Nominacje | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Nominacje

Nominowani w konkursie
Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń za rok 2022

Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach

KATEGORIA 1. NAJLEPSZY BANK

mBank

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości.
Stworzył najbardziej innowacyjną w Polsce platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jest jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce.

Wprowadza zaawansowane technologicznie rozwiązania, wygodne mobilne i cyfrowe usługi które niejednokrotnie wyznaczają kierunek rozwoju bankowości, a także współpracuje ze startupami. mBank wprowadził biometrię behawioralną do płatności kartami w internecie. W 2022 r. ulepszył swoją aplikację (m.in. o płatności za parkingi).
Konsekwentnie realizuje cele dotyczące zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (ESG), które są częścią strategii biznesowej. W 2022 roku wprowadził do oferty nowe „zielone” usługi bankowe, takie jak nasz ekokredyt hipoteczny.
mBank oferuje możliwość założenie firmy za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności posiadania konta.

ING Bank Śląski

ING utrzymuje odporność na nieprzewidywalne wydarzenia oraz wstrząsy, a jednocześnie stabilność i utrzymującą się wysoką jakość usług. Elementem stabilności banku jest strategia, którą zbudowaliśmy wokół potrzeb klientów, wspieraniu ich w momentach podejmowania ważnych decyzji życiowych. To cele, na których koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku. Wymaga to od nas szczególnej elastyczności i zaangażowania wszystkich pracowników. Potwierdzeniem naszej długoterminowej strategii jest osiągnięty w zeszłym roku przyrost liczby klientów oraz sald komercyjnych. Na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm. Zwiększyliśmy również wartość kredytów o 7% do 156,4 mld zł oraz depozytów o 12% do 189,2 mld zł. Umocniliśmy jednocześnie nasz udział w rynku kredytów segmentu korporacyjnego do 13,15%, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02%. Z kolei udział w rynku depozytów zwiększył się do 11,00% w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16% w części detalicznej. W efekcie w 2022 roku osiągnęliśmy skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 714,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych, co nastąpiło w III kwartale ubiegłego roku.

W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację, ważnych dla rozwoju banku, długofalowych projektów związanych z wymianą infrastruktury, zmianą architektury systemów informatycznych i aplikacji bankowych. Jednocześnie skutecznie zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań cyfrowych. W bankowości detalicznej zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby transakcji i sprzedaży w kanałach cyfrowych. Wyższej liczbie operacji zdalnych towarzyszyła, zgodnie z naszą strategią, niższa aktywność klientów w placówkach bankowych. To trend, który obserwujemy już od wielu lat. Wzrost liczby transakcji w kanałach zdalnych obserwowaliśmy również w bankowości korporacyjnej. Zwiększyliśmy również liczbę sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje oraz liczbę zainstalowanych terminali płatniczych.
W centrum uwagi ING zawsze są sprawy społeczne. W 2022 roku agresja Rosji na Ukrainę wywołała ogromną falę pomocy naszym sąsiadom. Od pierwszych dni wojny ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom angażują się w różnorodne działania na rzecz Ukrainy. Wspieramy organizacje charytatywne i zapewniamy pomoc uchodźcom w Polsce.
W 2022 roku wdrożyliśmy nową Strategię ESG na lata 2022-2024. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony to podstawa naszej działalności. Cele w obszarze ESG są jednocześnie zintegrowane z naszą strategią biznesową, wynikają z misji naszego banku oraz wartości, którymi się kierujemy. Konsekwentnie realizowaliśmy również postanowienia Deklaracji Ekologicznej, która zakłada aktywny udział banku w działaniach na rzecz klimatu, m.in. poprzez finansowanie inwestycji wspierających transformację środowiskową klientów. Promowanie pozytywnych zmian zawsze zaczynamy od siebie. Od wielu lat podejmujemy działania proekologiczne w zakresie własnych operacji, m.in. ograniczając zużycie energii czy wody. Z bardzo pozytywnym odbiorem naszych interesariuszy spotkał się Program Grantowy ING, wspierający start-upy i młodych naukowców, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku, w trakcie dwóch pierwszych edycji programu, przekazaliśmy na ten cel 2 mln zł. Nasze zaangażowanie w zagadnienia zrównoważonego rozwoju zostało docenione przez rynek. Jako pierwsza spółka w Polsce uzyskaliśmy rating ESG przyznawany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Zostaliśmy również liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz znaleźliśmy się wśród laureatów konkursu Liderzy ESG.

Santander Bank Polska S.A.

Santander.pl – najszybsza strona bankowa w polskim internecie-przyśpieszenie ładowania głównych stron produktowych o 300%.
W ubiegłym roku Santander Bank Polska SA. we współpracy z e-point SA., zrealizował wieloetapową strategię rozwijając stronę santander.pl. Stworzył nowoczesne zaplecze technologiczne, stabilne systemy i frontend zoptymalizowany pod najnowsze technologie rynkowe.

Tym samym:
-we wrześniu 2022 roku strona santander.pl zajęła pierwsze miejsce w rankingu najszybciej ładujących się stron internetowych polskich banków,
-strony głównych produktów ładują się o 250-300% szybciej,
-ślad węglowy produkowany przy pojedynczej odsłonie stron portalu zmalał o 75%,
-konwersja na wybranych stronach stale wzrosła aż o ok. 10%.

Wyniki dla ruchu mobilnego 3G Fast:
-redukcja czasu renderowania LCP (Largest Contentful Paint) o 65%,
-redukcja sumy długich zadań (long tasks) TBT (Total Blocking Time) o 18%,
-redukcja czasu potrzebnego do wyrenderowania pierwszych elementów na stronie o 46%,
-redukcja Speed Index, uzyskanie dynamicznego i stabilnego procesu renderowania przestrzeni Above The Fold o 43%,
zmniejszenie całościowego rozmiaru pobieranych plików na stronie o ok. -50%.

Dodatkowo wyniki udziału URL dobrej jakości uległy znacznej poprawie:
– z 19,2 % na 50,9% – wzrost adresów url ocenianych przez Google jako „dobrej jakości” dla ruchu mobile,
– z 89,9 % na 94,3% – wzrost adresów url ocenianych przez Google jako „dobrej jakości” dla ruchu desktop.

KATEGORIA 2. NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY BANK

Alior Bank

Inwestycje technologiczne są jednym z kluczowych elementów działalności Alior Banku. W 2022 r. wdrożyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, w różnych obszarach, kluczowe z nich to: Alior Pay. Jako pierwsza instytucja bankowa w Polsce wdrożyliśmy usługę umożliwiając odroczenie, a następnie rozłożenie na raty płatności – w sklepach stacjonarnych i internetowych lub przelewów z rachunku w Alior Banku.

Zarządzanie usługą dostępne jest z poziomu aplikacji mobilnej. Pierwsi klienci mogą korzystać z Alior Pay od grudnia 2022 r. Dostęp do usługi jest systematycznie rozszerzany. Na przełomie 2023 r. zostanie ona udostępniona wszystkim klientom Alior Banku. Mimo ograniczonej grupy osób mających dostęp do Alior Pay, cieszy się on dużym zainteresowaniem i doskonale rokuje na przyszłość. Docelowo zostanie rozszerzony do całego ekosystemu usług dostępnych za pośrednictwem Alior Mobile. Moje Rachunki. Usługa umożliwiająca agregowanie w jednym miejscu wszystkich faktur i opłacenie ich zbiorczo za pomocą jednego kliknięcia. Narzędzie powiadamia o pojawieniu się nowych faktur oraz przypomina o zbliżających się terminach płatności. Ułatwia zarówno opłacanie faktur, jak i kontrolę terminów czy kwot, co przekłada się na efektywne zarządzanie budżetem domowym. Usługa jest najbardziej kompleksową funkcją na rynku EBPP (Electronic Bill Payment & Presentment) i pierwszą, która daje możliwość odbierania i opłacania wszystkich faktur w bankowości elektronicznej. Usługa powstała we współpracy z firmą Billtech (uczestnikiem aliorowego programu RBL_START). Już po trzech miesiącach działania, liczba faktur pobranych na „Moje Rachunku” przekroczyła 100 000.

InfoNina. Platforma łącząca rozwiązania AI z zakresu analityki konwersacji z voicebotem, odpowiadającym w automatyczny sposób na zapytania klientów. W 2022 w projekcie wdrożono nowe funkcjonalności, zapewniające jeszcze efektywniejszą, wielokanałową i zautomatyzowaną obsługę. Jako pierwsi w sektorze finansowym wdrożyliśmy obsługę zapytań wielointencyjnych. InfoNina potrafi
obsługiwać klientów, którzy w czasie jednej wypowiedzi poruszyli kilka różnych kwestii (np. „Chcę wziąć kredyt oraz zapytać jakie macie lokaty”). Dzięki regularnemu rozwojowi projektu, w 2022 r. osiągnęliśmy 40% wskaźnik automatyzacji połączeń na infolinii. Bot rozpoznaje ponad 650 intencji klienta. Dzięki temu średni czas obsługi skrócił się o 15%, a aż 90% zapytań od razu trafia do właściwego procesu informacyjnego lub konsultanta.

iKonto Biznes. Usługa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pozwala na otwarcie rachunku w zaledwie 2 minuty. To kolejna inicjatywa Alior Banku, dzięki której klienci biznesowi mogą w szybki, prosty i zdalny sposób otworzyć rachunek firmowy. Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie iKonta Biznes.

Crédit Agricole

Automatyzacja posprzedażowej obsługi klienta – celem projektu było zautomatyzowanie procesu obsługi skarg, wniosków, roszczeń i innych. Przedsięwzięcie prowadzone było z myślą o maksymalizacji wartości biznesowych, a nie tylko chęci uzyskania oszczędności w procesie.

W projekcie wykorzystano rozwiązanie ROC3 firmy Deviniti, które implementuje inteligencję, w tym algorytmy przetwarzania języka naturalnego NLP, generowania języka naturalnego NLG oraz uczenia maszynowego. Rozwiązanie wpisuje się w strategię hiperautomatyzacji ze względu na zakres wsparcia procesów posprzedażowych przez sztuczną inteligencję oraz włączenia do obsługi tych procesów innowacyjnych technologii z zakresu AI/ML, programowania low-code/no-code czy automatyzacji (RPA).

System zapewnia całościowe wsparcie w procesie posprzedażowej komunikacji z klientem. Proces ten obejmuje czynności od momentu wpłynięcia korespondencji klienta do wygenerowania odpowiedzi lub automatycznego spełnienia prośby klienta.
System ROC3 składa się z trzech modułów: Ekstraktor wyodrębnia tekst i informacje z pism klientów, a później strukturyzuje je i identyfikuje kluczowe dane związane ze sprawą. Proces ten wykorzystuje technologie NLP oraz rozpoznawania tekstu (Optical Character Recognition, OCR).

Klasyfikator ocenia sprawy w trzech różnych kategoriach tj. priorytetu, kategorii tematycznej oraz intencji. Na tej podstawie sprawa jest automatycznie przydzielana do odpowiedniego zespołu lub robota RPA.

Generator wspiera pracownika w przygotowaniu odpowiedzi do klienta. Pracownik korzysta z przygotowanych przez system (aplikacji w postaci robota kolaboratywnego – cobot, AI Writing Assitant – AWA) akapitów, bazujących na historycznej korespondencji w podobnych sprawach. System dba o poprawność odpowiedzi (konstrukcja, ortografia, stylistyka) i kompletności informacji.

Wykorzystanie ROC3 pozwoliło skrócić czas załatwiania spraw, poprawiło spójność i dokładność komunikacji oraz zwiększyło zadowolenie klientów z otrzymywanej obsługi.

ING Bank Śląski

ING jest w czołówce banków w kwestii innowacyjnych rozwiązań dostarczanych klientom. Jest m.in. jednym z banków, które udostępniają najwięcej różnych funkcji Blika, zapewnia klientom dostęp do szerokiego grona VAS-ów (usług dodatkowych, np. możliwość opłacania parkowania czy kupowania biletów komunikacji miejskiej w apce banku), umożliwia także korzystanie ze sporej liczby tzw. „pay’ów”, czyli integrację m.in. Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

Ciekawym rozwiązaniem, które ING jako pierwszy bank wprowadziło do swojej oferty, jest terminal aplikacyjny. Czyli aplikacja, która umożliwia przyjmowanie płatności za pomocą dowolnego urządzenia z systemem Android i czytnikiem NFC. Dzięki niej można przyjmować płatności np. za pomocą własnego smartfona. Bank wykorzystuje w tym celu rozwiązanie polskiego fintechu Softpos.eu.

mBank

Rosnąca liczba ataków ransomware w sektorze usług finansowych pokazuje, że przeciwnicy stali się znacznie bardziej zdolni do przeprowadzania ataków na wielką skalę, m. in. poprzez skuteczne wdrażanie modelu ransomware-as-a-service.

To zmusiło prawie wszystkie organizacje z sektora usług finansowych do wprowadzenia zmian w zabezpieczeniach cybernetycznych.

Mbank zrealizował projekt budowy „Cyfrowego Bunkra” ograniczający potencjalne skutki ataku ransomware stawiając na solidne i innowacyjne rozwiązanie od lidera rynku, Veritas oraz firmy partnerskiej Comtegra.

VeloBank

VeloBank, jako nowy podmiot na rynku wykorzystał swoją innowacyjność do przeprowadzenia w pięć tygodni procesu rebrandingu, który obejmował m.in. zmiany prawne, operacyjne, IT, nową identyfikację wizualną i związany z tym rebranding placówek i central banku.

Rebranding VeloBank rozpoczął się od zidentyfikowania zadań do wykonania oraz miejsc, w których była prezentowana nazwa lub logotyp banku. Od strony organizacyjnej działania były prowadzone w zwinnej formule projektowej z harmonogramem prac aktualizowanym co dnia. Kluczową rolę odegrała współpraca między biznesem, IT i marketingiem. Zmiany dotyczyły m.in. dokumentów, adresów i treści na stronach internetowych, poczty korporacyjnej, bankowości internetowej oraz mobilnej, systemów bankowych i oddziałów. Proces wymagał współpracy z rzeszą partnerów, którzy musieli zaktualizować dane (m.in. Google, Apple, Huawei, PayU czy Blue Media). Opracowano też nową, pełną identyfikację wizualną, rozwiązania na każdą możliwość oraz precyzyjny proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jednocześnie, prowadzone były procesy związane z nowym sposobem onboardingu klientów przez aplikację mObywatel oraz z wdrożeniem nowego produktu – VeloKonta.

Nową odsłonę VeloBanku klienci zobaczyli 21.11.2022 r. Rebranding nastąpił w terminie, bez problemów technicznych, a 1 mln klientów był dobrze poinformowany. Uniknięto chaosu komunikacyjnego, odpływu klientów wystraszonych „zmianą banku” i negatywnych publikacji w mediach. Wyzwanie było tym większe, że tylko część klientów przechodziła do nowej instytucji, inni zostawali w Getin Banku, ale musieli mieć bieżący dostęp do informacji. Zanim został oficjalnie zaprezentowany nowy logotyp, w trakcie realizacji projektu nazwa banku w dokumentach była zmieniana dwukrotnie – w weekend po ogłoszeniu resolution z Getin Banku na Bank BFG, a następnie z Banku BFG na VeloBank. Wielka migracja była wielkim wyzwaniem, ale też wielkim sukcesem pracowników banku.

KATEGORIA 3. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK

VeloBank

VeloBank wyróżnia się na tle rynku podejściem do klienta, stawiając jego potrzeby oraz wartości w centrum uwagi. Szczegóły tego podejścia zostały ogłoszone w listopadzie 2022 r. w strategii, która opiera się na wartościach, takich jak bezpieczeństwo, zaufanie, transparentność i nowoczesność. Właśnie one w obserwacji konsumenckiej okazały się dla klientów banków najważniejsze.

VeloBank poprzez swoje wartości, produkty i jakość obsługi tworzy bankowość dopasowaną do współczesnego klienta. Wdrażając nowe podejście zaprosił do „Świata bardziej Velo”, w którym dobre wybory się opłacają, a bankowanie przynosi korzyści oraz jednocześnie pomaga w spokojnym myśleniu zarówno o codzienności, jak i przyszłości.

Za filozofią banku stoją też realne działania i produkty. W czasie rebrandingu bank zadbał o komunikację z klientami i przygotowanie ich na zmiany. Dzięki wytężonej pracy zespołu proces przebiegł wyjątkowo pomyślnie i sprawnie. Pierwszym produktem w nowej ofercie było VeloKonto, rachunek bieżący, który dla wygody klientów można było otworzyć za pomocą aplikacji mObywatel. VeloBank postawił też na mocne wsparcie klientów w oszczędzaniu, proponując atrakcyjną ofertę Elastycznego Konta Oszczędnościowego, czy VeloSkarbonki do rachunku osobistego, która pozwala na odkładanie drobnych sum przy okazji codziennych zakupów. Wyszedł też z wyjątkową usługą – VeloKomfort, który pomaga w rozłożeniu płatności za gaz na równe raty w ciągu roku u największego dostawcy gazu w Polsce. Dzięki temu bezpłatnemu rozwiązaniu klienci banku nie muszą martwić się sezonowymi wahaniami faktur i mogą łatwiej równoważyć domowy budżet. Dodatkowo, aby korzystanie z VeloBanku było dla klientów jeszcze przyjemniejsze bank rozpoczął prace nad odświeżeniem bankowości internetowej i mobilnej.

W krótkim czasie VeloBank wyróżnił się w oczach konsumentów, jako bank, który jest blisko ich wartości i codziennego życia, z którym warto budować trwałe relacje.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski jest liderem rankingu satysfakcji klientów indywidualnych banków. Celem banku jest wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Customer Experience jest jednym z kluczowych elementów działalności banku. Wiemy, jak ważne są dobrze zaprojektowane procesy cyfrowe, które umożliwiają nam pełną interakcję z klientami. Upraszczanie i digitalizacja procesów pozwalają nam coraz lepiej odczytywać ich potrzeby, a technologia ułatwia personalizację ich obsługi.

ING chce zachęcić Polaków do myślenia i rozmawiania o swojej przyszłości finansowej i życiu na emeryturze. W tym celu wykorzystuje najnowszą technologię – algorytmy kreowania obrazów przez Sztuczną Inteligencję (AI). W ramach akcji „Ja w przyszłości. Powered by AI & ING” bank pomaga Polakom zwizualizować ich przyszłość i w ten sposób inspiruje do myślenia o niej.
A także dba o bezpieczeństwo klientów, proponując dodatkowe zabezpieczenia W „Strefie bezpieczeństwa” w aplikacji.

Santander

Bank systematycznie upraszcza swoje usługi i produkty, aby bankowanie było łatwe. Do rachunku firmowego oferuje pakiet e-usług, przydatnych w zarządzaniu firmą. Są to między innymi usługi finansowe: eKsięgowość, eFaktoring, eWindykacja i eWadia. Można skorzystać także ze specjalnej oferty zakupów bez prowizji w usłudze eLeasing i dostępu do prywatnych pakietów medycznych w usłudze eZdrowie.

Podejście klientocentryczne najcelniej definiuje model biznesowy i strategię naszego banku oraz całej Grupy Santander. Santander Bank Polska jest sygnatariuszem oraz jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

KATEGORIA 4. DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA BANKU

Cash Director

Już 5 wiodących banków w Polsce oferuje swoim Klientom biznesowym (mikro) rozwiązanie CashDirector, czy księgowość online zintegrowaną za ofertą bankową, które łączy szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak samych banków.

Platforma cyfrowa, aplikacja mobilna oraz wsparcie ekspertów księgowych w ramach jednego zaawansowanego technologicznie rozwiązania. W 100% bez papieru i dostępne 24/7 z dowolnego miejsca, oferowane w unikalnym i sprawdzonym modelu partner-label.

Przedsiębiorca, korzystając z serwisu CashDirector połączonego z bankowością elektroniczną, ułatwia sobie zarządzanie biznesem: zyskuje bieżące informacje nt. sytuacji finansowej firmy, łatwo kontroluje wpływy i wydatki, ma możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości lub zlecenia jej profesjonalnemu księgowemu, który doskonale orientuje się w branży Klienta.

Klient zyskuje też znaczną oszczędność czasu, głównie przez automatyzację codziennej administracji finansowej i łączenie funkcjonalności, np. wystawienie faktury na spersonalizowanym szablonie i wysyłka mailowa do kontrahenta, a następnie monitoring, automatyczne rozliczenie otrzymanej płatności w banku z fakturą oraz zaksięgowanie i rozliczenie podatkowe. Podobnie z kosztami, które można zarejestrować, automatycznie rozliczyć a w niektórych bankach nawet zainicjować ich płatność już z poziomu platformy!

CashDirector jako dostawca Value Added Service jest stabilnym partnerem również dla banków, zwiększając ich potencjał akwizycyjny i lojalność Klientów oraz bardziej efektywną monetyzację obecnych relacji poprzez tzw. punkty styku. CashDirector wspiera rówież nowych klientów banków w zakładaniu działalności poprzez konsultacje księgowe świadczene w procesie rejestracji w CEIDG.

Praca w systemie opiera się na zadaniach ułatwiających prowadzenie firmy, dzięki czemu platforma CashDirector jest postrzegana jako wszechstronne narzędzie wspierające biznes, jednocześnie pomagając przy samodzielnej księgowości albo współpracy z księgowym.

Cieszymy się zaufaniem banków i Klientów – z oprogramowania korzysta blisko 200 000 użytkowników, a usługi księgowe realizowane dla klientów banków są wysoko oceniane (NPS 69; ocena Google 4,6 na 5).

UiPath

Od obsługi klienta, przez operacje bankowe do finansów i HR banki szeroko wykorzystują platformę UiPath do wsparcia pracowników i realizacji powtarzalnych czynności. Największe banki w Polsce Wykorzystanie automatyzacji za pomocą robotów wpisały w swoją strategię, dlatego angażują i szkolą duże zespoły aby ją rozwijać.

Rok 2022 przyniósł szczególne wyzwanie dla dużych banków: tzw wakacje kredytowe. Największe banki w Polsce użyły robotów UiPath, aby sprostać olbrzymiemu nieoczekiwanemu zapotrzebowaniu na pracowników aby móc przetworzyć olbrzymią ilość wniosków o zawieszenie spłaty. Dzięki platformie UiPath banki mogły zbudować automatyczny proces obsługujący wnioski w kilka tygodni i zdążyć na czas w sytuacji w której ostateczna postać regulacji dot. wakacji kredytowych ustabilizowała się dopiero na tydzień przed wejściem w życie. Bez robotów UiPath obsłużenie tego zadania nie byłoby możliwe, bo wymagałoby zatrudnienia i przeszkolenia kilkuset osób.

Deviniti

Deviniti stworzyło innowacyjny system ROC3 (Robotization of Company-Customer Communication), który z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), algorytmów przetwarzania języka naturalnego (NLP), generowania języka naturalnego (NLG) oraz uczenia maszynowego (ML), automatyzuje procesy związane z komunikacją pomiędzy organizacją i klientami. Doskonale sprawdza się w organizacjach regulowanych, jak banki czy instytucje ubezpieczeniowe.

ROC3 wyodrębnia tekst i informacje z pism klientów, strukturyzuje je i identyfikuje kluczowe dane związane ze sprawą, wykorzystując NLP oraz rozpoznawanie tekstu (OCR). Automatycznie przypisuje sprawę do kategorii wskazujących jej rodzaj i temat oraz intencje i ich typ. Analizuje emocje i intencje klienta oraz wykrywa rzeczywistego autora pisma (czyta „między wierszami”). Bazując na historycznej korespondencji, pomaga stworzyć odpowiedź do klienta, dbając o poprawność odpowiedzi i kompletności informacji (ang. AI Writing Assistant).

W 2022 r. ROC3 został zaimplementowany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Celem było zautomatyzowanie procesu posprzedażowej obsługi klienta (skargi, wnioski, roszczenia i inne zgłoszenia od klientów).

W efekcie w banku zaobserwowano następujące korzyści:
– 756 godzin miesięcznie zaoszczędzono na inne zadania,
– o 50% skrócono czas przetwarzania dokumentów,
– z dokładnością 86-95% automatycznie sklasyfikowano dokumenty.

Rozwiązanie ROC3 jest innowacyjne ze względu na zakres wsparcia, obejmujący całość procesów posprzedażowych (od wpłynięcia korespondencji klienta do wygenerowania odpowiedzi lub automatycznego spełnienia prośby klienta). Wpisuje się w strategię hiperautomatyzacji – jednego z najważniejszych trendów technologicznych cyfrowej transformacji. Jest ukierunkowane na maksymalizację wartości biznesowych, a nie tylko na redukcję kosztów. Umożliwia współpracę na linii człowiek-cobot (robot kolaboratywny), wpasowując się w ideę super zespołów (collaborative intelligence).

Lenovo

Firma Lenovo jest wiodącym leaderem w zakresie wdrażania w sektorze bankowym rozwiązań inteligentnych technologii w oparciu o najnowocześniejszy hardware oraz własny software. W ostatnim roku zrealizowaliśmy kilkanaście projektów łącząc ze sobą najbardziej wydajny sprzęt dla pracowników sektora bankowego wraz z zindywidualizowanym oprogramowaniem do zarządzania flotą urządzeń w organizacji bankowej.

Tide Software

Usługa rotacji numeracją od Tide Software – pozwala bankom prezentować się różnymi numerami telefonów GSM i stacjonarnymi w zautomatyzowany sposób z możliwością tworzenia wielu scenariuszy. Dzięki temu banki zwiększają szansę dodzwonienia się do odbiorcy, który nie odbiera od nich połączeń.

Co wyróżnia rotację numeracji Tide Software:
W Tide Software numery z puli rotacji różnią się aż 5 pierwszymi cyframi! Dzięki temu nie budzą one skojarzeń z jednym bankiem. Rotacja numerami GSM oraz stacjonarnymi z różnymi prefiksami pozwala podnieść efektywność pracy całego call center nawet o 30 punktów procentowych.
Dajemy możliwość dopasowania numeracji do strefy geograficznej, czyli by prefiks był odpowiedni do miejsca zamieszkania odbiorcy lub odwrotnie – przypisany do innego regionu. W przypadku komunikacji międzynarodowej oferujemy również numerację zagraniczną.
Monitorujemy skażoną numerację automatycznie! Jeśli jakiś numer telefonu z puli rotacji pojawi się na listach skażonych numerów, które dostępne są w Internecie, klient dostaje alert, a numer wymieniany jest na nowy – skrajnie różny od poprzedniego. Pozwala to stale podnosić efektywność pracy call center oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.
Tide Software udostępnia aż 19 różnych scenariuszy rotacji numeracją. Wybieranie numerów może następować kolejno, losowo, z uwzględnieniem historii lub bez niej. Usługa rotacji samodzielnie dopasuje odpowiedni typ rotacji tak, aby dodzwanialność była jak najwyższa, przy zachowaniu najmniejszego zaangażowania człowieka.
Warto także podkreślić bezpieczeństwo naszych rozwiązań, które dają gwarancję ciągłości pracy. Klienci korzystający z usług Tide Software, mogą liczyć na nasze know-how oraz support 24/7.

Z naszych rozwiązań korzysta 6 z 10 największych banków oraz 8 z 10 największych firm windykacyjnych w Polsce.

KUKE

Rok 2022 był pierwszym pełnym rokiem obrotowym, w którym banki korzystały z oferty KUKE w ramach Systemu Wsparcia Eksportu (bezpośrednim beneficjentem jest bank, a docelowo korzysta z tego klient-eksporter). Rozwiązania te pozwalają bankom obniżać wymogi kapitałowe poprzez zmniejszenie albo całkowite wyeliminowanie rezerwy dotyczącej akcji kredytowej dla eksporterów, co w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych (m.in. rekordowe rezerwy na portfele kredytów w CHF) ma istotne znaczenie zarówno dla banków, jak i klientów (nie „konsumuje” limitów kredytowych).

Wśród tych instrumentów do najpopularniejszych należały: gwarancje płatnicze, gwarancje inwestycyjne oraz ubezpieczenie finansowania ekspansji zagranicznej (m.in. inwestycje giełdowych spółek: Boryszew w Meksyku, Sunex w Austrii).

Wartość pokrytego ochroną KUKE takiego finansowania udzielonego przez polskie banki to 7,3 mld zł w 2023 r. (nie mówimy tu o ubezpieczaniu należności handlowych krótkoterminowych w kwocie ok. 42 mld zł). Warto podkreślić, że tak szeroką ofertę rozwiązań dla swoich eksporterów zapewnia tylko kilka odpowiedników KUKE w Europie, a cały Systemu Wsparcia Eksportu to ponad 20 różnych rozwiązań.

OpenText

OpenText – dostawca rozwiązania Customer Lifecycle Information Management for Financial Services

Klienci usług finansowych oczekują godnych zaufania, odpowiednich do sytuacji i spersonalizowanych doświadczeń. Aby zachować konkurencyjność, instytucje finansowe muszą zapewniać wysoce spójne, bezproblemowe interakcje w wielu punktach styku. Jednak ze względu na przechowywanie informacji w różnych systemach mają ograniczony wgląd w cykl życia klienta, co skutkuje błędami i opóźnieniami w obsłudze.

Rozwiązanie Customer Lifecycle Information Management for Financial Services konsoliduje wszystkie informacje w jednym widoku klienta i usprawnia zarządzanie danymi, aby zwiększyć zaangażowanie i poprawić obsługę we wszystkich kanałach.

Kluczowe korzyści:
Optymalizacja informacji o klientach i dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań
Spójne i angażujące doświadczenia klientów przez cały cykl ich życia, aby zwiększać lojalność i pielęgnować trwałe relacje
Połączone procesy zarządzania danymi użytkowników w całym przedsiębiorstwie umożliwiają bezpieczną współpracę i dostęp do informacji oraz zwiększają produktywność pracy z dowolnego miejsca
Zapewnienie dostępu wszystkim pracownikom do najbardziej aktualnych i odpowiednich treści w krytycznych systemach biznesowych z jednego źródła informacji o klientach
Natychmiastowe aktualizacje informacji o klientach dla celów operacyjnych, z zachowaniem ich prywatności, stosując się do zasad zarządzania informacjami i zapewniając zgodność

Comarch

Historia Comarch na rynku bankowości internetowej sięga początku lat 90, kiedy firma z ogromnym sukcesem cyfryzowała początkowo polski rynek bankowości internetowej, a następnie kolejne rynki Europy, Afryki i Azji.

Ówczesne projekty polegały przede wszystkim na przenoszeniu kolejnych procesów finansowych do cyfrowego świata i ich optymalizacji. Istotne było, by możliwie jak najwięcej pracy operacyjnej digitalizować, osiągając przy tym oszczędności w wielu obszarach.

Bogate portfolio klientów Comarch pozwala na dogłębną analizę najnowszych trendów w rozwiązaniach bankowych. Bliska współpraca z instytucjami finansowymi i towarzyszenie im na wielu etapach digitalizacji umożliwiło stworzenie i implementację ekosystemu bankowego w pełni cloud native zaprojektowanego w architekturze mikroserwisów.

Doświadczenie pokazało, że projekty wymiany systemów, często przeprowadzane w metodzie waterfall, są niezwykle trudne, ryzykowne i czasochłonne. Dodatkowo niestety często nie kończą się zamierzonym efektem bądź są zwyczajnie spóźnione. Instytucjom finansowym pracującym na dużych, przestarzałych systemach monolitycznych, trudno nadążyć za dynamicznymi zmianami na rynku i tym samym konkurować z fintech’ami.

Bliska współpraca, wzajemne wsparcie i zaangażowanie w proces R&D wieloletniego partnera BNP Paribas pozwoliło na wypracowanie rozwiązania opartego o architekturę mikrousług otwartych na komunikację miedzy sobą za pośrednictwem interfejsów RESTapi. Rozwiązanie zostało uzbrojone w procesy CI/CD dające możliwość bezpiecznego rozwoju oprogramowania i dostarczania nowych wartości w trybie ciągłym, w elastyczny sposób.

Efektem współpracy jest nie tylko pełen ekosystem do bankowości MŚP z licznymi modułami, ale też stabilny fundament – platforma, która pozwala na dalszy, szybki rozwój usług oferowanych przez bank. Co więcej, platforma dzięki dobrze zbudowanym i udostępnionym na świat API pozwala na współpracę z fintechami, co daje możliwości poszerzania oferty i zwiększania konkurencyjności banku. Zaimplementowane rozwiązania w najnowszej technologii stawiają BNP Paribas na równi z leaderami innowacyjności rozwiązań bankowych.

KATEGORIA 5. NAJLEPSZA FIRMA UBEZPIECZENIOWA

Warta

Rekordowy rok 2022 oraz rozwój wszystkich segmentów rynku – do tego mocny rozwój sprzedaży ubezpieczeń na życie poprzez multiagentów.

Colonnade Insurance S.A.

Za rekordowy wzrost sprzedaży, z dużym naciskiem na ludzi i partnerów. Wdrożenie jako pierwszy modelu pracy zdalnej z dofinansowaniem do mediów dla pracowników, szkolenia dla brokerów i agentów i wiele innych.

KUKE

Stworzenie jednego z najlepszych w UE systemu wsparcia eksportu, dającego nie tylko możliwość pozyskania finansowania na projekty realizowane zagranicą, takie jak np. nowe inwestycje, rozbudowa już istniejących, przejęcia i aktywizacje, jak również możliwość pozyskania finansowania na projekty inwestycyjne w Polsce oraz finansowania bieżące, dostawy towarów czy pozyskanie gwarancji płatniczych. Jako jedyna agencja wsparcia eksportu w UE i jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna na świecie ubezpieczała w 2022 r., jak i obecnie handel z Ukrainą – możliwe dzięki innemu niż dotychczas podejściu do ewaluacji ryzyka kontrahentów.

Nationale-Nederlanden

Firma zasługuje na wyróżnienie za wprowadzenie modułowego ubezpieczenia na życie Ochrona Jutra, które oferuje maksymalny wiek wejścia do ubezpieczenia wynoszący aż 70 lat oraz zestaw umów dodatkowych, w tym leczenia za granicą ze zdalnym konsylium lekarskim, co stanowi unikalną opcję niedostępną u innych ubezpieczycieli.

STU ERGO Hestia S.A.

Pierwsza firma ubezpieczeniowa w Polsce, która z sukcesem wdrożyła model wewnętrzny do wyliczania wymogu kapitałowego istotnie polepszając pozycję wypłacalności.

KATEGORIA 6. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY UBEZPIECZYCIEL

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Firma zasługuje na wyróżnienie za edukacyjną kampanię „Docenisz gdy wycenisz”, która w przystępny sposób wskazuje ubezpieczonym potrzebę aktualizowania sumy ubezpieczenia. Wiener pokazuje, że dba o swoich klientów i chce, aby byli świadomi korzyści wynikających z odpowiednio dobranego ubezpieczenia.

Link4

Link4 zmienił model firmy z direct na kompleksowy. Nominacja za systematyczne wprowadzanie pro-klienckich rozwiązań, które pomagają ludziom i zwiększają ich bezpieczeństwo.

Unum

Obecnie jest to firma z najlepszymi opiniami wśród pracowników na rynku. Mocno poświęca uwagę profesjonalnej sieci wyłącznej, budującej etos pracy agenta wyłącznego.

KATEGORIA 7. NAJLEPSZY CYFROWY UBEZPIECZYCIEL

UNIQA

Za przeniesienie wielu operacji do chmury obliczeniowej oraz wprowadzenie metodyki agile w zarządzaniu, co przyczyniło się do usprawnienia procesów oraz poprawy jakości usług.

PZU

PZU jest jednym z ubezpieczycieli najprężniej działających w obszarze insurtech i o najszerszym spektrum projektów technologicznych. Swoim klientom udostępnia m.in. portal i aplikację mojePZU, za pośrednictwem których można kupować polisy, zarządzać nimi czy likwidować szkody.

WEFOX

Dynamiczne wejście na polski rynek i to w wieloelementowym modelu – współpraca w modelu koinwestycyjnym z Unilink, własne ubezpieczenia, plus UNEXT jako operator aktuarialny i szkodowy ale też back-office’owy.

Europa Ubezpieczenia

Europa to ubezpieczyciel działający głównie w modelu B2B2C, a więc sprzedający przez partnerów. Cechuje się jednak elastycznością i przygotowaniem technologicznym, który pozwala mu sprawnie spinać się z kolejnymi partnerami, a także prowadzić ciekawe projekty własne. Na łonie grupy Talanx firma została wybrana do stworzenia platformy do sprzedaży ubezpieczeń w modelu embedded insurance, która wkrótce będzie miała swój debiut

KATEGORIA 8. DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA UBEZPIECZEŃ

Comadso

Comadso poprzez codziennie aktualizowaną bazę danych dostarcza obszerną bazę wiedzy odnośnie różnic zakresowych pomiędzy poszczególnymi produktami ubezpieczeniowymi z obszaru ubezpieczeń indywidualnych. Pomaga doradcom przekierować uwagę klienta z ceny na jakość ubezpieczenia, co przekłada się zarówno na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń, jak i przede wszystkim na większe bezpieczeństwo klienta końcowego chroniąc aspekty sytuacji życiowej, które są ważne w każdym indywidualnym przypadku.

Implementacja naszego narzędzia w codziennej pracy sieci Punkta oraz zakładu ubezpieczeń PZU pomaga już dziś sukcesywnie zmieniać świadomość ubezpieczeniową ubezpieczonych osób.

Ponadto, jako rozwiązanie typu SaaS, Comadso wpisuje się idealnie w ogólny trend poruszany na wielu polskich eventach ubezpieczeniowych, jakim jest cyfryzacja, innowacja oraz co najważniejsze Klientocentryczność.

Insly

Insly to dostawca technologii dla branży ubezpieczeniowej. Sercem działalności są usługi dla pośredników ubezpieczeniowych: agentów, OFWCA i brokerów. Jest ich w Insly ponad 15 tysięcy. Korzystają z abonamentowego systemu do zarządzania sprzedażą, obsługą i odnowieniami polis wszystkich zakładów ubezpieczeń komunikacyjnych, do których mają dostęp, oraz z CRM do zarządzania relacjami z klientami i rozliczeniami.

Insly dąży do tego, aby dostarczać pośrednikom kompletne wsparcie do prowadzenia całej swojej działalności – nie tylko technologię, ale również wiedzę i doświadczenie kilku dziesięcioosobowego zespołu w najważniejszych kwestiach compliance i prawnych, dotyczących APK, RODO czy przechowywania danych w chmurze. Firma rozwija również współpracę z towarzystwami ubezpieczeń, aby wprowadzać na platformę nowe produkty – od ubezpieczeń podróżnych, przez inne majątkowe, po ubezpieczenia na życie, a także usprawniać wybrane procesy.
Polskie operacje odpowiadały za 20 proc. globalnych przychodów Insly w 2022 r. Polska jest najszybciej rosnącym i największym rynkiem, na którym rozwija się działalność Insly dedykowana pośrednikom ubezpieczeniowym. W minionym roku insurtech wdrożył nową wersję platformy opartą o technologię low-code, aby ułatwić pośrednikom konfigurację funkcji pod ich indywidualne potrzeby, np. budowę ich własnych porównywarek dla klientów, umożliwić prostą i łatwą integrację z innymi, dowolnymi systemami i aplikacjami oraz błyskawiczne wdrażanie nowości produktowych i inicjatyw sprzedażowych. Każdemu agentowi w Polsce zaoferowano też bezpłatny moduł APK do przeprowadzania obowiązkowej analizy potrzeb klienta bez konieczności zakupu abonamentu. Insurtech sfinalizował również połączenie z polską firmą Fort, specjalizującą się w szeroko rozumianych rozliczeniach działalności agencyjnej.

Unext

Unext jest insurtechem, który oferuje zaplecze do sprzedaży ubezpieczeń, wdrażania produktów, obsługi klientów i pośredników oraz likwidacji szkód dla ubezpieczycieli, którzy chcą rozpocząć działalność w Polsce, a także dla tych już obecnych w kraju, zainteresowanych outsourcingiem takich usług.

Partnerstwo z Unextem pozwala ubezpieczycielom skrócić czas potrzebny do startu biznesu w Polsce, a także rozproszyć ryzyko oraz koszty uruchomienia i prowadzenia działalności. Unext łączy również usługi ubezpieczeniowe z dodatkowymi produktami, które podnoszą jakość serwisu ubezpieczeniowego i zadowolenie klienta. Unext może się pochwalić wprowadzeniem na rynek, a także organizacją i obsługą wszystkich procesów działalności w Polsce ubezpieczyciela o niemieckim rodowodzie Wefox Insurance oddział w Polsce.

KATEGORIA 9. NAJCIEKAWSZA INNOWACJA DLA SEKTORA FINANSOWEGO

e-point CMS

“e-point CMS”, to polska innowacyjna platforma do zarządzania treścią portalu, z której korzysta wiele instytucji finansowych w Polsce m.in. ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank, czy PZU SA. W wielu przypadkach współpraca potrafi trwać nawet 20 lat.

Sercem platformy jest moduł “Page Builder” pozwalający na samodzielnie zarządzanie całym rozwiązaniem np. przez dział marketingu lub digital, przy zachowaniu standardów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej instytucji. “Page Builder” zbudowany jest zgodnie z filozofią no-code. Tym samym rozwiązanie znacząco zmniejsza obciążenie wewnętrznego działu IT banku, a departamentom biznesowym pozwala skupić się na budowaniu ofert skierowanych do klientów.

Ponieważ portale instytucji finansowych to często organizmy o dużej złożoności, dlatego “e-point CMS” jednocześnie wspiera budowę dużych portali, jak i ułatwia tworzenie wielu serwisów w ramach jednej instalacji (multi-site). Tym samym zapewnia istotne wsparcie dla zespołów redakcyjnych w dużych organizacjach, jak również pozwala rozwijać portal o dedykowane moduły funkcjonalne.

Dzięki połączeniu tych funkcjonalności w jednym narzędziu instytucja finansowa może sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby klientów wspierając podejście wielokanałowe, a “e-point CMS” staje się centralnym ekosystemem tworzenia i dystrybucji treści dla dużych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń mobilnych.

Warto dodać, że nowym i dynamicznie rozwijanym elementem w polskiej platformie jest wsparcie publikacji treści zgodnie z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (WCAG 2.1. na poziomie AA). Już wkrótce, ze względu na wymagania prawne Unii Europejskiej (Dyrektywa (UE) 2019/882), będzie to bardzo istotne kryterium przy wdrożeniach portali, podobniej jak ma to obecnie miejsce w przypadku instytucji publicznych, które muszą spełniać ten obowiązek zgodnie z przepisami z 2019 roku.

W planach rozwoju platformy jest również integracja z rozwiązaniami z obszaru AI, aby ułatwić pracę zarówno użytkownikom „e-point CMS”, jak również usprawnić cyfrowe doświadczenie klienta banku czy instytucji finansowej.

eSCOR

Fundusz zasługuje na wyróżnienie za wprowadzenie scoringu dla kierowców eSCOR. eSCOR umożliwia kierowcom sprawdzenie swojej historii polisowo-szkodowej oraz wygenerowanie oceny
w skali od 1 do 5. Z systemu mogą również skorzystać ubezpieczyciele oraz przedsiębiorcy.

PKO Leasing Online

„PKO Leasing Online” opracowane we współpracy z Altkom Software, to w pełni cyfrowe, omnikanałowe rozwiązanie do zawierania transakcji leasingowych. Platforma przeznaczona jest dla dostawców przedmiotów, którym umożliwia dodanie leasingu jako formy płatności w swoim sklepie, jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z finansowania.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na automatyzację procesu sprzedażowego oraz obsługę klienta w różnych kanałach (e-commerce, sieć partnerska). Klient decyduje, gdzie rozpocznie proces leasingu (w sklepie/ na stronie www), oraz gdzie i kiedy ten proces zakończy. Wystarczy, że przedsiębiorca wybierze produkt, wypełni krótki formularz na stronie internetowej lub w sklepie stacjonarnym i bezpiecznie zweryfikuje swoją tożsamość. Decyzja o finansowaniu wydawana jest nawet w 3 minuty. Proces kończy się podpisaniem umowy z wykorzystaniem podpisu cyfrowego (paperless), a przedmiot leasingu dostarczony jest przez kuriera lub odbierany w sklepie.
Partnerzy biznesowi, którzy chcieliby uruchomić taki proces finansowania dla swoich klientów, wykorzystują dedykowane i gotowe do użycia API lub posługują się opracowanymi plug-inami dostępnymi m.in. dla: PrestaShop, Magento czy WordPress.
Wyzwaniem było zbudowanie otwartej architektury mikroserwisowej, która integruje się z wieloma systemami partnerskimi i wewnętrznymi, spełniając wymagania bezpieczeństwa dla sektora finansowego. Do automatyzacji procesów wykorzystano otwartą, low-codową platformę Camunda BPM, która zapewnia monitorowanie wydajności procesów i bieżące reagowanie w momencie porzucenia koszyka przez klienta.
Rozwiązanie pozwoliło na optymalizację procesów operacyjnych i ograniczenie dokumentów papierowych, a także dotarcie do nowej grupy odbiorców. Z perspektywy Klienta nowy proces to oszczędność czasu i większa dostępność tej formy finansowania. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów, proces jest przez nich bardzo dobrze oceniany.

Digital Fingerprints Platforma Biometrii Behawioralnej BIK

Utworzona wspólnie przez BIK i Digital Fingerprints Platforma Biometrii Behawioralnej BIK to system bezpieczeństwa bazujący na biometrycznym profilu zachowania klientów, który pozwala na identyfikację oszusta w czasie rzeczywistym niezależnie od aplikacji czy urządzenia z jakiego korzysta. To rozwiązanie, które wprowadza bezpieczeństwo kanałów bankowości polskiego sektora finansowego na wyższy poziom, a także jest unikatowe w wymiarze międzynarodowym.

Comarch Open Platform

Comarch od 30 lat dostarcza rozwiązania technologiczne dla wielu sektorów, tym sektora bankowego. Towarzyszył instytucjom finansowym przy pierwszych digitalizacjach procesów, które miały usprawnić i przyspieszyć proces, ale też zredukować koszty. Firma będąc zaangażowana od samego początku w cyfryzację, miała pełen wgląd w najnowsze trendy i kierunek rozwoju usług finansowych.

Od pewnego czasu można dostrzec drugą falę digitalizacji. Każdy użytkownik bankowości detalicznej czy korporacyjnej czerpie korzyści z digitalizacji procesów, ale z biegiem czasu zauważono, że użytkownicy oczekują więcej – nie tylko lepszego UX ale większego wachlarza dostępnych produktów. Wynika to choćby z rosnącej liczby fintech’ów. To wszystko wymusza na instytucjach finansowych nowe podejście do digitalizacji i rozwiązań IT.

KATEGORIA 10. Nagroda specjalna solidarni z Ukrainą

Alior Bank

Alior Bank od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę zaangażował się w pomoc humanitarną. Podjęte do tej pory inicjatywy pomocowe szacujemy na ponad 25 milionów złotych. Działania podzielono na trzy obszary: kompleksową pomoc humanitarną (organizacja przestrzeni, dzięki której uchodźcy mogą jak najszybciej osiągnąć samodzielność w czasie pobytu w Polsce), pomoc instytucjonalną (specjalna oferta dla uchodźców), oraz wsparcie aktywności wolontariackiej pracowników banku.

W ramach pierwszego obszaru, do dyspozycji władz samorządowych oddaliśmy 10 lokali użytkowych na terenie siedmiu województw o łącznej powierzchni 11,8 tys. m2. Budynki zostały przekształcone m.in. w obiekty użyteczności publicznej dla ukraińskich dzieci i młodzieży.

W Warszawie przy ul. Towarowej 25a, czasowo udostępniliśmy naszą przestrzeń biurową, w której powstało Centrum Pomocy Alior Banku. Ma ono powierzchnię liczącą blisko 4 tys. m2. Partnerami przedsięwzięcia są m.in. UNICEF Polska, CARITAS Polska oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Obywatele

Ukrainy mają tam zapewnione wsparcie psychologiczne, zawodowe oraz edukacyjne, a także opiekę nad nieletnimi, stanowiska do nauki zdalnej czy pomoc rzeczową. Ze wsparcia w tym miejscu skorzystało już 40 tys. dzieci oraz dorosłych. Rolę Centrum Pomocy doceniano nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przy Towarowej 25a gościli m.in. Ambasador USA przy ONZ, Ambasador USA w Polsce, hinduska Ambasador Dobrej Woli UNICEF czy Pierwsza Dama RP. Z kolei Alior Leasing przekazał CARITAS Polska dwa komfortowe, 23-osobowe busy, ciągnik siodłowy oraz naczepę, które obecnie służą do przewozu osób oraz sprzętu.

W ramach drugiego obszaru ułatwiliśmy dostęp do usług bankowych. Przetłumaczyliśmy stronę www, aplikację mobilną oraz bankowość internetową na język ukraiński. Obywatele tego kraju mogą bez opłat otwierać konta we wszystkich oddziałach i placówkach partnerskich, jak również wyrobić tam dokumenty, np. Kartę Pobytu. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku i karty płatniczej przez okres 12 miesięcy. Klienci mają zagwarantowany zwrot prowizji za przelewy na ukraińskie konta, a przedsiębiorcy mogą założyć rachunek firmowy 4×4. W ofercie skierowanej do klientów biznesowych obowiązuje również zwolnienie z opłat za przelewy realizowane z kont firmowych do Ukrainy.

Alior Bank wspiera również liczne inicjatywy wolontariackie swoich pracowników. Ich efektem jest m.in. współpraca z władzami Przemyśla, dzięki czemu szpital w Mościskach na Ukrainie otrzymał nowoczesny sprzęt medyczny czy wsparcie dla organizacji pomocowych działających na rzecz obywateli Ukrainy.

KUKE

Jako jedyna agencja wsparcia eksportu w UE i jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna na świecie, ubezpieczała w 2022r. jak i obecnie, handel z Ukraina – możliwe dzięki innemu niż dotychczas podejściu do ewaluacji ryzyka kontrahentów.

Firma stworzyła kompleksowy program odbudowy Ukrainy, mający na celu (1) ubezpieczanie należności polskich przedsiębiorstw zapewniającego jednocześnie utrzymanie płynności ukraińskim kontrahentom, możliwość wystawiania akredytyw eksportowych przez polskie banki, (2) gwarantowanie finansowania na przejęcia i akwizycje dla polskich przedsiębiorstw na terenie Ukrainy wraz z zapewnieniem finansowania na projekty inwestycyjne (greenfield & brownfield), (3) gwarantowanie i finansowania projektów inwestycyjnych (państwowych, prywatnych, zarówno Ukraińskich, jak i zagranicznych) pod warunkiem ich realizacji przez firmy polskie czy to w formie wykonawstwa czy dostaw towaru.

KATEGORIA 11. LIDER ESG

Ergo Hestia

W zakresie ochrony środowiska i klimatu wprowadza zmiany wewnątrz firm#y i w jej otoczeniu: tworzy produkty ubezpieczeniowe wspierające ochronę środowiska, realizuje plan redukcji emisji CO2 wynikającej z działalności biznesowej, posiada politykę odpowiedzialnego inwestowania (Responsible Investment Guidelines).

Firma promuje wśród pracowników dojazdy do pracy rowerem, grupowe przejazdy samochodem i oszczędność papieru oraz innych surowców. Stale powiększa swoją flotę samochodów hybrydowych, co roku funduje nagrodę dla najbardziej proekologicznych uzdrowisk w Polsce oraz jako jedyny ubezpieczyciel posiada własny park i pasiekę.
Działania ERGO Hestii nie ograniczają się tylko do ochrony środowiska, firma wdraża różne procesy biznesowe w obszarze społecznym.

ERGO Hestia jest jedyną organizacją z sektora finansowego w Polsce z prestiżowym Certyfikatem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme).
Wielu mówi o ESG, ale w EH jest ona wdrożona na każdym poziomie – jako jedyny Ubezpieczyciel zamiast pucharów na kongresach agentów daje „zielone lasy”.

Santander Bank Polska

Raport ESG tego banku uzyskał najwyższe noty w Global ESG Monitor 2022 spośród polskich firm WIG20. Bank ten wykazuje zaangażowanie w działania proekologiczne i społeczne, wdrażając m.in. strategię zrównoważonego rozwoju oraz finansując projekty związane z energią odnawialną czy poprawą jakości życia.
To jednocześnie świadectwo jego długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania w cele społeczne.

mBank

W 2022 roku przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł. Ponadto podpisał nowe umowy emisje zielonych i zrównoważonych obligacji, a także przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł. Klientom MŚP mBank zaoferował w ubiegłym roku nową ofertę leasingu fotowoltaiki oraz leasing na samochody elektryczne z dopłatami z programu “Mój elektryk”. produktów o fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG.

ING Bank Śląski

Zrównoważony rozwój w ING. Obszar ESG (Environmental, Social, Governance) jest jednym z priorytetów ING. W I kwartale 2022 roku ogłosiliśmy Strategię ESG Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego, która jest wyrazem naszego poczucia odpowiedzialności za nasz wpływ i działania wobec obecnych i przyszłych klientów, za świat, w którym będą funkcjonowali, a zatem także za środowisko i otoczenie społeczne.

Strategia ESG jest elementem naszej strategii biznesowej, wynika wprost z naszej misji i wartości, którymi się kierujemy. Pozwala nam wyznaczyć jasny kierunek działań oraz cele, które realizujemy: dla siebie, klientów, społeczeństwa i zrównoważonego świata. Strategia ESG obejmuje swoim zakresem aspekty środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego w perspektywie trzyletniej z coroczną aktualizacją. Dokumentem komplementarnym do Strategii jest nasza Deklaracja Ekologiczna.

Wiemy, że nasza odpowiedzialność to wspieranie różnorodności i wyrównywanie szans. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Dbamy o odpowiedzialność w łańcuchu dostaw i odpowiedzialne oferowanie produktów. Finansujemy Odnawialne Źródła Energii (OZE), projekty proekologiczne oraz wparcie i promocję elektromobilności. Rozwijamy ofertę produktową tak, aby wspierać naszych klientów w transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Współpracujemy ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Aktywnie angażujemy się w pomoc Ukrainie. Realizujemy szereg działań na rzecz społeczności za pośrednictwem naszych fundacji korporacyjnych (Fundacja ING Dzieciom i Fundacja Sztuki Polskiej ING). W Programie Grantowym ING wspieramy start-upy i młodych naukowców, realizujących innowacyjne projekty zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (https://www.ing.pl/o-banku/esg/program-grantowy-edycja-2). Organizujemy okrągłe stoły, sprzyjające wymianie wiedzy między ekspertami z różnych środowisk. Jesteśmy przekonani, że przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej