dzięki technologiom, czy też powszechna nieufność dzięki bombardowaniu, często nietrafionymi, ofertami?

 • Jak zmienia się postrzeganie ubezpieczeń przez klientów? Jakie są perspektywy tych zmian?
 • Jak dynamicznie rozwija się rynek kliencki?
 • Zasada poczty pantoflowej jako wciąż najefektywniejszy kanał reklamy
 • Zmiana nastawienia Polaków do różnego rodzaju produktów – ludzie chętniej kupują ubezpieczenia, a nie jak dawniej emerytury – czym to jest spowodowane?

Blok tematyczny:

Przegląd najważniejszych zagadnień technologicznych:

 • Wirtualni asystenci
 • Technologie przetwarzania języka
 • Technologie rozpoznawania i przetwarzania języka
 • Wykorzystanie IoT w monitorowaniu pomieszczeń i mieszkań
 • Personalizacja oferty ubezpieczeniowej na podstawie indywidualnego scoringu (np. z wykorzystaniem danych z banku klienta – PSD2
 • Platformy jako najsilniejszy trend w gospodarce (np. AXA, Alibaba i Ant Financial Services ogłosiły współpracę w zakresie dystrybucji produktów AXA w ekosystemie Alibaba
 • Automatyzacja / robotyzacja i jej wpływ na pracę w ubezpieczeniach – dobre praktyki, jakie rozwiązania są wprowadzane przez ubezpieczycieli w PL i na świecie, wpływ tych rozwiązań na modele biznesowe
 • Dlaczego banki w Polsce są bardziej innowacyjne niż ubezpieczyciele?
 • Czy w najbliższym czasie jest możliwa synergia głównych trendów technologicznych typu Big Data , Blockchain, Cloud computing, sztuczna inteligencja, IoT
 • Perspektywy rozwoju dla telematyki w obszarze sektora finansowego na najbliższe lata
 • Bezpieczeństwo  klienta i bezpieczeństwo zakładów ubezpieczeń w zdygitalizowanym świecie

Agenda aktualizowana dnia 17.01.2018

Bądź na bieżąco

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniem?

Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o projektach Banking Forum oraz Insurance Forum.