W dniach 4-5 października 2017 r. w warszawskim Hotelu Westin odbyło się Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, składające się z: XIV edycji Warsaw International Banking Summit oraz X edycji Insurance Forum.

Wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarze najważniejszych osobowości i spółek reprezentujących polski sektor finansowy, a miniona edycja zgromadziła 512 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w 13 panelach dyskusyjnych, 4 firechat’ach, czynnie realizowanych przez 73 prelegentów.

Pierwszy dzień spotkań rozpoczęto częścią wspólną, podczas której uroczystego otwarcia dokonali Mariusz Grendowicz, przewodniczący Rady Programowej Banking Forum oraz Artur Olech, przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum. Uwieńczeniem inauguracji było wystąpienie Gościa Honorowego Pawła Gruzy, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów.

Następnie uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu PSD2 na sektor finansowy, a ostatnią już wspólną dyskusją był panel rozpoczęty przez dr Benjamina Wellstein, podczas którego rozważaniom poddane zostały największe wyzwania przed którymi stoi sektor finansowy, w kontekście budowania reputacji i długoterminowej wartości dla klienta.

Kolejnym etapem konferencji były symultanicznie odbywające się panele Warsaw International Banking Summit oraz Insurance Forum. Sektor bankowości podjął tematy dotyczące płatności, m.in.: wprowadzanie nowych form, m.in.: neuropłatności czy transakcji dokonywanych za pomocą smartphonów. Rozważano największe wyzwania, jakie stoją na drodze rozwoju, a także poruszano tematy takie jak: technologiczne budowanie lojalności klientów, AI w bankowości – praktyczne przykłady zastosowania sztucznej inteligencji. Ponadto omawiano szanse i wyzwania jakie wiążą się z wprowadzaniem innowacji technologicznych w bankowości, a także wpływ regulacji GDPR (RODO) na instytucje finansowe.

Natomiast sektor ubezpieczeń prowadził dyskusje dotyczące polskiego ryku ubezpieczeniowego jako miejsca wprowadzania innowacyjności oraz szans i zagrożeń jakie niesie za sobą wprowadzanie sztucznej inteligencji (AI). Uczestnicy debatowali na temat tradycyjnych i nowoczesnych kanałów sprzedaży ubezpieczeń oraz poddawali ocenie wpływ zmian regulacyjnych na działalność zakładów ubezpieczeń. Rozmawiano o Pracowniczych Programach Kapitałowych i ich wpływie na budowanie długofalowych oszczędności Polaków. Ostatni panel dyskusyjny dotyczył ubezpieczeń majątkowych, a dokładniej możliwości ich rozwoju względem potrzeb klienta.

Wśród prelegentów XIV edycji Warsaw International Banking Summit oraz X edycji Insurance Forum znaleźli się, m.in.: Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Bank Citi Handlowy; Daniel Arak, Członek Zarządu, ITMAGINATION; Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium; Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden; Radosław Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Allianz; Jan Andresoo, CEO, Founder, Inbank; Katarzyna Zajdel-Kurowska, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski; Krzysztof Charchuła, Prezes Zarządu, BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń; Paweł Gąsiorowski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Dystrybucji Bankowości Detalicznej, Bank Pekao; Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego, Związek Banków Polskich;

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne, prestiżowe wydarzenie realizowane od lat z powodzeniem i cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród liderów sektora finansów. Każda kolejna edycja gwarantuje pełną frekwencje wśród uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją wydarzenia.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.