Prelegenci | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2020

Prelegenci

Prelegenci 20. edycji Warsaw International Banking Summit
oraz 16. edycji Insurance Forum

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu, PZU Życie

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

avatar
Piotr Bartos

Country Manager, Insly

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Maciej Brzozowski

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

avatar
Krzysztof Bukowski

Prezes Zarządu, Openlife

Jacek Byliński

Prezes Zarządu, CUK Ubezpieczenia

Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Adam Glapiński

Prezes Zarządu, Narodowy Bank Polski

avatar
Grzegorz Ignaciuk

Wiceprezes Zarządu, Cenatorium

avatar
Roger Hodgkiss

Członek Zarządu, Generali

Michał Jackowiak

CEO & Chief Agile Officer, ecom

Anna Janiczek

Prezes Zarządu, PZU Zdrowie

Paweł Jaroszek

Członek Zarządu, ZUS

Jolanta Karny

Wiceprezes Zarządu, Aviva

Andrzej Kopyrski

Przewodniczący Rady Programowej Warsaw International Banking Summit

dr Krzysztof Korus

Radca Prawny, Partner, DLK Legal

Joanna Kościuch-Malinowska

Dyrektor Zarządzająca, Comadso Sp. z o.o.

Tomasz Kowalski

Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska

avatar
Tomasz Kubiak

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

avatar
Tomasz Kulik

Członek Zarządu, PZU SA

Adrian Kurowski

Dyrektor, Visa w Polsce

avatar
Mariusz Kurzac

Dyrektor Zarządzający, Cenatorium

Adam Malinowski

Wiceprezes odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i Service Cente, Signal Iduna

Marat Nevretdinov

Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Artur Olech

Przewodniczący Rady Programowej / CEO, hiPRO

Adam Pers

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, mBank SA

avatar
Aleksander Roda

Prezes Zarządu, TU Zdrowie

Leszek Skiba

Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Bank Pekao

Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu, Citi Handlowy

Jacek Szczepański

Wiceprezes Zarządu, Atende

avatar
Dariusz Śpiewak

CIO, Polski Gaz TUW

Agnieszka Wrońska

Prezes Zarządu, Link4

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej