Dlaczego warto | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2020

Dlaczego warto

Cloud Day

W ciągu ostatnich kilku tygodni instytucje sektora finansowego musiały zmienić modele organizacyjne i podjąć wyzwania technologiczne, które pozwolą utrzymać ciągłość biznesową oraz zmierzyć się ze znaczącym wzrostem zapytań od klientów. W obecnym czasie bardziej niż kiedykolwiek zmuszone są polegać na technologii w utrzymaniu relacji zarówno z klientami, jak i pracownikami. Systemy, które w dużej mierze polegają na własnej infrastrukturze, przestają być wystarczające, ale wejście w rozwiązania opierające się o chmurę wciąż jeszcze należą do wyjątków.

Rozmawialiśmy o ideach i pomysłach, porozmawiajmy o rozwiązaniach!

Podczas Cloud Day odpowiemy na pytania:

  • Czy polski sektor bankowości i ubezpieczeń będzie mógł dokończyć proces transformacji cyfrowej?
  • Czy dzięki ostatnim zmianom regulacyjnym wprowadzonym przez KNF wykorzystanie aplikacji w oparciu o chmurę się zwiększy? Jak to się ma do bezpieczeństwa?
  • Czy dzięki wykorzystaniu rozwiązań światowych liderów w obszarze zarządzania sprzedażą, obsługi klienta i marketingu będziemy mogli dostarczyć jeszcze większej wartości dla naszych klientów i pracowników?

Wyjątkowa formuła – trzy platformy tematyczne:

  • Security & compliance.
  • Marketing,
  • Customer 360 sales & service,

każda składająca się z debaty w gronie praktyków i praktycznego case study pokazującego możliwości, jakie dają już istniejące rozwiązania.

A na koniec cztery równoległe prezentacje możliwości dla chcących zgłębić daną tematykę.

Widzimy się online już 25 czerwca!

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej