Rada Programowa Insurance Forum | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Rada Programowa

PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ INSURANCE FORUM

Tomasz Frączek

Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum

Ryszard Bociong

Ekspert ds. sektora ubezpieczeniowego

Artur Borowiński

Prezes Zarządu, Ergo Hestia

Roger Hodgkiss

Prezes Zarządu, Generali Polska

Marcin Kulawik

Prezes Zarządu, Allianz

Grzegorz Kulik

Dyrektor Generalny, Colonnade Insurance S.A.

Sławomir Łopalewski

Dyrektor Generalny, LuxMed

Artur Maliszewski

Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Aneta Podyma

Prezes Zarządu, Unum

Piotr Ruszowski

Prezes Zarządu, Mondial Assistance

Leszek Skop

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Agnieszka Wrońska

Prezes Zarządu, Link4

Piotr Zadrożny

Prezes Zarządu, TUZ Ubezpieczenia

RADA PROGRAMOWA INSURANCE FORUM

Piotr Maria Śliwicki

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu, PZU Życie SA

Jan Bogutyn

Członek Rady Programowej Insurance Forum

Krzysztof Bukowski

Prezes Zarządu, Openlife

Jacek Byliński

Prezes Zarządu, CUK Ubezpieczenia

dr Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA

Artur Drobiecki

VP of Sales, Limitless Technologies

Łukasz Dyguła

Head of Channel - Poland Channel, Veritas Technologies LLC

Franz Fuchs

Senior Consultant, Vienna Insurance Group w Polsce; Członek Zarządu, Grupa VIG

Michał Gomowski

Członek Rady Programowej Insurance Forum, Uniqa Automotive

Mariusz Kurowski

Prezes Zarządu, Benefia Ubezpieczenia

Michał Herbich

Partner Associate, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG Polska

Rafał Hiszpański

CEO / Country Manager of D.A.S. Group Poland, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A

Paweł Jakubik

Przewodniczący Banking&Insurance TECH Advisory Board / Członek Zarządu, Microsoft

Andrzej Jaworski

Prezes Zarządu, PZU Zdrowie SA/Członek Zarządu, PZU Życie SA

Witold Jaworski

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress

Radosław Kamiński

General Counsel, Allianz Polska

dr Jolanta Karny

Regional CEO North, Central, Eastern Europe, Allianz Partners

Agnieszka Kiełbasińska

Prezes Zarządu, SIGNAL IDUNA

Joanna Kościuch-Malinowska

Country Manager, Comadso

Ida Krzemińska-Albrycht

Redaktor Prowadząca, Cashless.pl

avatar
Andrea Lo Solfo

Managing Partner, Capco Polska sp. z o.o.

Sławomir Łopalewski

Managing Director / Chief Executive Officer, LuxMed Ubezpieczenia

Magdalena Macko-Gizińska

Chief Customer Officer, Member Board, Nationale-Nederlanden​

Adam Malinowski

Wiceprezes odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i Service Center w latach 2019-2022, SIGNAL IDUNA

Rafał Mosionek

Zastępca Prezesa Zarządu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Członek Zarządu, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa

Piotr Narloch

Prezes Zarządu, Interrisk

Marcin Nedwidek

Prezes Zarządu, UNIQA

Jacek Nowak

COO/CTO, ITSurance Group

Artur Olech

CEO, Trasti

Grzegorz Pawlicki

Członek Zarządu, Board member, Europa Ubezpieczenia

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu, PZU SA i PZU Życie SA

Marcin Sadek

Lider Doradztwa dla Sektora Ubezpieczeniowego, Partner, EY Polska

Marcin Sagała

CIO, Prudential

Janusz Szulik

Prezes Zarządu, TU INTER Polska S.A.

Małgorzata Ślepowrońska

Prezes Zarządu, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Gertruda Uścińska

Prezes w latach 2016-2024, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

dr hab. Ewa Wierzbicka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie., Kierownik studiów podyplomowych, Akademia Ubezpieczeń

Anna Włodarczyk-Moczkowska

Prezes Zarządu, Compensa TU S.A. i Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Przemysław Wojtkiewicz

Country Lead, Citrix Polska

Robert Zapotoczny

Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

Wojciech Zaskórski

General Manager, Lenovo

Jan Zimowicz

Członek Zarządu, Aegon

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences SA

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej