Program jesień 2020 | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Program jesień 2020

DZIEŃ 1 – 19 października 2020 r.

8:15 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:15 Uroczyste Otwarcie Konferencji

 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum / CEO, HiPRO
 • Andrzej Kopyrski, Przewodniczący Rady Programowej Warsaw International Banking Summit

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • Adam Glapiński, Prezes, Narodowy Bank Polski

9:30 – 10:30 Blok inauguracyjny: ODBUDOWA GOSPODARKI POLSKI I INNYCH KRAJÓW W CZASACH RECESJI

 • Rys makroekonomiczny. Wpływ pandemii na gospodarkę międzynarodową. Spojrzenie globalne na potrzeby gospodarki przy odbudowie strat
 • Rola Państwa w stabilizacji gospodarki
 • Obciążenia sektora a zdolność banków do finansowania
 • Tarcza Antykryzysowa. Podstawowe założenia gospodarcze i społeczne
 • Funkcjonowanie instytucji finansowych w nowej rzeczywistości. Perspektywa biznesowa i technologiczna
 • Wykorzystanie technologii i wpływ polityki energetycznej na sektor, ale także wpływ sektora bankowego na energetykę
 • Europejski Zielony Ład – dostosowania się polskiego sektora bankowego i ubezpieczeniowego do planów regulatora unijnego. Świadome podejście do ekosystemu
 • Czego nauczył na okres lockdown COVID-19 – gdzie wychodzimy wzmocnieni i czy jesteśmy odporniejsi na przyszłość?

Prelegenci:

 • Marcin Petrykowski, Dyrektor Zarządzający, S&P Global Ratings

Prelegenci:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Paweł Pytel, Wiceprezes Zarządu, Aviva
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Leszek Skiba, Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, Atende

10:30 – 11:20 WYZWANIA BANKÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 • Rola banków w czasach kryzysu oraz sposoby rozwiązywania problemów w tarapatach finansowych
 • Jak utrzymać rentowność sektora bankowości. Czy bank jutra będzie w stanie utrzymać wiarygodność systemu finansowego? Czynniki budowania zaufania klienta
 • Jak prawidłowo zadbać o klienta w dobie „przyspieszonej transformacji cyfrowej”?
 • Wyzwania dla branży i potrzeby branży w bieżącej sytuacji rynkowej względem funkcjonowania banków. Transformacja modeli biznesowych
 • Leadership w okresie kryzysu i przewartościowania postaw w związku z prowadzeniem biznesu

Moderator:

 • Andrzej Kopyrski, Przewodniczący Rady Programowej Warsaw International Banking Summit

Prelegenci:

 • Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu, Deutsche Bank
 • Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A
 • Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Jędrzej Marciniak, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole

11:20 – 12:00 PERSPEKTYWA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

 • Jak giełdy zapewniają stabilne funkcjonowanie rynków i ochronę inwestorów?
 • Czy giełda nadal będzie alternatywą do efektywnego pozyskiwania kapitału?
 • Finansowanie ekspansji zagranicznych
 • Wsparcie instytucji polskich i zagranicznych
 • Koronawirus a sytuacja na GPW i światowych giełdach. Kryzys finansowy i zmiana dynamiki na rynku
 • Kondycja oraz stabilność rynku kapitałowego

Moderator:

 • Marcin Wenus, Redaktor Naczelny, Comparic24.tv

Prelegenci:

 • Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Tomasz Kulik, Członek Zarządu, PZU SA
 • Adam Pers, Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank
 • Jerzy Śledziewski, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas
 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

12:00 – 12:30 Przerwa networkingowa

12:30 – 13:10 DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ W CZASIE PANDEMII ORAZ W KOLEJNYM 10-LECIU

 • Jak zmieniła się dystrybucja ubezpieczeń w dobie pandemii?
 • Rozwój cyfrowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń. Czy sprzedaż zdalna może być podstawą całej sprzedaży i komunikacji z klientem?
 • Czego rynek oczekuje od technologii w trudnych czasach?
 • Cyfrowe wsparcie sprzedaży – narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń – z jakich korzystamy, z jakich korzystaliśmy, a z jakich będziemy korzystać? Kanały przyszłości
 • Kto może oferować nowoczesne produkty ubezpieczeniowe?
 • Czy i jak regulator powinien wspierać kanał direct sprzedaży? Bałagan regulacyjny w procesach zdalnych – zrozumienie roli dystrybucji w systemie ubezpieczeń

Moderator:

 • Piotr Bartos, Country Manager, Insly

Prelegenci:

 • Jacek Byliński, Prezes Zarządu, CUK
 • Michał Góra, Prezes Zarządu, Alfavox
 • dr Jolanta Karny, Wiceprezes Zarządu, Aviva
 • Michał Kęcik, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Multiagentów Ubezpieczeniowych
 • Marat Nevretdinov, Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

13:10 – 15:10 TRENDY W CYFROWEJ TRANSFORMACJI BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

Część 1
Technologie w bankowości

13:10 – 13:25 Open Banking Premium i Open Data Economy: nowe możliwości dla „Webank”. Uwarunkowanie regulacyjne platformizacji i interoperacyjności w finansach vs w innych sektorach

 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal

13:25 – 13:35 Doświadczenie klienta (UX) fundamentem budowy pozycji lidera cyfryzacji.

 • Kamil Smuga, CIO, VP, Limitless Technologies

13:35 – 13:45 Jak zdalne podpisywanie dokumentów wspiera sprzedaż i procesy Customer Onboarding w branży bankowej i ubezpieczeniowej?

 • Maciej Zygmański, Business Development Manager, SIGNIUS

Część 2
Technologie w ubezpieczeniach

13:45 – 14:00 Analiza klienta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT w celu podwyższenia wyników sprzedaży

 • Joanna Kościuch-Malinowska, Dyrektor Zarządzający, Comadso Sp. z o.o.

14:00 – 14:15 Fire Chat: Instytucja finansowa w chmurze – jak to robi Polski Gaz TUW

 • Moderator: Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
 • Prelegent: Dariusz Śpiewak, CIO, Polski Gaz TUW

14:15 – 14:25 Cyfrowa transformacja towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak osiągać więcej dzięki technologii?

 • Michal Jackowiak, CEO & Chief Agile Officer, Ecom

Część 3
Debata podsumowująca

14:25 -15:10 Debata

 • Wpływ pandemii na zmiany w funkcjonowaniu sektora bankowego i ubezpieczeniowego w zakresie technologii
 • Które technologie okazały się najbardziej efektywne w dobie pandemii? Czego oczekujemy od nowych technologii?
 • Jak kontynuować sprzedaż, doradztwo i obsługę klientów w sposób cyfrowy?
  • Segmentacja klientów w celu opracowania dopasowanej oferty dla kanałów cyfrowych
  • Wspieranie cross-sellingu poprzez nowe modele sprzedaży oraz oferty lojalnościowe
 • Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo klientów i systemów
 • Wzrastająca rola rozwiązań chmurowych w bankowości i ubezpieczeniach w świetle stanowiska KNF
 • Blockchain jako narzędzie cyfryzacji procesów w ubezpieczeniach

Moderator:

 • Eliza Kruczkowska, Dyrektor Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju

Prelegenci:

 • Łukasz Buczko, Financial Services Industry Lead, Google Polska
 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal
 • Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu, SGB-Bank S.A.
 • Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Jacek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Atende
 • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4

DZIEŃ 2 – 20 października 2020 r.

8:15 – 9:00 Rejestracja

9:00 – 9:50 Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń

9:50 – 10:40 PŁATNOŚCI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

9:00 – 10:40 Debata

 • Ekosystem płatniczy w nowej rzeczywistości? Gotówka vs bezgotówka – gdzie jesteśmy?
 • Rozwój płatności mobilnych w nowej post-epidemicznej rzeczywistości
 • Przyspieszenie procesu wypierania gotówki przez płatności kartowe i mobilne – czy banki są na to gotowe?
 • Jak reagują banki na gwałtowne spadki wydatków konsumentów oraz spadek wydatków transgranicznych i ograniczenie wolumenu transakcji
 • Dyskryminacja gotówki. Na jakie bariery natrafiamy przy stosowaniu płatności mobilnych: psychologiczne, a może brak umiejętności cyfrowych? Problemy seniorów

Moderator:

 • Adrian Kurowski, Dyrektor, Visa w Polsce

Prelegenci:

 • Barbara Borgieł-Cury, Dyrektor Centrum Bankowości Codziennej w ING Banku Śląskim
 • Joanna Erdman, Dyrektor ds. projektów strategicznych w mBanku
 • Paweł Placzke, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO BP
 • Tomasz Pol, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium
 • Karol Sadaj, Dyrektor Revolut w Polsce

10:40 – 10:50 (Nie)bezpieczeństwo Infrastruktury IT oraz Aplikacji W Sektorze Finansowym

 • Mariusz Baczyński, Cloud Security Services Director EMEA, Radware

10:50 – 11:00 Compliance regulacyjny w okresie pandemii

 • Leonid Venglinski, Sales Engineer, Veritas

11:00 – 11:40 ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ W POSTCOVIDOWEJ ERZE

11:00 – 11:10 Case study: Formy oszczędzania Polaków – atrakcyjność produktów na rynku

 • Gdzie Polacy lokują swoje oszczędności? Jakie produkty są dla nich atrakcyjne?
 • Pracownicze Plany Kapitałowe długoterminowym mechanizmem oszczędzania Polaków
 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

11:10 – 11:40 Debata

 • Jakie zmiany wprowadzili ubezpieczyciele w swoich ofertach w dobie kryzysu?
 • Czy pandemia zaowocowała nowymi pomysłami na nowe produkty ubezpieczeniowe? Czy to jest szansa dla branży na nowe produkty?
 • W jaki sposób rozwój technologiczny umożliwi dalsze innowacje produktowe?
 • Wykorzystanie nowych technologii IT dla personalizacji produktów ubezpieczeniowych. Analizy klientów, aby przedstawić dostosowane do potrzeb produkty. Jakie kroki powinni podjąć ubezpieczyciele, aby upewnić się, że produkty spełniają potrzeby klientów?
 • Zmiana modelu pracy z biurowej na zdalną przyniosło wiele zagrożeń i wyzwań związanych z cyberatakami, czy branża ubezpieczeniowa uwzględnia to w swojej ofercie produktowej?
 • Jakie nowe obszary aktywności dla ubezpieczycieli indukują nowe rodzaje ryzyka związane z robotyzacją procesów biznesowych RPA, uczeniem maszynowym ML a także zastosowaniem w ubezpieczeniach sztucznej inteligencji AI
 • Jak będą wyglądać produkty ubezpieczeniowe jutra?

Moderator:

 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum / CEO, HiPRO

Prelegenci:

 • Michał Jackowiak, CEO & Chief Agile Officer, Ecom
 • Krzysztof Szypuła, Członek Zarządu, PZU SA
 • Piotr Zadrożony, Prezes Zarządu, TUZ Ubezpieczenia
 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

11:40 – 11:50 Transformacja firm dzięki wdrożeniu zdalnej weryfikacji tożsamości – case studies

 • Jan Szajda, CEO, Identt

11:50 – 12:20 Przerwa networkingowa

12:20 – 13:30 ZMIANY W POLITYCE KREDYTOWEJ I POŻYCZKOWEJ. ZDOLNOŚCI SEKTORA BANKOWEGO DO FINANSOWANIA GOSPODARKI – CREDIT CRUNCH

12:20 – 12:35 Nowa rzeczywistość w świetle ostatniej wytycznej EBA w zakresie zastosowania metod statystycznych do wyceny nieruchomości – szansa na większą automatyzację oraz optymalizację kosztową procesu hipotecznego w bankach. Czy oprócz banków mogą skorzystać na tym ubezpieczyciele?

 • Grzegorz Ignaciuk, Wiceprezes Zarządu, Cenatorium
 • Mariusz Kurzac, Dyrektor Zarządzający, Cenatorium

12:35 – 12:50 Smart product & pricing strategies for (online) lending

 • dr Benjamin Wellstein, Managing Director CEE Banking Division, Simon Kucher & Partners

12:50 – 13:30 Debata

 • Czy grozi nam credit crunch? Czy obserwujemy symptomy wskazujące na takie ryzyko? Co oznaczałoby to dla gospodarki? Jak możemy systemowo ograniczyć takie zagrożenie?
 • Ujemne stopy procentowe: W jaki sposób banki mogą wdrażać ujemne punkty cenowe?
  • Progi za pobieranie opłat od oszczędności i warunki odstąpienia od opłat
  • Oszczędności kosztowe wynikające z inwestowania w nowe technologie
  • Wykorzystanie dużych zbiorów danych i monetyzacja danych transakcyjnych z wykorzystaniem API
 • Jak będzie wyglądać bankowość w świecie ekstremalnie niskich stóp procentowych?
 • Wzmacnianie przychodów pozaodsetkowych:
  • Precision pricing dla produktów kredytowych
 • Jak ograniczenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu wpłynęło na rynek finansowy i jakie konsekwencje jeszcze się ujawnią w kontekście wakacji kredytowych, przenikania finansowania, rynku obligacji korporacyjnych?
 • W jaki sposób firmy pożyczkowe poradzą sobie w nowej sytuacji? Kooperacja banków i firm pożyczkowych
 • Jakie możliwości i perspektywy daje nowa wytyczna EBA w bankach – czy to jest już czas na hipotekę on-line

Moderator:

 • Krzysztof Kalicki, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Warsaw International Banking Summit/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank Polska

Prelegenci:

 • Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Grzegorz Ignaciuk, Wiceprezes Zarządu, Cenatorium
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich
 • Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium
 • Tymon Zastrzeżyński, Co-founder&CEO, Grupa LOANDO
 • Artur Zwaliński, Dyrektor, UOKiK

13:30 – 13:40 Skuteczna obsługa leadów w branży finansowej – case study mobilnego asystenta agentów ubezpieczeniowych

 • Tomasz Wesołowski, CEO, Edward.ai

13:40 – 14:10 Pierwsze wnioski dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych w okresie pandemii

 • Jak pandemia wpłynęła na ubezpieczenia zdrowotne? Przykłady dobrych praktyk
 • Czy dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne okazały się potrzebne w czasie wirusa?
 • Wzrost znaczenia telemedycyny (e-recepta, tele porady)
 • Wzrost świadomości klientów = wzrost zainteresowania indywidualnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • Wyzwania dla opieki zdrowotnej – czy wszystko możemy zrobić zdalnie?
 • Technologie IT w tym analityka Big Data i AI oraz ich wpływ na branżę ubezpieczeń zdrowotnych

Moderator:

 • Marta Kaleńska, CEO/Co-founder at Cashap

Prelegenci:

 • Anna Janiczek, Prezes Zarządu, PZU Zdrowie
 • Paweł Jaroszek, Członek Zarządu, ZUS
 • Bartosz Kapczyński, Członek Zarządu, LUX MED
 • Wojciech Soliński, Dyrektor Sprzedaży Agencyjnej, Signal

14:10 – 14:50 PERSPEKTYWY STOJĄCE PRZED RYNKIEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

14:10 – 14:20 Case study: Nowy model na polskim rynku ubezpieczeniowym w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie

 • Adam Malinowski, Wiceprezes. Signal Iduna
 • Jan Zimowicz, Członek Zarządu, Aegon

14:20 – 14:50 Debata

 • Czy ubezpieczenia grupowe na życie czeka powolna śmierć, ewentualnie egzystencja na poziomie 30% partycypacji? Co można i powinno się zrobić aby ten trend odwrócić?
 • Czy wydłużanie listy ryzyk ma jakikolwiek sens? A może jednak czyste ryzyka ubezpieczeniowe na sensownym poziomie mogą stać się motorem napędowym ROZWOJU?
 • Co zrobić, żeby ubezpieczenia grupowe na życie były atrakcyjne dla ludzi młodych?
 • Czy wpuszczenie do ubezpieczeń grupowych na życie dedykowanych narzędzi do obsługi oraz dostępu do informacji o ubezpieczeniu może zmienić obecną sytuację?
 • Świadomość produktu a łatwość podjęcia decyzji
 • Struktura rynku a możliwe zmiany
 • Rola brokera okiem ubezpieczyciela

Moderator:

 • Paweł Paluszyński, Prezes Zarządu, GreCo

Prelegenci:

 • Krzysztof Bukowski, Prezes Zarządu, Openlife
 • Tomasz Kutyba, Wiceprezes Zarządu, Equinum Broker
 • Adam Malinowski, Wiceprezes odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i Service Center, Signal Iduna
 • Konrad Zakrzewski, Dyrektor Pionu Dystrybucji, AXA
 • Jan Zimowicz, Członek Zarządu, Aegon

*Prelegenci w trakcie potwierdzania
Agenda aktualna na dzień 15 października 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej