Odpowiedzialność finansowa Polaków – zarządzanie finansami osobistymi i  długoterminowe oszczędzanie