Prelegenci | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Prelegenci

Prelegenci 26. edycji Banking Forum
oraz 22. edycji Insurance Forum

Aleksandra Agatowska

Prezes Zarządu, PZU Życie SA

Tadeusz Białek

Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Paweł Borys

Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu, Bank Millennium

Elżbieta Czetwertyńska

Prezes Zarządu, Citi Handlowy

Ewa Dąbrowska

Wiceprezes Zarządu, Signal Iduna

Elisabetta Falcetti

Dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Katarzyna Figlus

Menedżerka Zespołu Serwisów i Technologii Webowych, Santander Bank Polska

Edyta Fundowicz

Członek Zarządu, Nationale-Nederlanden

Arkadiusz Garbarczyk

Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Paweł Haltof

Innovation Director & Board Member, Efigence

Michał Herbich

Partner, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowo-Wschodnią, KPMG Polska

Grzegorz Ignaciuk

Członek Zarządu, Cenatorium

Zbigniew Jagiełło

Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum

Andrzej Jaworski

Prezes Zarządu, PZU Zdrowie SA/Członek Zarządu, PZU Życie SA

Krzysztof Kalicki

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum / Prezes Zarządu w latach 2003-2019, Deutsche Bank Polska

Andrzej Kopyrski

Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum

Monika Leżyńska

Członek Zarządu, TUiR Allianz Polska

Marek Lusztyn

Wiceprezes Zarządu, mBank

Magdalena Macko-Gizińska

Chief Customer Officer, Member Board, Nationale-Nederlanden​

Artur Maliszewski

Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Piotr Narloch

Prezes Zarządu, Interrisk

Artur Olech

Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum; CEO, Trasti

Magdalena Proga-Stepięń

Członkini Zarządu kierująca Pionem Bankowości Detalicznej, Santander Bank Polska S.A.

Andrzej Przewięźlikowski

Wiceprezes Zarządu, Comarch

Ernest Püspök

Business Development Director Central and Eastern Europe Company, Worldline Financial Services

Wojciech Rybak

Wiceprezes Zarządu, Bank Millenium S.A.

Leszek Skop

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Aleksandra Sroka-Krzyżak

Wiceprezes ds. strategii grupy, fuzji i przejęć oraz rozwoju korporacyjnego, Allegro

avatar
Tomasz Styczyński

Prezes Zarządu, Krakowski Bank Spółdzielczy

Paweł Szałamacha

Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

Piotr Uściński

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Paweł Walczak

Senior Account Executive, OpenText

Janusz Władyczak

Prezes Zarządu, KUKE

Agnieszka Wolska

Wiceprezeska Zarządu Banku, Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Małgorzata Zaleska

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN

Robert Zapotoczny

Prezes Zarządu, PFR Portal PPK

Marcin Żuchowicz

Prezes Zarządu, e-point SA

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej