Prelegenci | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Prelegenci

Prelegenci 25. edycji Banking Forum
oraz 21. edycji Insurance Forum

Aleksandra Agatowska

Prezesa Zarządu, PZU Życie SA

Piotr Bartos

CEO, Insly Poland

Dariusz Blocher

Członek rady nadzorczej, Budimex SA, Non-Executive Managing Director, Ferrovial Construction International SE

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu, Bank Millennium

Wojciech Ciesielski

Major Accounts Manager, Fortinet

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, KPRM

Elżbieta Czetwertyńska

Prezes Zarządu, Citi Handlowy, Citi Country Officer Poland

Artur Drobiecki

Head of Sales, Limitless Technologies

Kamil Gosławski

Senior Key Account Manager, CRIF

Grzegorz Ignaciuk

Członek Zarządu, Cenatorium

Michał Herbich

Partner Associate, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią, KPMG w Polsce

Jarosław Hermann

Wiceprezes Zarządu, Bank Millennium

Zbigniew Jagiełło

Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum / Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności

Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

Beata Javorcik

Główna Ekonomistka, EBRD

Krzysztof Kalicki

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum/ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , Deutsche Bank Polska

avatar
Wodzisław Kiciński

Tech Investor, Hg

Joanna Kościuch-Malinowska

Country Manager, Comadso

Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

avatar
Adam Łobodziński

Systems Engineer, Fortinet

avatar
Katarzyna Majewska

Członek Zarządu odpowiedzialna za obszar Operacji i Technologii oraz Centrum Badań i Rozwoju Produktów Bankowych, Citi Handlowy

avatar
Krzysztof Morawski

Członek zarządu, Europa Ubezpieczenia

Jacek Nowak

COO/CTO, ITSurance Group

Magdalena Nowicka

Wiceprezes Zarządu Banku Nadzoruje Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, BNP Paribas

Grzegorz Olszewski

Prezes Zarządu, Alior Bank

Grzegorz Pawlicki

Board Member, Chief Information Officer, Europa Ubezpieczenia

Andrzej Przewięźlikowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora Finansowego, Comarch

Leszek Skiba

Prezes Zarządu, Bank Pekao

Leszek Skop

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca, członek niezależny Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska

Karol Tokarczyk

Analityk, Polityka Insight

Paweł Walczak

Senior Account Executive, OpenText

Marcin Wąsikowski

Managing Director, Head of Bancassurance and Affinity Sales and Sales Support Division, UNIQA

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu, KUKE

Małgorzata Zaleska

Dyrektor Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej