Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń

 

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY:

Józef Wancer, Przewodniczący Kapituły / Przewodniczący Rady Nadzorczej, BGŻ BNP Paribas Bank Polska

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:

Jan Czekaj, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
Stanisław Kluza, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
Andrzej Lech, Doradca Zarządu, PIFS
Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów 2005-2006
Andrzej Podsiadło, Członek Zarządu, BAAK
Dominik Radziwiłł, Dyrektor Wykonawczy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Krzysztof Rybiński, Rektor, Uczelnia Vistula
Maciej Samcik, Dziennikarz Ekonomiczny, Gazeta Wyborcza
Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Ekonomicznej, Polsat News
Cezary Szymanek, Redaktor Naczelny, Bloomberg Businessweek Polska
Maria Pasło-Wiśniewska, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jacek Niewęgłowski, Chief Strategy Officer, P4
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu, Orange Polska
Bożena Graczyk, Partner, KPMG
Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego
Iwona Kozera, Partner, EY
Kazimierz Krupa, Partner, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service S.A.
Jacek Uryniuk, Dziennikarz, Cashless.pl
Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, MM Conferences
Igor Zesiuk, Członek Rady Nadzorczej MM Conferences, Prezes Zarządu Knowledge Providers
Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum
Jan Bogutyn, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum
Bożena Dołęgowska-Wysocka, Redaktor Naczelna, Gazeta Ubezpieczeniowa