Rada Programowa Insurance Forum | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Rada Programowa

Artur Olech

Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum; CEO, Trasti

Piotr Maria Śliwicki

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu, PZU Życie SA

Matthias Baltin

Prezes Zarządu, TUiR Allianz Polska S.A. TU Allianz Życie Polska S.A.

Jan Bogutyn

Członek Rady Programowej

Artur Borowiński

Prezes Zarządu, Ergo Hestia

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Krzysztof Bukowski

Prezes Zarządu, Openlife

Jacek Byliński

Prezes Zarządu, CUK Ubezpieczenia

dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Artur Drobiecki

Head of Sales, Limitless Technologies

Łukasz Dyguła

Head of Channel - Poland Channel, Veritas Technologies LLC

Franz Fuchs

Senior Consultant, Vienna Insurance Group w Polsce; Członek Zarządu, Grupa VIG

Michał Gomowski

Prezes Zarządu, BENEFIA Ubezpieczenia

Rafał Hiszpański

Prezes Zarządu, D.A.S.

Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

Andrzej Jaworski

Prezes Zarządu, PZU Zdrowie SA/Członek Zarządu, PZU Życie SA

Witold Jaworski

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress

avatar
dr Stanisław Ryszard Kaczoruk

Sekretarz Rady Nadzorczej, Bank Pekao

Radosław Kamiński

General Counsel, Allianz Polska

dr Jolanta Karny

Regional CEO North, Central, Eastern Europe, Allianz Partners

Agnieszka Kiełbasińska

Prezes Zarządu, SIGNAL IDUNA

Stanisław Kluza

Prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz

Joanna Kościuch-Malinowska

Country Manager, Comadso

Ida Krzemińska-Albrycht

Redator prowadząca, Cashless

Grzegorz Kulik

Dyrektor Generalny, Colonnade Insurance S.A.

Sławomir Łopalewski

Managing Director / Chief Executive Officer, LuxMed Ubezpieczenia

Magdalena Macko-Gizińska

Chief Customer Officer, Member Board, Nationale-Nederlanden​

Adam Malinowski

Wiceprezes odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i Service Center w latach 2019-2022, SIGNAL IDUNA

Rafał Mosionek

Zastępca Prezesa Zarządu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Członek Zarządu, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa

Piotr Narloch

Prezes Zarządu, Interrisk

Marcin Nedwidek

Prezes Zarządu, UNIQA

Jacek Nowak

COO/CTO, ITSurance Group

Grzegorz Pawlicki

Board Member, Chief Information Officer, Europa Ubezpieczenia

avatar
Dorota Piwońska

Prezes Zarządu, AGRO TUW

Aneta Podyma

Prezes Zarządu, Unum

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu, PZU SA i PZU Życie SA

Marcin Sadek

Partner, Lider Doradztwa dla Sektora Ubezpieczeniowego w EY Polska

Marcin Sagała

CIO, Prudential

Leszek Skop

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Janusz Szulik

Prezes Zarządu, TU INTER Polska S.A.

Małgorzata Ślepowrońska

Prezes Zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Gertruda Uścińska

Prezes Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

dr hab. Ewa Wierzbicka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kierownik Studiów podyplomowych Akademia Ubezpieczeń

Anna Włodarczyk-Moczkowska

Prezes Zarządu, Compensa TU S.A. i Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Przemysław Wojtkiewicz

Country Lead, Citrix Polska

Agnieszka Wrońska

Prezes Zarządu, Link4

Piotr Zadrożny

Prezes Zarządu, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Robert Zapotoczny

Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

Wojciech Zaskórski

General Manager, Lenovo

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences SA

Jan Zimowicz

Członek Zarządu, Aegon

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej