Dlaczego warto | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2020

Dlaczego warto

Cloud Day

W ciągu ostatnich kilku tygodni instytucje sektora finansowego musiały zmienić modele organizacyjne i podjąć wyzwania technologiczne, które pozwolą utrzymać ciągłość biznesową oraz zmierzyć się ze znaczącym wzrostem zapytań od klientów. W obecnym czasie bardziej niż kiedykolwiek zmuszone są polegać na technologii w utrzymaniu relacji zarówno z klientami, jak i pracownikami. Systemy, które w dużej mierze polegają na własnej infrastrukturze, przestają być wystarczające, ale wejście w rozwiązania opierające się o chmurę wciąż jeszcze należą do wyjątków.

Rozmawialiśmy o ideach i pomysłach, porozmawiajmy o rozwiązaniach!

Podczas Cloud Day odpowiemy na pytania:

  • Czy polski sektor bankowości i ubezpieczeń będzie mógł dokończyć proces transformacji cyfrowej?
  • Czy dzięki ostatnim zmianom regulacyjnym wprowadzonym przez KNF wykorzystanie aplikacji w oparciu o chmurę się zwiększy? Jak to się ma do bezpieczeństwa?
  • Czy dzięki wykorzystaniu rozwiązań światowych liderów w obszarze zarządzania sprzedażą, obsługi klienta i marketingu będziemy mogli dostarczyć jeszcze większej wartości dla naszych klientów i pracowników?

Wyjątkowa formuła – trzy platformy tematyczne:

  • Security & compliance.
  • Marketing,
  • Customer 360 sales & service,

każda składająca się z debaty w gronie praktyków i praktycznego case study pokazującego możliwości, jakie dają już istniejące rozwiązania.

A na koniec cztery równoległe prezentacje możliwości dla chcących zgłębić daną tematykę.

Widzimy się online już 25 czerwca!

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej