Program X Insurance Forum

Dzień I – 4 października 2017r.

 

8:30 – 9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum

9:15 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego

Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

9:45 – 11:15 Blok tematyczny:

9:45 – 9:55 Prezentacja wprowadzająca:

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, dLK Legal

9:55 – 11:15 Dyskusja panelowa:

Wpływ PSD2 na polski sektor finansowy. Rewolucja w relacji banki – fintechy, czy coś więcej…?

 • Polskie banki = fintechy? Czy przewaga technologiczna polskich banków będzie trwała?
 • Możliwe ścieżki budowania wiarygodności fintechów w oczach klientów.
 • Fintechy a firmy ubezpieczeniowe – „małżeństwo z rozsądku”?
 • Współpraca z fintechami odpowiedzią na ograniczenia we wdrażaniu strategii cyfrowych grup ubezpieczeniowych?
 • PSD2 a nowa dynamika w walce o cyfrowe doświadczenie klienta (customer experience, CX).
 • Jak konserwatywne z natury firmy ubezpieczeniowe poradzą sobie z wyzwaniami świata cyfrowego?
 • Wizja przyszłości – wirtualne produkty sprzedawane przez wirtualne kanały? Czy w świecie cyfrowego CX pozostanie miejsce dla człowieka?
 • Fintech, big tech, ubezpieczyciele…? Kto dołączy do walki o bankowe CX?

Moderator:
Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady programowej Banking Forum

Prelegenci:
Adam Uszpolewicz, Prezes Zarządu, Aviva
Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden
Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Citi Handlowy
dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, dLK Legal
Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden
Thibaut Rouquette, Partner & FinTech Lead, The Heart

11:15 – 12:30 Blok tematyczny:

11:15 – 11:25 Prezentacja wprowadzająca:

Smart product and price differentiation for banks
Dr. Benjamin Wellstein, Managing Director, CEE Banking Dicision, Simon-Kucher & Partners

11:25 – 12:30 Dyskusja panelowa:

Największe wyzwania dla sektora finansowego w kontekście budowania reputacji i długoterminowej wartości dla klienta.

 • Zwiększenie świadomości klienta o zarządzaniu finansami.
 • Jak instytucje finansowe wspierają zarządzanie finansami klientów?
 • Aplikacje do zarządzania finansami osobistymi, czyli jak rewolucja finansowa wspiera klientów?
 • Jak motywować klientów do poszerzania wiedzy?
 • Jakie działania są oraz mogą być podejmowane w przyszłości przez banki oraz ubezpieczycieli w zarządzaniu finansami?
 • Regulacje prokonsumenckie – szansa czy wyzwanie?
 • Czy nowe technologie mogą wpłynąć na lojalność klientów? (aplikacje na smartphony, programy lojalnościowe)
 • nowe metody obsługi klienta (pociąg idea bank, mobilne bankomaty, multimedialne placówki)
 • Profil Zaufany – na czym polega oraz jak wspiera klientów?

Moderator:
Jacek Ramotowski, Dziennikarz, Interia.pl

Prelegenci:
Paweł Gąsiorowski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Dystrybucji Bankowości Detalicznej, Bank Pekao
Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa
Dr. Benjamin Wellstein, Managing Director, CEE Banking Dicision, Simon-Kucher & Partners

12:30 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:15 Blok tematyczny: Polski rynek ubezpieczeniowy, jako miejsce budowania centrum innowacyjności

 • Polski rynek ubezpieczeniowy – już jest innowacyjny czy dopiero będzie?
 • Potencjał polskiego rynku ubezpieczeniowego jako ośrodka innowacyjności ubezpieczeniowej
 • Sposoby wpierania innowacyjności:
  • Tworzenie inkubatorów innowacyjności
  • Laboratoria oraz huby innowacyjności
 • Wspieranie innowacyjności, a utrzymanie rentowności i rozwoju
 • Innowacyjność w ubezpieczeniach, jako główny element konkurencyjności
 • Blockchain w systemach firm ubezpieczeniowych.
 • Czy branża jest gotowa na wdrażanie rozwiązań chmurowych?

Moderator:
Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum / CEO, hiPro

Prelegenci:
Sylwester Janik, Partner, Zarządzający subfunduszem MCI.TechVentures 1.0
Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
Jan Andresoo, CEO, Founder, Inbank
Cezary Świerszcz, Prezes Zarządu, Bacca

14:15 – 15:30 Blok tematyczny

14:15 – 14:30 Prezentacja wprowadzająca: Telemedycyna w ubezpieczeniach – gadżet czy droga rozwoju?

Jacek Gleba, CEO, MDT Medical

14:30 – 15:30 Panel dyskusyjny: Sztuczna inteligencja (AI) – szansa czy ryzyko dla ubezpieczeń. Jak stworzyć nowoczesny rynek ubezpieczeniowy? Jakimi technologiami wspierać i rozwijać?

 • Samochody autonomiczne: kto odpowiada za szkodę, kto jest właścicielem pojazdu, kto płaci za ubezpieczenie itd.
 • Scoring klienta/segmentacja szkody w kierunku oceny ryzyka i ścieżek obsługi
 • Detekcja fraudów – co już jest dostępne na rynku, co będziemy mogli zastosować w ciągu najbliższych 5 lat
 • Chatboty – czy mają szansę wyludnić Contact Center?
 • Szacowanie strat po klęskach żywiołowych na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych
 • Analiza obszarów ubezpieczeń oraz kierunki ich zmian
 • Wpływ „epoki cyfrowej” na technologie konsumenckie oraz funkcjonowanie ubezpieczycieli
 • Sztuczna inteligencja, big data – jak wspierają tworzenie nowoczesnych modeli biznesowych i modeli komunikacji.
 • Jak w dynamicznym środowisku stworzyć system łączący człowieka, maszynę oraz całe związane z nimi otoczenie?
 • Wykorzystanie algorytmów w ubezpieczeniach

Moderator:
Piotr Czublun, Redaktor Naczelny, beinsured

Prelegenci:
Rafał Mosionek, Wiceprezes, Compensa
Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4
Adam Malinowski, Członek Zarządu, Generali
Ryszard Dyszkiewicz, Dyrektor IT, Vienna Insurance Group

15:30 – 16:30 Lunch

16:30 Zakończenie I dnia Konferencji

Dzień II – 5 października 2017 r.

 

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie II dnia konferencji

9:15 – 10:30 Blok tematyczny: Przyszłość kanałów sprzedaży ubezpieczeń – bezpośrednio czy alternatywnymi kanałami

 • Zmiany na rynku związane z dotarciem do klienta – analiza. Rozwój i wsparcie technologiczne.
 • Tradycyjne vs zdalne kanały kontaktu
 • Czy przejście do nowoczesnych kanałów spowoduje wyparcie tych tradycyjnych podczas sprzedaży ubezpieczeń? Jakie warunki muszą spełniać ubezpieczenia by mogły być sprzedawane za pomocą zdalnych kanałów sprzedaży?
 • Multikanałowość, jako klucz dotarcia do klientów?
 • Tradycyjny pośrednik ubezpieczeniowy vs cyfrowy pośrednik ubezpieczeniowy?

Moderator:
Wojciech Rabiej, Dyrektor, PwC Polska

Prelegenci:
Alexander Konopka, Prezes Zarządu, Willis Towers Watson Polska
Radosław Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Allianz
Tomasz Mańko, Członek Zarządu, PKO TU

10:30 – 11:30 Blok tematyczny

10:30 – 10:45 Prezentacja wprowadzająca

Paweł Stykowski, Dyrektor Departamentu Prawnego, Interrisk

10:45 – 11:30 Panel dyskusyjny: Wpływ zmian regulacyjnych na działalność zakładów ubezpieczeń – bancassurance w kontekście IDD

 • Czy zasadny jest zwrot „dystrybucja” dla ubezpieczeń i w jaki sposób tak zaproponowany aparat pojęciowy może wpływać na funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego?
 • Jakie obowiązki będą musiały być spełnione przez banki i firmy ubezpieczeniowe (obowiązki informacyjne, formalne, prawne)? Zmiany wynikające z IDD a sprzedaż produktów ubezpieczeniowych kanałem bancassurance.
 • W jaki sposób nowa ustawa wpłynie na rynek bancassurance? Czy dyrektywa spowoduje wzrost czy obniżenie wyników finansowych na rynku bancassurance?
 • Jakie są główne cele?

Moderator:
Piotr Narloch, Prezes Zarządu, Interrisk

Prelegenci:
Alexander Konopka, Prezes Zarządu, Willis Towers Watson Polska
Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu, BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń
Małgorzata Maliszewska, Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz praktyk prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Dr Małgorzaty Maliszewskiej

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 Blok tematyczny: Pracownicze Programy Kapitałowe jako kluczowy filar długofalowego budowania oszczędności Polaków

 • Dlaczego Polacy potrzebują dodatkowych oszczędności emerytalnych? Obraz Polski na tle Europy.
 • Jak zachęcić Polaków do długofalowego oszczędzania? Dlaczego dotychczasowe rozwiązania obecne na polskim rynku typu IKE, IKZE nie są powszechnie wybierane przez Polaków?
 • Dlaczego wysokorozwinięte kraje decydują się na pracownicze programy emerytalne?
 • Dlaczego im się udało? Przykłady.
 • Czy PPK mają szansę odnieść sukces w Polsce? W jaki sposób przekonać pracowników i pracodawców do przystąpienia do PPK? Jakie będą długofalowe skutki wprowadzenia PPK dla pracowników i pracodawców?
 • Wpływ zgromadzonego w PPK kapitału na wzrost gospodarczy i wysokość emerytur.
 • W jaki sposób PPK mogą wpłynąć na ustabilizowanie systemu emerytalnego?

Moderator:
dr Adam Czerniak, Główny ekonomista, Polityka Insight

Prelegenci:
Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE
Piotr Linke, Zastępca Dyrektora Departament Finansów Funduszy, ZUS

13:15 – 14:30 Blok tematyczny: Ubezpieczenia majątkowe – potrzeby klienta a obszary w których ubezpieczyciele chcieliby się rozwijać

 • Dlaczego Polacy ciągle wydają relatywnie mało w stosunku do PKB na ubezpieczenia? Czy to się może zmienić? Jakie czynniki mogą na to wpłynąć?
 • Czy ubezpieczenia komunikacyjne zawsze będą dominować na rynku? Perspektywa klienta – czy klient jest w stanie więcej zapłacić czy też znowu zaczną tanieć? Czy możliwy jest powrót wojny cenowej i jakie to może mieć skutki dla rynku?
 • Dalsza konsolidacja, czy też jest miejsce na nowe podmioty na rynku z ofertą produktową?
 • Mikroubezpieczenia, ubezpieczenia kontekstowe – eksperyment czy faktyczna potrzeba na rynku?

Moderator:
Witold Jaworski, CEO, NIO

Prelegenci:
Paweł Szczepankowski, Dyrektor Zarządzający, Atradius
Karol Wilczko, Wiceprezes Zarządu, Comperia
Michał Gomowski, Prezes Zarządu, Benefia Ubezpieczenia

14:30 – 15:30 Lunch

15:30 Zakończenie II dnia Konferencji

*-w trakcie potwierdzania

Agenda aktualizowana dnia 2.10.2017