Nominacje | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Nominacje

Nominacje do Konkursu: Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2024

KATEGORIA 1. NAJLEPSZY BANK

Alior Bank

Pełne uzasadnienie

W 2023 r. Alior Bank osiągał najlepsze wyniki finansowe w swojej historii, a także odnotował znaczące wzrosty w głównych filarach działalności. Powrócił do WIG-20, potwierdzając swoją pozycję w gronie największych i najbardziej płynnych spółek GPW. Inwestorom Bank przyniósł zysk przekraczający 124 proc.

W 15. roku działalności przychody Banku wyniosły 5,63 mld zł, czyli prawie o 30 proc. więcej niż w 2022 r. Zysk netto uplasował się na poziomie 2,03 mld zł, co stanowi wzrost niemal o 200 proc. w ujęciu rocznym. Wynik odsetkowy wzrósł o 34 proc., osiągając 4,77 mld zł. Alior Bank odnotował najwyższą wśród czołowych banków marżę odsetkową NIM na poziomie 5,89 proc. Stabilną sytuację kapitałową potwierdzają wskaźniki TIER I na poziomie 17,15 proc. oraz TCR na rekordowym poziomie 17,83 proc. Dzięki wypracowanej w 2023 r. nadwyżce kapitałowej, Zarząd Alior Banku zarekomendował WZA - pierwszą w historii wypłatę dywidendy w wysokości ok. 570 mln zł, co stanowi 28 proc. skonsolidowanego zysku netto za rok 2023. Odpowiadając na potrzeby klientów, Alior Bank znalazł się w wąskim gronie instytucji, które jako pierwsze zaproponowały Bezpieczny Kredyt 2 proc. Zaowocowało to rekordową sprzedażą kredytów hipotecznych na poziomie 2,07 mld zł w IV kwartale 2023 r. W 2023 r. wszystkim klientom udostępniono Alior Pay – usługę, która pozwala na odraczanie wykonanych już płatności m.in. za zakupy stacjonarne i online oraz rozkładanie ich na raty. Taki model odraczania transakcji Bank zaproponował, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce. Instytucja udostępniła ulepszoną wersję aplikacji Alior Mobile. Rozwijano także Platformę AI, której głównym filarem jest InfoNina, czyli wirtualna asystentka. Alior umacnia pozycję dobrego pracodawcy. W 2023 r. otrzymał aż 4 nagrody w tym zakresie, wśród nich prestiżową Top Employer. Zmiany w polityce personalnej znajdują odzwierciedlenie w kluczowych danych: rotacyjność spadła z 20,8 proc. na 17,4 proc., a wskaźnik zaangażowania wzrósł z 56 proc. w 2022 r. do 62 proc. w 2023 r.

VeloBank

Pełne uzasadnienie

VeloBank powstał ponad rok temu, po błyskawicznym, 5. tygodniowym rebrandingu prowadzonym w wyniku procesu resolution. O powodzeniu celu strategicznego, którym było zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki świadczą liczby. VeloBank ogłosił swoją strategię 21 listopada 2022 roku. Zaledwie po miesiącu, marka osiągnęła imponujący wskaźnik rozpoznawalności na poziomie 30%.

W lipcu 2023 roku, 55% respondentów wskazało VeloBank, jako jedną z marek bankowych, z którymi się identyfikują, co świadczy o szybkim sukcesie zmiany. Dodatkowo rebranding stał się modelowym dla swojego sektora i zyskał uznanie jurorów wielu polskich i zagranicznych konkursów branżowych. VeloBank kieruje ofertę do klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych, jak i dużych korporacji. To bank uniwersalny, który oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe, będące blisko wartości wyznawanych przez klientów. Najważniejsze z nich to bezpieczeństwo, zaufanie, transparentność i dbanie o ludzi oraz szeroko rozumianą ekologię. W DNA swoje marki VeloBank ma ideę tworzenia Świata Bardziej Velo, w którym to instytucja finansowa stara się bardziej, a swoją dynamiką i zaangażowaniem wykracza daleko poza granice tradycyjnie rozumianej bankowości. Liczący ponad 3 tys. pracowników zespół banku każdego dnia wykorzystuje metodykę Extreme Agile, by w niespotykany dotąd w polskiej bankowości sposób dostarczać nowoczesne i wygodne produkty i usługi finansowe. Projekty wdrażane w innych instytucjach miesiącami czy latami zespół VeloBanku realizuje w dni lub tygodnie, nieustannie dążąc do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Po 12. miesiącach działalności, czyli pod koniec listopada 2023 roku skonsolidowany zysk netto sięgnął 446,7 mln zł, co oznacza zysk w III kwartale 2023 na poziomie 89,2 mln zł, o 14% więcej w ujęciu kw/kw. Poziom zwrotu z kapitału (ROE) osiągnął 43,8%. Przy założeniu wyposażenia w kapitał na poziomie 12% całkowitego współczynnika kapitałowego byłoby to 22,9%. Wielkość sumy bilansowej na koniec września zeszłego roku wyniosła 46,5 mld zł. Ponadto, bank z nawiązką zrealizował jeden z kluczowych śródokresowych celów strategicznych. Liczba otwartych VeloKont na koniec 2023 roku miała wynieść 150 tys., a po roku działalności wyniosła blisko 195 tys. Dziś, z końcem lutego 2024 roku VeloKonto posiada już niemal 257 tys. klientów. Sukces widoczny jest także w zainteresowaniu innymi produktami grupy VeloBanku. Platforma e-commerce VeloMarket, która wystartowała w połowie ubiegłego roku i z miesiąca na miesiąc notuje trzycyfrowe wzrosty liczby transakcji. W listopadzie ubiegłego roku dynamika zielonej platformy to 150% w ujęciu m/m, a w grudniu aż 250% m/m.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Pełne uzasadnienie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najdłużej działającym bankiem spółdzielczym w kraju. Powstał w 1862 r. Jest również jedną z najsilniejszych instytucji finansowych na Pomorzu i Kujawach oraz liderem w grupie banków spółdzielczych w kraju. Działalność operacyjną prowadzi na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.

BS Brodnica zanotował w ubiegłym roku niemal 12% wzrost portfela kredytów i ponad 14% wzrost depozytów. Aktywnie uczestniczy w dystrybucji środków pomocowych poprzez udział w programach tj. gwarancje BGK, Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy, Czyste Powietrze, kredyty preferencyjne dla rolnictwa. W drugiej połowie 2023 roku istotnie wsparł sektor rolny celem poprawy jego płynności poprzez szeroką akcję kredytów płynnościowych oraz skupowych. BS Brodnica aktywnie działa także w obszarze edukacyjnym dzieci i młodzieży w szkołach w ramach lekcji przedsiębiorczości, jak również oferuje ciekawą ofertę w zakresie podstawowych usług bankowych. Dzięki temu w ubiegłym roku osiągnięto podwojenie liczby klientów w wieku 13-18 lat. W 2023 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy, jako jeden z pierwszych, wspólnie z FINGO systems przeprowadził migrację oraz wdrożenie rozwiązania chmurowego do sprawozdawczości obligatoryjnej w systemie eON w modelu SaaS. Według raportu PwC „Chmura i jej wartość Oczekiwania vs. Rzeczywistość” aż 65% instytucji oceniło swoją gotowość do przejścia na chmurę, jako „niską”. Jednym z powodów takiej oceny było wymagające środowisko regulacyjne oraz standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Dzięki podjętemu wyzwaniu uzyskano szereg korzyści m. in. oszczędność zasobów, minimalizację ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa danych. Bank sukcesywnie wdraża rozwiązania, które są adresowane dla klientów Banku w celu ciągłego podnoszenia poziomu, jakości, bezpieczeństwa oraz użyteczności swoich produktów. Jesteśmy zobowiązani do doskonalenia naszych rozwiązań i adaptacji w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowo technologicznym. W roku 2023 wdrożony został w serwisie informacyjnym Banku cyfrowy asystent oparty o jedno z najlepszych rozwiązań AI na rynku - IBM Watson. Rozwiązanie pozwala na szereg funkcjonalności od szybkiej ścieżki dostępu do informacji do udostępnienia kanału komunikacji dla klienta. Uruchomiony został również asystent głosowy w kanałach bankowości internetowej, który stanowi wsparcie w przypadku konieczności obsługi problemu w kontekście dostępu do serwisu. Usługi te działają i są dostępne dla klientów Banku 24/7. Rozwiązanie cały czas jest udoskonalane. Jesteśmy przekonani, że jest to kierunek, który pozwoli na coraz bardziej efektywny kontakt klienta z naszymi usługami. W kanałach bankowości internetowej udostępniony został cały zestaw nowych funkcjonalności wraz z dedykowaną aplikacją Junior i Kids dla młodych klientów BS Brodnica, co stanowi kolejny etap dostarczania rozwiązań dla klienta Banku w całym przedziale wiekowym.

PKO Bank Polski

Pełne uzasadnienie

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Spółka jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla klientów z wszystkich segmentów.

Wypracowuje solidne wyniki finansowe. PKO Bank Polski jest pierwszym w historii Polski bankiem, którego suma bilansowa przekroczyła 100 mld USD. Grupa kapitałowa banku należy do największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość” PKO Bank Polski realizuje strategię „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne: skalę działalności, cyfrowość i kompetencje technologiczne oraz bezpieczeństwo i stabilność, bank dąży do tego, aby w dynamicznym i wymagającym otoczeniu rynkowym nadal intensywnie się rozwijać. Osią strategii są potrzeby i oczekiwania ludzi: pracowników i klientów. To przez ten pryzmat w banku wdrażane są rozwiązania oparte na innowacjach i technologii. Lider bankowości mobilnej Flagowym produktem PKO Banku Polskiego jest aplikacja mobilna IKO. IKO od ponad 10 lat jest nieustannie doskonalona, rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb użytkowników, którzy chętnie i aktywnie za jej pośrednictwem korzystają z usług bankowych i pozabankowych. Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce z szerokim wachlarzem ponad 100 funkcji. Dynamicznie się rozwija zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i dostarczanych funkcji oraz usług. W aplikacji IKO klienci robią średnio: co sekundę – 7 płatności mobilnych co minutę – 326 przelewów co godzinę – 256 tys. logowań codziennie – ponad 25 mln dotknięć w aplikacji PKO Płacę później – płatności odroczone PKO Banku Polskiego Klientom poszukującym prostych i ergonomicznych rozwiązań finansowych PKO Bank Polski od końca 2022 roku oferuje płatności typu Buy Now Pay Later - PKO Płacę później (usługa jest dostępna w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO) to usługa z zakresu płatności odroczonych. Osoba, która korzysta z „PKO Płacę później” może zrobić zakupy w ramach przyznanego limitu i spłacić je w ciągu 30 dni – bez odsetek. Zakupy spłacą się automatycznie po 30 dniach od transakcji z rachunku w PKO Banku Polskim wskazanego w trakcie aktywacji usługi lub transakcje można spłacić samodzielnie wcześniej.

ING Bank Śląski

Pełne uzasadnienie

W 2023 roku ING Bank Śląski osiągnął 4 440,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1 714,4 mln zł w poprzednim roku. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 22,9%. Bank utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,73%. Na koniec grudnia 2023 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,45 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 559 tys. firm. W rezultacie niższego popytu na kredyt wartość portfela banku urosła relatywnie nieznacznie - w ujęciu rok do roku zwiększyła się o 1% do 158,3 mld zł. W tym okresie wartość depozytów wzrosła o 7% do 202,2 mld zł.

Zgodnie z strategią niezmiennie bank przykłada dużą wagę do zwiększania poziomu cyfryzacji. W IV kwartale liczba elektronicznych przelewów wychodzących klientów indywidualnych w Moim ING wyniosła 155 mln (+9% r/r). Bank zanotował przy tym dalszy 26-proc. wzrost transakcji BLIK oraz 6-proc. wzrost transakcji kartami debetowymi. Jednocześnie notował dalszy 7-proc. spadek liczby transakcji wykonywanych w oddziałach. Wyższą aktywność zaobserwowali ze strony klientów korporacyjnych. W IV kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 80% rok do roku, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 23%. Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku: liczba klientów bankowości detalicznej 4,45 mln (wzrost o 70 tys. r/r), w tym 2,2 mln klientów primary (wzrost o 80 tys. r/r), liczba klientów bankowości korporacyjnej 559 tys. (wzrost 26 tys. r/r), wzrost wartości kredytów o 1% do 158,3 mld zł, wzrost depozytów o 7% do 202,2 mld zł, fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 26% do 20,9 mld zł. Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku: dochody ogółem wzrosły o 38% do 10 677,6 mln zł, koszty ogółem wzrosły o 2% do 3 700,1 mln zł, zysk brutto wzrósł o 138% do 5 720,0 mln zł, zysk netto wzrósł o 159% do 4 440,9 mln zł, wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 40,7% w porównaniu z 55,5% w 2022 roku, łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,73% w porównaniu z 16,22% w 2022 roku, zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 22,9% w porównaniu z 10,2% w 2022 roku.

KATEGORIA 2. DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA BANKU

e-point

Pełne uzasadnienie

e-point od ponad 25 lat wspiera największe polskie banki w ich transformacji cyfrowej - znamy świat cyfrowej bankowości od podszewki. Multidyscyplinarny zespoły firmy łączą kompetencje strategiczne i projektowe, oferując pełne wsparcie w digitalu - od zdefiniowania problemu biznesowego po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania.

Rozwiązania e-point są zgodne z aktualnymi regulacjami i na bieżąco aktualizowane do pojawiających się zmian w prawie. Jesteśmy w stanie zapewniać bezkonkurencyjne doświadczenia cyfrowe i wyznaczamy standardy rynkowe w bankowości. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą oferującą autorski CMS dla bankowości - e-point CMS. Jako jedni z pierwszych w Polsce zbudowaliśmy responsywny portal bankowy i przeprowadziliśmy pierwsze wdrożenie PWA. W ostatnich latach realizowaliśmy projekty między innymi dla: ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, BNP Paribas, Pekao SA, PKO BP. Przykłady ostatnich realizacji: Przyspieszenie ładowania stron Santander Bank Polska - przyśpieszenie ładowania głównych stron produktowych o 300% i stały wzrost konwersji o 10%. System online do umawiania wizyt offline BNP Paribas - stworzenie dedykowanego systemu online do umawiania wizyt offline. W efekcie znacząco wzrosła efektywność procesowa oraz liczba obsłużonych użytkowników banku. Asystent głosowy IKO PKO BP - doradztwo przy projektowaniu interfejsu głosowego w aplikacji IKO. Obecnie koncentrujemy się na dostosowywaniu portali do standardów dostępności cyfrowej WCAG. Tak mówią o nas klienci: “Polegaliśmy na kompetencji e-point w zakresie takiego projektowania funkcji systemu, by był przyjazny użytkownikowi i intuicyjny.” - ING Bank Śląski “Dostaliśmy więcej niż tylko software. Znaleźliśmy rozwiązanie dla kluczowych wyzwań naszego biznesu.” - Santander Bank Polska “Poszukiwaliśmy partnera technologicznego, który rozumie nasze cele biznesowe i specyfikę branży finansowej.” - BNP Paribas Polska

Speednet

Pełne uzasadnienie

Speednet to renomowany polski software house, specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy technicznej, wspieramy banki poprzez dostarczanie precyzyjnych estymacji czasu i kosztów projektów IT. Przekłada się to na szybsze i pewniejsze wprowadzenie produktów bankowych na rynek.

Nasza współpraca z wiodącymi bankami i instytucjami finansowymi w Polsce zaowocowała szeregiem udanych projektów, które podkreślają naszą zdolność do dostarczania innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta. Możemy pochwalić się współpracą z m.in. Getin Bank, VeloBank, BPH Bank Polski, mBank, Alior Bank, Santander Bank Polska, Pekao i innymi bankami, w zakresie takim jak: Consulting technologiczny w zakresie cyfrowej transformacji Projektowanie i dostarczanie bankowych aplikacji mobilnych Platformy webowe do bankowości internetowej Systemy CMS Middleware, integracje API Implementacje ECM Optymalizacja zgodności z WCAG Migracje do chmury Przykładowy efekt rozwiązań dostarczanych przez Speednet: Nowa aplikacja mobilna VeloBank pozwoliła wypracować 4,5 razy szybszy time-to-market oraz zapewniła bankowi nagrody i wyróżnienia na międzynarodowej arenie. W innym przypadku, nowa aplikacja wygenerowała dla Banku 126% wzrostu zysku oraz 20% wzrost liczby klientów w ciągu roku po wdrożeniu. Ponadto, realizujemy międzynarodowe projekty bankowe z partnerami w Szwecji, Estonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA. Pozwalają nam czerpać z globalnych trendów technologicznych, adaptować na polskim rynku najlepsze praktyki i dostarczać rozwiązania bankowe, które są na światowym poziomie innowacyjności.

Secfense

Pełne uzasadnienie

Secfense Suite wprowadza innowacyjne rozwiązanie w sektorze bankowym, skupiając się przede wszystkim na korzyściach dla banków i ich klientów. Nasze podejście do bezpieczeństwa dostępu i zarządzania tożsamością przekłada się na zwiększoną ochronę przed cyberzagrożeniami oraz poprawę doświadczeń użytkowników, co jest kluczowe dla budowania zaufania i utrzymania satysfakcji klientów.

Dla banków, Secfense Suite oferuje nie tylko zaawansowaną ochronę przed phishingiem i innymi cyberatakami, ale także zapewnia zgodność z rosnącymi wymogami regulacyjnymi, takimi jak GDPR, DORA, czy NIS2. To nieocenione wsparcie w budowaniu zaufania i utrzymaniu reputacji, umożliwiając bankom łatwiejsze spełnianie wymogów prawnych. Elastyczność i kontrola nad zarządzaniem tożsamościami i dostępami, jaką oferuje nasze rozwiązanie, pozwala na płynną integrację z różnymi systemami IAM, dając bankom możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb bez ograniczeń narzucanych przez dostawców. Co więcej, poprzez zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dostępu do usług bankowych, Secfense Suite przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku. Klienci banków korzystający z Secfense Suite mogą zyskać bezprecedensowe bezpieczeństwo bez konieczności pamiętania skomplikowanych haseł, co jest możliwe dzięki zastosowaniu metod uwierzytelniania odpornych na phishing, takich jak passkeys. To pozwala zapewnić im spokój ducha, wiedząc, że ich finanse są bezpieczne przed cyberzagrożeniami. Dodatkowo, łatwa adopcja nowoczesnych metod uwierzytelniania oferowana przez Secfense Suite zapewnia jednolity poziom bezpieczeństwa we wszystkich aplikacjach i usługach, zwiększając wygodę użytkowania bez kompromisów w zakresie ochrony. W dzisiejszych czasach, gdy cyberzagrożenia ewoluują, a oczekiwania klientów wzrastają, Secfense Suite stanowi klucz do sukcesu dla każdego banku dążącego do zapewnienia najwyższej jakości usług.

Comarch

Pełne uzasadnienie

Comarch od 30 lat dostarcza rozwiązania technologiczne dla wielu sektorów, w tym sektora bankowego. Będąc zaangażowanym od samego początku w cyfryzację, Comarch towarzyszył wielu instytucjom podczas pierwszych digitalizacji procesów finansowych, miał pełen ogląd najnowszych trendów i kierunku rozwoju usług finansowych.

Comarch aktywnie uczestniczy w organizacjach zrzeszających firmy IT oraz instytucje finansowe oparte na propagowaniu wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć technologicznych oraz ich zastosowania w bankowości. Z biegiem czasu zauważono zwiększenie oczekiwań użytkowników bankowości detalicznej czy korporacyjnej – chcą nie tylko lepszego UX, ale też większego wachlarza dostępnych produktów. Wynika to choćby z rosnącej liczby fintechów i rozwiązań dostępnych na rynku. To wszystko wymusza na instytucjach finansowych nowe podejście do digitalizacji i rozwiązań IT. Odpowiedzią na te potrzeby jest Comarch Open Platform – narzędzie do budowania ekosystemów bankowych w oparciu o najnowszą technologię architektury mikroserwisów. Jest następcą przestarzałych systemów monolitycznych, zwykle trudnych w zarządzaniu i pozbawionych możliwości rozwoju oraz reakcji na środowisko branży fintech. Pozwala ponadto na wzajemną komunikację poszczególnych modułów za pośrednictwem interfejsów REST API oraz uzbraja je w procesy CI/CD, dające możliwość ciągłego i bezpiecznego rozwoju oprogramowania. Technologie te pozwoliły na stworzenie narzędzi w pełni cloud native. OpenAPI umożliwia praktycznie nieograniczone dobieranie i konfigurację usług bankowych. Korzystając z zaufania konsumentów, instytucje finansowe mogą dynamiczniej reagować na zmiany przy współpracy z fintechami. Dzięki temu jednocześnie wzbogacają swoją ofertę oraz zwiększają konkurencyjność. Comarch Open Platform pozwala stworzyć ekosystem dla małych i średnich przedsiębiorstw, dający możliwość wyjścia poza ofertę podstawowych produktów bankowych i wzbogacenia jej o np. finansowanie pojazdów czy rezerwację delegacji. Banki same mogą decydować, w jakim kierunku rozszerzą swoją ofertę, ponieważ najlepiej znają swoich klientów. Duże zainteresowanie produktem oraz liczne wdrożenia wśród banków rodzimych i zagranicznych potwierdza obrany kierunek i tym bardziej motywuje do dalszego rozwoju Comarch Open Platform.

KATEGORIA 3. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK

VeloBank

Pełne uzasadnienie

VeloBank poprzez swoje działania oraz wysoką, jakość obsługi, tworzy środowisko, które jest zgodne z oczekiwaniami dzisiejszego klienta. Bank zachęca klientów do wstąpienia do "Świata Bardziej Velo", gdzie podejmowane decyzje przynoszą korzyści, a bankowanie staje się nie tylko wygodne, ale także pomaga w spokojnym planowaniu codziennych spraw, jak i przyszłościowych celów. W ramach swojej filozofii, bank wprowadził konkretne działania i produkty, które są spójne z podejściem, że potrzeby i wartości klientów są zawsze w centrum uwagi.

To podejście, ogłoszone w listopadzie 2022 roku w ramach strategii banku, opiera się na kluczowych wartościach, takich jak: ► bezpieczeństwo ► zaufanie ► transparentność ►nowoczesność Dzięki konsekwentnemu kierowaniu się tymi wartościami, VeloBank oferuje produkty i usługi dostosowane do współczesnych potrzeb klientów. Przeprowadzony proces rebrandingu został zrealizowany z uwzględnieniem komunikacji z klientami i przygotowaniem ich na zmiany, co przyczyniło się do sprawnego przejścia na nowy etap. W budowaniu swojej atrakcyjności bank wykorzystuje najnowsze technologie. Dlatego udostępnił klientom nową odsłonę aplikacji mobilnej, oferującą jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne rozwiązania pomagające wygodnie bankować z poziomu telefonu. To konsekwencja podejścia „mobile first”, czyli koncentracji na potrzebach osób, które w kontakcie z bankiem preferują rozwiązania mobilne. Główne wyróżniki aplikacji to nie tylko nowoczesny i spójny design, ale przede wszystkim przejrzysta architektura informacji i użyteczne funkcje, w tym m.in. możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej, opłacenia parkingu, kupno kart podarunkowych do gier, filmów, muzyki, programów, czy aplikacji, E-Winiet na polskich płatnych odcinkach autostrad A1 i A4 a także w Czechach, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Jednym z pierwszych produktów w nowej ofercie było VeloKonto, umożliwiające otwarcie rachunku za pomocą aplikacji mObywatel, co było wygodne dla klientów. Dzięki wykorzystaniu rządowej aplikacji konto można otworzyć bez potrzeby odwiedzania oddziału. Tym samym z pomocą mObywatela, VeloBank wprowadził bankowanie na nowy poziom. Obecnie osoby otwierające VeloKonto oszczędzają czas – nie muszą wpisywać ręcznie swoich danych osobowych. Zyskują też pewność, że podane informacje będą poprawne. Sam proces potwierdzania tożsamości jest intuicyjny i bezpieczny. Równocześnie VeloBank wspiera rozwój drzewostanu w polskich lasach. Dodatkowo, bank postawił na wsparcie klientów w oszczędzaniu, oferując Elastyczne Konto Oszczędnościowe oraz VeloSkarbonkę do rachunku osobistego. To dzięki niej, klienci mogą gromadzić oszczędności realizując codzienne zakupy. VeloBank wprowadził również innowacyjną usługę, jaką jest VeloKomfort, która pomaga w rozłożeniu płatności za gaz na równe raty (przez cały rok). Z jej pomocą klienci mogą w jeszcze bardziej efektywny sposób zarządzać swoim domowym budżetem. Bank dostrzega również potrzeby naszych wschodnich sąsiadów, uruchamiając VeloKonto dla obywateli Ukrainy. W krótkim czasie VeloBank zdobył uznanie konsumentów, jako bank, który jest blisko ich wartości i codziennego życia, z którym warto budować trwałe relacje.

Nest Bank

Pełne uzasadnienie

W Nest przedsiębiorca jest zawsze na pierwszym miejscu. Wiemy, jak wiele przeszkód musi pokonać od założenia firmy do świętowania sukcesu. Dla nas jest współczesnym bohaterem polskiej gospodarki. Dlatego u nas nie spotka przeszkód, a rozwiązania, które pomogą mu się rozwijać. Zamiast długich kolejek i długiej listy wymaganych dokumentów oferujemy mu kredyt firmowy na klik, konto dostępne 24/7 i minimum formalności – a te, których musi dopełnić, załatwi online.

Nest Bank podpisał Kartę Różnorodności. Ten istotny krok podkreśla zaangażowanie Banku w promowanie różnorodności i inkluzywności zarówno w ramach kultury organizacyjnej, jak i w szerszym kontekście działalności biznesowej.

mBank

Po raz siódmy mBank grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Każdy klient mógł kliknąć w specjalny kafel z sercem WOŚP znajdujący się na pulpicie aplikacji, a za takie kliknięcie mBank przekazał ze swoich środków złotówkę na cel 32. Finału WOŚP. Analogicznie może też zrobić w serwisie transakcyjnym. W 2023 r. podczas pierwszej edycji w serce kliknęło ponad 920 tys. osób. W kampanii bank podkreśla, że ten krok jest równie ważny, a każda kwota ma znaczenie. mBank to miliony klientów i razem z nimi zbiera więcej!

Credit Agricole

KATEGORIA 4. NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY BANK

ING Bank Śląski S.A.

Pełne uzasadnienie

W 2023 roku ING Bank Śląski S.A. w zaledwie 6 miesięcy wprowadził innowacyjne, bardzo zaawansowane narzędzie analityczne służące realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML. Narzędzie pozwala na analizowanie licznych, różnorodnych baz danych i śledzić zachowania transakcyjne klientów wskazując na istotne odchylenia tych zachowań względem utworzonego dla danego klienta profilu. Narzędzie Profiling Engine łączy najnowsze technologie AI, zaawansowane modele analityczne (analityka grafowa) oraz silne podwozie technologiczne, zapewniając jedno z najbardziej zaawansowanych, szybkich i skalowalnych narzędzi analitycznych w obszarze KYC na rynku.

Wyzwaniem dla ING Banku Śląskiego było opracowanie prawidłowego profilu klienta i identyfikacja nieoczekiwanych zachowań, a także identyfikacja charakteru i celu relacji oraz zdefiniowanie, co stanowi trwałą zmianę zachowania. Złożoność oceny ryzyka klienta w ING Banku Śląskim wymusiła konieczność wykorzystania zaawansowanych technologii, takich jak analityka grafowa i uczenie maszynowe. Dane ING Banku Śląskiego (3 miliardy obiektów) zostały zaimportowane do platformy DataWalk, połączone ze sobą i zreorganizowane wokół zrozumiałych obiektów biznesowych, takich jak podmioty, konta bankowe, transakcje, produkty itp. oraz relacji między nimi. Następnie dla poszczególnych segmentów biznesowych zaprojektowano i wygenerowano profile referencyjne w oparciu o dane transakcyjne z 12 miesięcy oraz cechy odzwierciedlające charakter powiązań pomiędzy podmiotami. DataWalk umożliwił ING Bankowi Śląskiemu automatyczne generowanie profili referencyjnych klientów przy wykorzystaniu uczenia maszynowego zasilanego wartością płynącą z relacji. Dane wyjściowe modelu są interpretowane poprzez cechy opisowe, takie jak charakterystyka transakcji gotówkowych i ich wartości, takie jak „niska” lub „wysoka” aktywność, transakcje “wysłane” lub “otrzymane” itp. Umożliwia to utworzenie zrozumiałego profilu klienta i lepszą komunikację między analitykami KYC, analitykami danych, ekspertami ds. zgodności oraz regulatorem. Zautomatyzowany został także profil referencyjny. Zamiast co miesiąc zaangażować ekspertów zajmujących się uczeniem maszynowym do ponownego obliczania profili referencyjnych, DataWalk automatyzuje ten proces, wielokrotnie sprawdzając profile referencyjne pod kątem nowych danych. Jeżeli wartości charakterystyk referencyjnych klienta uległa trwałym zmianom w czasie, generowany jest alert wskazujący, że należy odnowić proces należytej staranności wobec klienta (CDD).

Alior Bank

Pełne uzasadnienie

Rok 2023 był w Alior Banku czasem przenoszenia danych do chmury. Jednym z filarów realizowanej strategii „Bank, na co dzień, Bank na przyszłość” jest program „Growth on Cloud”, który rewolucjonizując informatyczny rozwój spółki poprzez wykorzystanie usług chmury obliczeniowej, stwarza zupełnie nowe możliwości dla biznesu. Efektem realizacji tego programu jest modernizacja Hurtowni Danych Banku w oparciu o chmurę publiczną Teradata Vantage Cloud oraz Microsoft Azure, co czyni Alior najbardziej uchmurowionym bankiem w polskim sektorze finansowym.

Projekt istotnie podnosi, jakość i efektywność procesów kluczowych dla podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w Banku. Zespół projektowy z powodzeniem zrealizował wdrożenie w rekordowo krótkim, 6-miesięcznym terminie. Dzięki wdrożeniu Bank zyskał nieograniczoną skalowalność zasobów Hurtowni, eliminując konieczność inwestowania we własną infrastrukturę serwerową i skracając do minimum czas niezbędny do zwiększenia wydajności systemu. Wprowadzony model rozliczeń EPOD (Elastic Performance on Demand) zapewnia instytucji pełną kontrolę nad finansami, daje możliwość zarządzania wydajnością systemu i jego elastycznego zwiększania zgodnie z wymaganiami biznesu. Migracja do chmury publicznej, która w 2023 r. była jednym z największych wyzwań technologicznych Banku, przyczyniła się do znaczącej redukcji kosztów utrzymania infrastruktury w serwerowni, dzięki oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej, chłodzenia oraz administrowania środowiskiem. Dodatkowo, korzystanie z zielonej energii wspiera politykę ESG. Rozwiązanie zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji wrażliwych. Umiejscowienie głównego ośrodka przetwarzania danych w Warszawie oraz ośrodka zapasowego we Frankfurcie dodatkowo minimalizuje ryzyka geopolityczne. Migracja Hurtowni Danych do chmury publicznej stanowi pierwszy etap modernizacji architektury danych oraz budowy nowoczesnego ekosystemu aplikacji, który wspiera wykorzystanie AI i uczenia maszynowego. To przełomowe rozwiązanie, które podkreśla zaangażowanie Alior Banku w ciągłe dążenie do doskonalenia technologicznego.

VeloBank

Pełne uzasadnienie

W VeloBanku jesteśmy kreatywni i patrzymy w przyszłość. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania, oparte o nowoczesne technologie, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i tworząc unikatową jakość na rynku bankowym. W VeloBanku pracują już pierwsze boty napędzane generatywną sztuczną inteligencją. Dzięki temu VeloBank stał się liderem innowacyjnego wykorzystania GenAI w obszarze fintech w Polsce.

Przykładem takie rozwiązania jest pierwszy chatbot oparty na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI). Narzędzie było merytorycznym wsparciem dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” w oddziałach i za pośrednictwem call center. Chatbot na bieżąco odpowiadał na pytania dotyczące m.in. warunków i procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny oferowany w ramach programu, które konsultanci otrzymywali od klientów. Nowe narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoliło nie tylko skrócić czas, ale i jednocześnie poprawić, jakość obsługi. Za pomocą nowego narzędzia doradcy uzyskują odpowiedzi na problematyczne pytania oraz dodatkowo mają bezpośredni dostęp do dokumentów, które adresują poszczególne zagadnienia. To pozwala im szybciej obsługiwać klientów bez konieczności przekazywania sprawy do innych działów banku. Warto zwrócić uwagę, że cały projekt zrealizowany został w zaledwie siedem tygodni. VeloBank nie poprzestał na sukcesie zastosowania GenAI do wsparcia pracy doradców banku. Tym razem generatywna sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie przy rekomendacji produktów na platformie VeloMarket.pl. Narzędzie wspierane przez GenAI pomaga klientom w podjęciu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Klasyfikator oznacza tagiem „Velo” produkty zgodne z wartościami promowanymi przez bank i generuje opisy uzasadniające taki wybór na podstawie oferowanych przez producenta certyfikatów, a także wpływu produktu na zdrowie konsumenta i środowisko. Aplikacja klasyfikująca VeloBanku została zaprojektowana w oparciu o usługę OpenAI i całkowicie bazuje na usługach chmurowych Microsoft Azure, co pozwala elastycznie skalować ją odpowiednio do zmieniających się potrzeb. Ale to nie wszystko. GenAI został zaszyty w nowym systemie CRM, który dzięki zaawansowanym rozwiązaniom analitycznym, umożliwia hiperpersonalizację kontaktu z klientami oraz precyzyjne dopasowanie do ich zmieniających się potrzeb. Innym rozwiązaniem ułatwiającym codzienne bankowanie jest możliwość zalogowania się do bankowości internetowej poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. Autorskie rozwiązanie pozwala szybko i wygodnie zautoryzować transakcje typu pay-by-link bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Klienci VeloBanku, którzy chcą skorzystać z autoryzowania transakcji bez logowania wybierają Pay By Velo jako metodę płatności na urządzeniu mobilnym. Potem zostają automatycznie przeniesieni do bankowości mobilnej VeloBanku. Tam mogą bezpiecznie autoryzować transakcję z poziomu aplikacji. W naszym dążeniu do innowacji pomaga nam wrażliwość na inne dziedziny życia: naukę, sport czy muzykę. Dlatego powstał VeloTalent – program, w którym bierzemy pod opiekę uzdolnionych ludzi, na ważnym dla nich etapie rozwoju zawodowego, kiedy skrojony na miarę mecenat jest dźwignią dla ich aspiracji i ciężkiej pracy.

PKO Bank Polski

Pełne uzasadnienie

Platforma usług dodatkowych w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski jest liderem na polskim rynku a także w regionie jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów banku i nie tylko.

Usługi dodatkowe (VAS z ang. Value-Added Servises) wzbogacają ofertę podstawowych produktów bankowych i są odpowiedzią na potrzeby klientów. W celu ujednolicenia i przyspieszenia ich wdrażania stworzyliśmy Platformę usług dodatkowych - uniwersalną technologię dla dostawców oraz ujednolicony proces zakupu i obsługi dla klientów. To rozwiązanie umożliwia szybkie i optymalne finansowo udostępnianie nowych usług dodatkowych w aplikacjach, które klient dobrze zna i z których korzysta na co dzień. Do tej pory żaden bank w Polsce ani w naszym regionie nie wprowadził rozwiązania w takiej formie. Zwykle usługi tego typu integrowane są w ramach oddzielnych, często długo trwających projektów wdrożeniowych, które wymagają za każdym razem wdrożenia po stronie IT. Nasze innowacyjne podejście wykorzystuje technologię opartą o API i architekturę mikrousług, co pozwala w powtarzalny sposób dodawać kolejne niefinansowe usługi i produkty, bez konieczności integracji z każdym dostawcą oddzielnie. Dzięki Platformie konfiguracja odbywa się jedynie na poziomie konfiguracji biznesowej, a skonfigurowany produkt pojawia się w kanałach cyfrowych banku. Konfigurowane w ten sposób usługi mogą być udostępniane dodatkowo w różnych wariantach – jako oferowane samodzielnie, w pakietach wraz z innymi usługami, lub jako usługi dodawane do produktów własnych banku. Ponadto Platforma umożliwia konfigurację wielu innych atrybutów produktu – to, czy usługa ma mieć okres próbny, okres promocyjny, płatność jednorazową/wielokrotną w danym przedziale czasu/subskrypcyjną bezterminową, itd. Celem projektu było umożliwienie sprawnego wdrażania usług dodatkowych w kanałach bankowych, więcej niż 1 usługi na 2 miesiące. Od marca 2023 udostępniliśmy klientom 7 usług: Canal+ online – dostęp do seriali, filmów i sportu na żywo Kody do Multikina – które można wymienić na bilet w kasie kina lub online Telemedycyna – pomoc lekarzy bez wychodzenia z domu Kod Legimi, - dostęp do 180 000 e-booków i audibooków Bezpiecznie w Internecie – ochrona przed zagrożeniami w sieci Bezpieczny Ekran - ekspertyza, transport i naprawy lub wymiany ekranu telefonu Ceryfikat Najemcy (simpl.rent) – weryfikacja najemcy przed podpisaniem umowy Korzyści, jakie odniosła firma z realizacji projektu lub inne efekty projektu: #PKOBankTalentów - Wirtualne Targi Pracy Jako największy polski bank, z którego usług korzysta ponad 11 mln użytkowników z różnych pokoleń, rozumiemy, że bezczynne czekanie na ten moment to ogromne ryzyko. Ryzyko stania się podmiotem nieadekwatnym do "ducha czasów" i zmieniających się potrzeb użytkowników. Ryzyko, na które instytucja z tak dużym apetytem na innowacje nie może sobie pozwolić. PKO Bank Polski 30 maja 2023 r. zorganizował Wirtualne Targi Pracy w Metaverse. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Targi dedykowane były zarówno osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy, jak i bardziej doświadczonym specjalistom z obszarów IT, Data Science, Big Data, sprzedaży, obsługi klienta, UX, ryzyka, czy operacji. Uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się jak funkcjonuje bank i zaaplikować na wybrane stanowisko. Najbardziej aktywni użytkownicy mieli szansę umówić się na indywidualną rozmowę z bankowymi rekruterami. W realizacji projektu współpracowaliśmy z firma Future is Meta, która była także wykonawcą Wirtualnej PKO Rotundy podczas początkowej fazy wejścia banku do Metaverse. Targi pracy w wirtualnej PKO Rotundzie odwiedziło ponad 600 uczestników, a proces rekrutacyjny rozpoczęło aż 30 z nich. PKO Płacę później. Umożliwia ona zakupy w określonym limicie i opłacenie ich w ciągu 30 dni. To pierwsze tego typu rozwiązanie wprowadzone samodzielnie przez bank w Polsce. PKO Płacę Później to dla naszych klientów pomocna, wartościowa i chętnie wybierana usługa, którą wciąż rozwijamy. Od listopada 2022 roku PKO Płacę Później aktywowało 197 tys. klientów a łączna wartość przyznanych limitów to 158 mln zł. Klienci ci dokonali 2,5 mln transakcji płatniczych na łączną kwotę 340 mln zł. W przyszłości zamierzamy podwyższyć maksymalną kwotę limitu oraz dodać możliwość rozłożenia transakcji na raty. Klienci mogą aktywować „PKO Płacę później” w serwisie internetowym, aplikacji mobilnej, podczas rozmowy z konsultantem na infolinii lub w dowolnym oddziale banku. Obsługa jest prosta i przyjazna. W serwisie internetowym i aplikacji mobilnej przy aktywacji tej usługi wszystkie pola z danymi wypełniane są automatycznie, klient powinien tylko zaakceptować niezbędne zgody, złożyć wniosek i potwierdzić aktywację. Rozwiązanie jest dostępne we wszystkich sklepach akceptujących BLIKA (internetowych i stacjonarnych) oraz w sklepach internetowych przy wyborze metody płatności „Płacę z iPKO” (pay-by-link). Aktywacja usługi jest bezpłatna, a z dodatkowego limitu klient może korzystać za 0 zł – wystarczy, że spłaci transakcje w ciągu 30 dni.

KATEGORIA 5. NAJLEPSZA FIRMA UBEZPIECZENIOWA

UNIQA

Pełne uzasadnienie

W 2023 roku UNIQA Polska osiągnęła rekordowe wyniki finansowe, które potwierdziły najwyższą na rynku rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i dynamikę wzrostu szybszą niż rynek. Od momentu przejęcia AXA, czyli od 2021 roku, firma odnotowuje dodatni wynik techniczny i rosnącą dynamikę udziałów w rynku, co w procesie fuzji zdarza się rzadko.

Rok 2023 był też czasem opracowania i zatwierdzenia strategii biznesowej na lata 2024-2026, która wyznacza nową perspektywę, koncentrującą się na kliencie i jego satysfakcji. W 2023 roku UNIQA odnotowała wzrost poziomu satysfakcji klientów do 4,56 w 5-stopniowej skali, a także wzrost rozpoznawalności marki do 67% (w 2021 roku było to 34%). W 2023 roku UNIQA wzmacniała także swoją ofertę produktową: wyższe sumy ubezpieczenia i szerszy zakres w polisach turystycznych; nowe ubezpieczenie minicasco w ubezpieczeniach komunikacyjnych; nowe cegiełki w ubezpieczeniach grupowych; wzmocniona oferta ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego. W 2023 roku UNIQA wdrożyła także pracę w zwinnym modelu Agile, skupionym na efektywności i wartości biznesowej. Równolegle firma kontynuuje transformację cyfrową – na koniec 2023 roku roboty wspierały ponad 20 zautomatyzowanych procesów biznesowych, co w każdym kwartale pozwala oszczędzić ponad 25 tys. godzin pracy manualnej. Firma zakończyła rok wdrożeniem sztucznej inteligencji w ocenie szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu, we współpracy z insurtechem Minte. To najbardziej zaawansowana technologia w tym obszarze na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. W tym samym roku UNIQA powołała do życia Fundację UNIQA, która koncentruje się na walce z hejtem oraz działaniach edukacyjnych. Fundacja prowadzi warsztaty w szkołach oraz kampanię społeczną w mediach (tv i online). UNIQA nawiązała też w 2023 roku partnerstwo strategiczne z Sekcją Koszykówki Legii Warszawa – Legia Kosz, w ramach, którego pod hasłem „Wrzuć hejt do kosza” współpracuje przy projektach dziecięcych i młodzieżowych."

InterRisk

Za wprowadzenie, jako drugi ubezpieczyciel w Polsce, częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego, co umożliwi zakładowi nowoczesne zarządzanie wypłacalnością oraz przełoży się na zwiększenie stabilności finansowej i tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa klientów.

Warta

KATEGORIA 6. DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA UBEZPIECZEŃ

Speednet

Pełne uzasadnienie

Speednet, polski software house, dostarczający rozwiązania dla sektora finansowego. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy technicznej, wspieramy ubezpieczycieli dostarczając precyzyjne estymacje czasu i kosztów projektów IT. Łącząc technologię ze zrozumieniem branży ubezpieczeniowej, potrafimy szybko i sprawnie wprowadzać na rynek produkty.

Do takich rozwiązań należą między innymi: Rubinet – system sprzedaży polis w Generali Polska. Platforma digitalizuje sposób sprzedaży polis, umożliwiając agentom dostęp do aktualnych ofert i wykonanie precyzyjnych kalkulacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, system dostosowuje oferty do potrzeb klientów, zwiększając zarówno efektywność pracy agentów, jak i satysfakcję klientów. Rok 2023 to ponad pół miliona polis wystawionych przez portal. i-rolnik.pl – specjalistyczny portal skierowany do rolników. Wyróżniony w i doceniony przez branżę portal i-rolnik.pl, jest skarbnicą wiedzy na temat nowoczesnego rolnictwa. Pozwala na realizację akcji premiowych, oferuje specjalistyczne artykuły i narzędzia, zapewnia także dostęp do informacji o polisach i zgłoszonych szkodach. Rok 2023 to ponad 26 tys. userów. Obsługa zgłoszeń szkód – zautomatyzowane narzędzie do zgłaszania szkód online. To narzędzie ułatwia zarządzanie szkodami na wszystkich etapach procesu, od zgłoszenia po finalizację. WorkFlow – zarządzanie procesami biznesowymi. Nasze narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi w środowisku rozproszonych systemów IT umożliwia efektywne przepływy pracy i decyzje biznesowe, usprawniając działanie towarzystw ubezpieczeniowych. Wdrożone rozwiązania pozwoliły Generali osiągnąć ponad 35% wzrost efektywności działań. Wierzymy, że przyszłość branży ubezpieczeniowej leży w innowacyjności i adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku. Nasze projekty pokazują, jak technologia może zmieniać oblicze ubezpieczeń, zapewniając lepszą obsługę klienta oraz efektywniejsze zarządzanie ryzykiem.

Insly

Pełne uzasadnienie

Insly jest dostawcą platformy technologicznej dla ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych i MGA, która umożliwia digitalizację i automatyzację ich działalności w zakresie dystrybucji, administrowania polisami, underwritingu, likwidacji szkód i obsługi roszczeń, rozliczeń finansowych i reasekuracji. Od 2022 r. insurtech oferuje te rozwiązania w technologii no/low-code w chmurze obliczeniowej, łatwej w konfiguracji i szybkiej do wdrożenia oraz bezpiecznej i zgodnej z regulacjami.

W Polsce firma znana jest przede wszystkim z działalności dedykowanej pośrednikom ubezpieczeniowym - agentom, OFWCA i brokerom, którym oferuje platformę CRM z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparciem compliance. Platforma staje się też dla ubezpieczycieli platformą poszerzania dystrybucji ubezpieczeń i wzmacniania relacji z agentami. Polskie operacje odpowiadają za ponad 20 proc. globalnych przychodów Insly. Nowością z 2023 r. jest przejęcie ubezpieczeniowego ramienia TubaPay (obecnie InslyPay). Dzięki temu Insly oferuje agentom narzędzie do przyjmowania i rozliczania płatności za polisy realizowanych kartą płatniczą i Blikiem.

HiPRO

Pełne uzasadnienie

HiPRO to polski insurtech, który dostarcza rozwiązanie do finansowania składek ubezpieczeniowych łączące klientów, zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów z instytucjami pożyczkowymi i kredytowymi. Pozwala na rozłożenie zobowiązania na miesięczne raty. Zawarcie umowy nie wymaga dostarczania informacji o zarobkach ani sporządzania papierowej dokumentacji. Klient podpisuje wniosek kodem z wiadomości SMS. Niedawno insurtech wdrożył to rozwiązanie w największej polskiej multiagencji – Unilinku.

Oprócz systemu sprzedaży ratalnej, który jest głównym filarem działalności HiPRO, insurtech rozwija także narzędzia z zakresu wsparcia sprzedaży. We współpracy z polskim fintechem Sparados proponuje podmiotom zarządzającym sieciami dystrybucyjnymi usługę błyskawicznego wydawania kart wirtualnych, na które przelewane mogą być bonusy i nagrody w konkursach sprzedażowych. W rezultacie sprzedawca, który spełni określone warunki, np. sprzeda ustaloną liczbę polis danego typu, może niemalże od razu dostać nagrodę w postaci środków na karcie. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej elastyczne niż np. często wykorzystywane w takich okolicznościach bony zakupowe do wybranej sieci sklepów. Wirtualną kartę użytkownik dodaje do portfela Google Pay lub Apple Pay i może od razu zacząć nią płacić w sklepach. Ważnym atutem z punktu widzenia ubezpieczyciela czy multiagencji organizującej konkurs jest możliwość ustalenia wizerunku karty, a więc umieszczenia na niej logo podmiotu czy dowolnego przekazu marketingowego.

Quantee

Pełne uzasadnienie

Quantee powstało w 2018 r., a oferuje ubezpieczycielom platformę do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i algorytmów machine learning. Przy pomocy Quantee firmy ubezpieczeniowe, brokerzy i inne insurtechy mogą lepiej dopasować swoje modele taryfikacyjne do profilu ryzyka i oczekiwań rynku, co się przekłada na rentowność ich portfela i lepsze utrzymanie klientów.

Polski insurtech chwali się obsługiwaniem ponad 20 klientów z różnych rynków. Startup świadczy usługi już w ośmiu krajach, na pięciu kontynentach, w tym Tajlandii, Kanadzie oraz RPA.

KATEGORIA 7. NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY UBEZPIECZYCIEL

Unum Życie

Pełne uzasadnienie

Unum Życie oferuje indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie. To produkty długoterminowe, a kontakt z ubezpieczycielem najczęściej następuje w sytuacji zmian w polisie (np. wskazanie lub zmiana uposażonego, rozszerzenie ochrony itp.) bądź w sytuacji wyjątkowo trudnej: gdy klienta spotyka poważna choroba lub śmierć bliskiej osoby. Obsługa klientów w takiej organizacji wymaga od pracowników wrażliwości, empatii, a także sprawnego i szybkiego procedowania wniosków. Średni czas wypłaty świadczeń w Unum to dziś 3 dni od momentu skompletowania pełnej dokumentacji wymaganej do decyzji. Firma postawiła na robotyzację niektórych elementów tego procesu, by przyspieszyć rejestrację dokumentów i w efekcie szybciej pomóc klientom doświadczającym trudnych sytuacji życiowych.

Przy długoterminowych produktach istotny jest też systematyczny kontakt. W standardy spółki wpisane są obowiązkowe kontakty agentów przynajmniej raz do roku z klientem. To ważne, by dopasować ochronę do nowych potrzeb (np. gdy rodzi się dziecko, lub pojawiają się nowe zobowiązania finansowe, albo ryzyka chorobowe). Spółka stawia na najwyższe standardy w obszarze relacji z klientami. Agenci Unum to profesjonaliści uznani przez międzynarodowe stowarzyszenia najlepszych doradców ubezpieczeniowych MDRT, do którego z każdym rokiem coraz więcej agentów zdobywa kwalifikację (w 2024 roku to 52 osoby z Unum na ok. 150 przedstawicieli z całego polskiego rynku). Członkostwo w MDRT to wyraz uznania dla etyki sprzedaży i jej wysokiej jakości w oparciu o potrzeby klienta. W obszarze ubezpieczeń grupowych, Unum oferuje polisy dla małych i średnich przedsiębiorstw stawiając na indywidualnie dopasowaną ochronę, choć nadal w modelu grupowym. Ochrona Premium to produkt, który zyskał nie tylko Order Finansowy, ale też uznanie klientów grupowych, którzy mogą elastycznie dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnej sytuacji rodzinnej, czy finansowej. W zakresie sprzedaży ubezpieczeń grupowych do większych firm, Unum współpracuje z brokerami, którzy docenili jakość współpracy, elastyczność oferty i wysokie standardy obsługi, nagradzając spółkę kilkakrotnie już wyróżnieniem Fair Play. Firma stale monitoruje poziom satysfakcji klientów, brokerów i firm, z którymi współpracuje, by doskonalić procesy i jakość relacji. Ponadto przy spółce działa prężnie Fundacja Unum, która wspiera osoby dotknięte kryzysem zdrowotnym, wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Fundacja Unum pomaga również klientom spółki w wyjątkowo trudnych sytuacjach, wspierając Unum w realizacji misji: by być blisko klientów w najtrudniejszych momentach ich życia.

PKO Ubezpieczenia

Pełne uzasadnienie

Jesteśmy ubezpieczycielem z 30-letnim doświadczeniem. Klienci ubezpieczą u nas to, co jest najcenniejsze; życie i zdrowie, a także dom, auto czy podróż. Oferujemy też możliwość zabezpieczenia swoich zobowiązań; pożyczki czy kredytu hipotecznego. Klient jest w centrum naszej uwagi, a wybrane ubezpieczenia są dostępne zarówno stacjonarnie u doradcy PKO Banku Polskiego, jak i online – w IKO czy iPKO a także przez Contact Center.

Wyznaczamy trendy na rynku bancassurance. Nasi klienci mogą nas kupić najbardziej powszechne ubezpieczenia. Od 2021 r. rozwijamy ofertę ubezpieczeń samodzielnych. Zaczęliśmy od ubezpieczenia nieruchomości PKO Dom. I to był bardzo duży sukces. Kolejnym krokiem było wprowadzenie nowego ubezpieczenia komunikacyjnego – PKO Moto. Od marca 2023 r. PKO Moto wybrało ponad 100 tys. klientów. Już wkrótce wprowadzimy trzeci nowy produkt samodzielny – ubezpieczenie życia z możliwością indywidualnego doboru zakresu świadczeń w ramach dostępnych pakietów ochrony. W PKO Banku Polskim, w jednym miejscu, nasi klienci mogą zabezpieczyć także swoje potrzeby ubezpieczeniowe, co jest dla klientów bardzo wygodne. Upraszczamy formalności i skracamy procesy obsługowe oraz wprowadzamy kolejne funkcjonalności technologiczne. Na przykład w ubezpieczeniu PKO Dom, obok omnikanałowej sprzedaży, przyjaznej ścieżki zakupu, zapewniliśmy samodzielną likwidację szkód online. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego PKO Moto, sposób zgłoszenia szkody zajmuje niewiele czasu. Udostępniliśmy wygodne dla klientów funkcjonalności w procesie likwidacji, w tym np. śledzenie statusu szkody, czy w przypadku mniejszych szkód, samodzielne wyliczenie odszkodowania. Klienci mogą zgłosić szkodę przez iPKO, z którego korzystają, na co dzień. Wiele danych w formularzu może być automatycznie uzupełnionych, co znacząco skróci czas złożenia wniosku online. Wysoki NPS na poziomie 52% (grudzień 2023 r.) pokazuje, jak dobre są doświadczenia klientów z naszej obsługi. Poszerzamy dostępność produktów w naszych wszystkich kanałach dystrybucji - tak, aby zakup naszej oferty był dla klienta jak najbardziej wygodny.

UNIQA

Pełne uzasadnienie

Rok 2023 był też czasem opracowania i zatwierdzenia strategii biznesowej na lata 2024-2026, która wyznacza nową perspektywę, koncentrującą się na kliencie i jego satysfakcji. W 2023 roku UNIQA odnotowała wzrost poziomu satysfakcji klientów do 4,56 w 5-stopniowej skali, a także wzrost rozpoznawalności marki do 67% (w 2021 roku było to 34%).

W tym samym roku UNIQA powołała do życia Fundację UNIQA, która koncentruje się na walce z hejtem oraz działaniach edukacyjnych. Fundacja prowadzi warsztaty w szkołach oraz kampanię społeczną w mediach (tv i online). UNIQA nawiązała też w 2023 roku partnerstwo strategiczne z Sekcją Koszykówki Legii Warszawa – Legia Kosz, w ramach którego pod hasłem „Wrzuć hejt do kosza” współpracuje przy projektach dziecięcych i młodzieżowych."

KATEGORIA 8. NAJLEPSZY CYFROWY UBEZPIECZYCIEL

Nationale-Nederlanden

Pełne uzasadnienie

Kontekst biznesowy: Od 3 lat w Nationale-Nederlanden (NN) konsekwentnie realizujemy strategię, która stawia klienta i jego potrzeby w centrum naszej działalności. Realizujemy ją na drodze głębokiej transformacji cyfrowej ukierunkowanej m.in na przejście do modelu cyfrowej samoobsługi. W tym celu zbudowaliśmy od podstaw Moje NN - cyfrową platformę dla naszych klientów, która pomaga nam wzmocnić relację i zaangażować naszych klientów oraz skutecznie tworzyć szanse sprzedażowe dla doradców.

Główne wartości dla klientów: Zaraz po zalogowaniu w Moje NN klienci w jednym miejscu mają podgląd na widok 360° obszarów ochrony, jaką otaczają siebie i swoich bliskich dzięki posiadanym polisom w NN. Widzą także, które obszary mają niepokryte ochroną i stąd mogą łatwo przejść do ich ubezpieczenia samodzielnie online lub z pomocą swojego doradcy. Dopełnieniem tego widoku jest podsumowanie aktualnego stanu środków zaoszczędzonych na emeryturę w PPK i OFE oraz kapitału inwestowanego na rachunkach inwestycyjnych. Dodatkowo w Moje NN klienci mogą się samodzielnie zgłosić zdarzenie i je monitorować, aktualizować dane swoje i uposażonych, zapłacić składkę, wypłacać środki, zarządzić indeksacją oraz funduszami. Mogą także odbierać bezpłatne benefity. Rezultat: W ciągu 3 lat: zbudowaliśmy ponad 11 aplikacji i 35 mikroserwisów, które wspólnie tworzą jedną platformę Moje NN, dostępną na każdym urządzeniu ponad 17 700 klientów zaangażowaliśmy w badania i testowanie Moje NN blisko 700 000 klientów aktywowało konto w Moje NN o 27 punktów wzrósł NPS użytkowników platformy. Niemal 85% klientów jest zadowolonych z Moje NN o 76% zwiększyliśmy cyfrową samoobsługę zwiększenie cyfrowych transakcji było dźwignią do automatyzacji, której poziom podnieśliśmy o 64% byliśmy trzecią na polskim rynku platformą, która uzyskała Certyfikat Prostego języka Gazeta Ubezpieczeniowa uznała Moje NN za Narzędzie Technologiczne Roku 2023. Animacji do zgłoszenia konkursowego: https://www.youtube.com/watch?v=ugv_StJju70

Grupa PZU

Pełne uzasadnienie

Największy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje szeroką gamę produktów m.in. ubezpieczenia majątkowe, życiowe, produkty inwestycyjne czy zdrowotne. Ułatwiamy klientom korzystanie z nich rozwijając mojePZU, które osadza kompleksową ofertę Grupy w ramach jednego rozwiązania online. Rozwijamy kanał obsługowo-sprzedażowy, który budujemy wsłuchując się w potrzeby klientów i obserwując trendy rynku. MojePZU łączy w sobie udogodnienia nowoczesnego, intuicyjnego rozwiązania z cennymi wartościami, które są wyróżnikami PZU od wielu lat.

MojePZU to przestrzeń do rozwoju i utrzymania relacji z klientem w świecie cyfrowym, oferująca liczne funkcjonalności i wzmacniająca omnikanałowość. Klienci mogą kupić nowe produkty, wznowić dotychczasową polisę, zapoznać się ze szczegółami oferty otrzymanej od agenta, czy zobaczyć szczegóły swoich polis, jak również zgłosić szkodę, sprawdzić jej status czy obsłużyć zwrot nadwyżki. Dużą popularnością cieszą się usługi medyczne, m.in. odebranie e-recepty, umówienie badań czy wizyty u lekarza. Dodatkowo użytkownicy mogą inwestować oszczędności, a w aplikacji korzystać z pakietu sportowo-rekreacyjnego PZU Sport. Automatyzujemy procesy obsługi – korzystanie z mojePZU przekłada się na oszczędność czasu klientów, a digitalizacja korespondencji to mniejsze zużycie papieru. Rozwijamy aplikację mojePZU mobile – stawiamy na prostotę użytkowania projektując i wdrażając optymalne ścieżki pozwalające klientowi w szybki i prosty sposób korzystać z możliwości mojePZU. Wspieramy procesy lojalizacji – doceniamy lojalność i zaufanie naszych klientów poprzez program lojalnościowy Klub PZU Pomocni, dostępny dla użytkowników. Rozszerzamy moduł płatności online – płatności w mojePZU są wygodne dzięki licznym metodom płatności, a także bezpieczne, co jest szczególnie ważne w dobie narastających zagrożeń cybernetycznych. Liczba użytkowników stale rośnie – z mojePZU korzysta ponad 4mln klientów, z czego ponad 61% używa do tego aplikacji.

Generali

Pakiet sprzętowych kluczy zabezpieczających do ubezpieczenia CyberRED opracowanego przez Generali – w uznaniu dla wzbogacenia ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców o narzędzie prewencji, umożliwiające istotne ograniczenie ryzyka cyberataku.

Trasti

Trasti to polski insurtech, sprzedający ubezpieczenia komunikacyjne słoweńskiej firmy Zavarovalnica Triglav. Podmiot wystartował w marcu 2021 r. i od tego czasu przekonał do siebie blisko 300 tys. klientów, z czego 180 tys. w minionym roku. Jego oferta dostępna jest u agentów, w porównywarkach ubezpieczeń oraz bezpośrednio na stronie insurtechu. Jednym z jego najciekawszych wyróżników jest oferowanie klientom rozłożenia składki na 6 nieoprocentowanych rat.

Insurtech opracował też kilka botów. Jeden z nich analizuje umowy kupna-sprzedaży przesyłane przez klientów, czerpie z nich dane i przypisuje do konkretnej polisy. W rezultacie pracownikowi insurtechu pozostaje już tylko zatwierdzić zmianę statusu umowy. Drugi wspomaga zespół Trasti w analizie zdjęć pojazdów zgłaszanych do autocasco. Przy zawieraniu tego typu umowy ubezpieczyciel wymaga od klienta przesłania fotografii auta, aby ocenić, czy nie jest ono już uszkodzone. Bot sprawdzi zdjęcia pod kątem tego, czy są aktualne oraz czy nie były modyfikowane, a znajdujący się na nich pojazd "obejrzy", sprawdzając jego stan. Trzeci ma ruszyć wkrótce, a jego działanie będzie najbardziej odczuwalne z perspektywy klienta – zajmie się, bowiem sprzedażą polis przez serwis Messenger.

KATEGORIA 9. NAJCIEKAWSZA INNOWACJA DLA SEKTORA FINANSOWEGO

Wdrożenie nowego systemu CRM – platformy do zarządzania relacjami VeloBanku z jego klientami

Pełne uzasadnienie

Projekt miał na celu wykorzystanie posiadanej wiedzy o kliencie w celu spersonalizowania jego kontaktu z bankiem i wdrożenia maksymalnej hiperpersonalizacji. Dzięki wdrożeniu nowego systemu CRM komunikacja banku jest zasilana wiedzą czerpaną z zasobów big data dostarczanych do systemu z wielu źródeł zarówno tradycyjnie, jak i w czasie rzeczywistym. Bank jest dzięki niemu w stanie przetwarzać tysiące zdarzeń na sekundę w ramach strumieniowego przetwarzania danych i budować efektywne modele oparte o sztuczną inteligencję i machine learning. Dzięki uzyskanym wynikom może podejmować szybkie i trafne decyzje, jakie produkty, usługi zaoferować klientowi w danym momencie i jaki kanał kontaktu będzie dla niego najwygodniejszy. To hiperpersonalizacja, która dzieje się w czasie rzeczywistym.

CRM – kluczowy elementem rebrandingu VeloBanku Wdrożenie nowego systemu CRM było nie tylko elementem ulepszeniem zarządzania relacjami z klientami, ale i częścią większych przemian w systemie informatycznym banku. Rebranding był wyjątkowo szybki i został przeprowadzony w zaledwie 5 tygodni. Obejmował m.in. zmiany prawne, operacyjne, IT, nową identyfikację wizualną i związany z tym rebranding placówek i central banku. Jednocześnie prowadzone były procesy związane z nowym sposobem onboardingu klientów przez aplikację mObywatel oraz z wdrożeniem nowego produktu - VeloKonta. W tym czasie bank udoskonalał też swoją bankowość internetową, rozpoczął prace nad aplikacją mobilną oraz wdrożył nowy Dashboard dla swoich doradców. W całym tym otoczeniu wielu ważnych zmian nowy system CRM wspierał sprawną i efektywną komunikację z klientami, co pomogło w przejściu ich pod skrzydła nowej marki – VeloBanku. Wdrożenie nowego systemu CRM wymagało od banku nie tylko odpowiedniego przygotowania infrastruktury, ale także niosło ze sobą konieczność transformacji wielu procesów biznesowych i operacyjnych. Stopniowo przygotowywał wszystkie niezbędne kanały do obsługi tego, co zapewni nowoczesny system CRM. Sukces wdrożenia pokazują także doświadczenia pracowników. Konsultanci banku szybko oswoili się z możliwościami, jakie zapewnia rozwiązanie, i nauczyli się nowego sposobu kontaktu z klientem. System zapewnia im dostęp do aktualnych danych i wyników analiz. Dzięki temu usprawnia ich pracę i zwiększa efektywność realizowanych kampanii. Z perspektywy użytkownika biznesowego tworzącego analizy i kampanie zapewnia nową jakość pracy, gdyż eliminuje konieczność wykonywania powtarzalnych czynności, daje możliwość ponownego wykorzystania danego rozwiązania w inny sposób, bez potrzeby tworzenia go od zera. CRM – pełna hiperpersonalizacja kontaktu z klientem z wykorzystaniem AI Celem wdrożenia CRM była również pełna hiperpersonalizacja kontaktu z klientem. Pozwala ona precyzyjniej ocenić oczekiwania klientów, a w efekcie szybciej i lepiej na nie odpowiedzieć. Dzięki temu bank trafia do klientów z ofertami, które odpowiadają na ich potrzeby. Wykorzystaniu AI do hiperpersonalizacji w nowym systemie CRM banku oznacza niemal nieskończone możliwości, jeśli chodzi o tworzenie różnych scenariuszy i rekomendacji. Jednocześnie daje też możliwości utrzymania wszystkich pomysłów w ryzach i pilnuje, aby konsultanci nie zostali zasypani danymi i wiadomościami. Ponadto system działa w czasie rzeczywistym, opierając się na tysiącach zdarzeń na minutę. System potrafi wykryć i wskazać istotne zdarzenia, a także pomaga wykrywać ścieżki klienta, które doprowadziły go do konkretnej sytuacji. System podpowiada, jakie działanie podjąć, na podstawie zdarzeń, które mają miejsce tu i teraz, od modeli skłonnościowych i segmentacyjnych po wnioski oparte na danych historycznych, system wykorzystuje też AI i machine learning, by oferować opcje prognozowania przyszłych zdarzeń. Jest to niezbędne do efektywnego planowania i realizacji procesów obsługi klienta. W VeloBanku dążymy do tego, aby ułatwiać procesy i dostarczać klientom rozwiązania, których potrzebują w odpowiednim momencie. Nowy system CRM z sukcesem realizuje właśnie ten cel.

Obrona przed phishingiem i kradzieżą uwierzytelnień - Secfense

Pełne uzasadnienie

Secfense zgłasza swoją kandydaturę w kategorii "Najciekawsza innowacja dla sektora finansowego", prezentując rozwiązanie, które zmienia zasady gry w dziedzinie silnego uwierzytelniania. Nasza innowacja umożliwia bankom skuteczną obronę przed phishingiem i kradzieżą uwierzytelnień, wykorzystując technologię MFA opartą o otwarty standard FIDO.

Dzięki temu, instytucje finansowe mogą całkowicie wyeliminować zagrożenia związane z najczęstszymi metodami ataków cybernetycznych, które wykorzystują słabe lub skradzione hasła, stanowiące około 80% przypadków. Nasze rozwiązanie nie tylko całkowicie zabezpiecza przed zaawansowanymi atakami, ale także zapewnia płynność i wygodę procesu uwierzytelniania, czyniąc go niemal niezauważalnym dla użytkownika końcowego. Innowacyjność Secfense leży również w łatwości integracji z istniejącymi systemami bankowymi, co umożliwia szybkie wdrożenie w całej organizacji bez konieczności przeprowadzania kosztownych zmian infrastrukturalnych. Taka adaptacja pozwala bankom na bieżąco zabezpieczać swoje zasoby i dane klientów przed dynamicznie zmieniającymi się zagrożeniami. Ponadto, nasze rozwiązanie umożliwia bankom osiągnięcie zgodności z DORA (Digital Operational Resilience Act), wzmocnienie odporności operacyjnej na cyfrowe zagrożenia i spełnienie unijnych wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Dzięki Secfense, instytucje finansowe mogą nie tylko przestrzegać przepisów, ale również znacząco podnieść swój poziom odporności na cyberzagrożenia, co jest kluczowe dla ochrony finansów i danych klientów. Secfense reprezentuje przełomowe podejście do cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym, łącząc skuteczną ochronę z wygodą użytkowania. Nasza innowacja nie tylko odpowiada na aktualne wyzwania, ale także przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów, demonstrując zaangażowanie banków w ochronę ich danych i środków.

„Dragon” - PKO Leasing: System integrujący wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe do dystrybucji i obsługi ubezpieczeń w różnych kanałach sprzedaży leasingu.

Pełne uzasadnienie

Na potrzeby PKO Leasing S.A., we współpracy z firmami Finture i Onwelo, powstał autorski system „Dragon”. System integruje wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe do dystrybucji i obsługi ubezpieczeń w różnych kanałach sprzedaży leasingu. Celem „Dragona” jest wsparcie procesu ofertowania oraz ułatwienie obsługi posprzedażowej. Dostarcza klientowi końcowemu najbardziej dopasowaną do jego potrzeb ofertę. „Dragon” poprzez integrację z systemami sprzedażowymi PKO Leasing stał się niezastąpionym narzędziem wspierającym sprzedaż ubezpieczeń we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży.

Dzięki zaawansowanej porównywarce ofert, której możliwości przekraczają znacząco opcje dostępne w przeciętnych porównywarkach, możliwe jest zawieranie atrakcyjnych dla klienta ubezpieczeń komunikacyjnych z zakresu AC, OC, NNW, ubezpieczenia szyb, bagażu, PP, ZK, Asssistance oraz GAP. Rozwiązanie zostało przygotowane na bazie tzw. risk & covers. Zapisane w aplikacji odpowiednie mapowania sprowadzają do wspólnego mianownika informacje, które otrzymujemy w taryfach płaskich (zaszytych w aplikacji) i taryfach dynamicznych (otrzymywanych usługami z TU). „Dragon” daje również możliwość zarządzania zgodami klienta, pozwala na generowanie oferty zbiorczej oraz daje użytkownikom dostęp do historii ofertowania, moduł raportów oraz moduł negocjacji (w tym wersjonowanie). Elastyczność aplikacji to również jego dostosowanie do potrzeb danego kanału oraz wsparcie w zakresie procesów back-office (w tym zarządzania zadaniami). „Dragon” to projekt rozwojowy, realizowany zwinnie. Jest oparty na technologii mikroserwisowej i wykorzystaniu podejścia Data Driven, co umożliwia przyśpieszenie time-to-market i równoległą pracę wielu zespołów deweloperskich. Dragon wprowadza innowacyjne podejście do cyfrowego ofertowania i sprzedaży ubezpieczeń, koncentrując się na zasadach ESG (Environmental, Social, and Governance), którego efektem jest minimalizacja śladu węglowego poprzez kompleksową cyfryzację procesu.

Wirtualna karta Nest Banku

Pełne uzasadnienie

W 2023 Nest Bank wprowadził całkowicie darmową kartę wirtualną dla wszystkich swoich klientów. Umożliwia ona płacenie zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. To krok w stronę pełnej mobilności, a także wyjście naprzeciw potrzebom konsumentom i szybsze udostępnianie produktów banku.

Po dodaniu karty do portfela mobilnego, konsumenci mogą nić płacić przy użyciu telefonu, opaski lub zegarka i wypłacać gotówkę z bankomatów z funkcją zbliżeniową. Funkcjonalności karty wirtualnej nie różni się niczym od plastikowej.

„Miasto ING”

Pełne uzasadnienie

W 2022 roku ING Bank Śląski, jako pierwszy bank w Polsce otworzył wirtualną przestrzeń z oddziałem banku ING w grze. Gra pozwala trenować dobre nawyki związane z finansami w sposób najbardziej przyjazny, czyli przez zabawę.

W wirtualnym świecie gracze uczą się zarządzania pieniędzmi: oszczędzania i ich umiejętnego wydawania. W lutym 2023 roku gra została rozszerzona o moduł uczący bezpieczeństwa w sieci, dodano również tryb multiplayer. Nową tegoroczną odsłonę kampanii edukacyjnej rozpoczął pierwszy polski koncert na Robloxie zorganizowany w „Mieście ING”. W trakcie nagle pojawił się haker, żeby uświadomić młodym, że cyberzagrożenia są tam, gdzie się ich najmniej spodziewamy. „Miasto ING" cieszy się dużą popularnością i jako pierwsza polska, komercyjna gra na Robloxie przekroczyła już 1 mln wizyt. Liderem projektu jest Łukasz Król, Marketing Expert w ING Banku Śląskim.

KATEGORIA 10. LIDER ESG

VeloBank

Pełne uzasadnienie

ESG jest bardzo ważnym elementem strategii VeloBanku od początku jego istnienia. Centralnymi elementami tożsamości VeloBanku są filary nowoczesności oraz wszechstronne zaangażowanie ESG we wszystkich obszarach naszej działalności.

Budujemy usługi i wykorzystujemy nowoczesne technologie w taki sposób, żeby pomagać klientom w codzienności, edukując jednocześnie, że można oszczędzać czas i pieniądze w sposób bardziej ekologiczny. Chcemy pomagać finansować zieloną transformację energetyczną w Polsce, a naszym priorytetem jest implementacja zasad oraz standardów zarządzania zrównoważonym rozwojem w banku. W VeloBanku stworzyliśmy wiele przełomowych produktów opartych o nowe technologie, które nasi użytkownicy pokochali i które przyciągają coraz to nowych klientów. Globalne środowisko finansowe wyróżniło VeloBank za konsekwentne kształtowanie technologicznych trendów i zbudowanie przełomowej marki, której DNA oparte jest o fintechowe podejście do tworzenia najlepszych usług i produktów dla klientów. Nie bez znaczenia jest ciągłe dążenie banku do uzyskania neutralności klimatycznej. Transparentnie i odpowiedzialnie budujemy zrównoważoną organizację w oparciu o najwyższe standardy zarządzania. Stale poszukujemy również możliwości strategicznych partnerstw biznesowych z rynkowymi liderami, aby móc zaoferować klientom nowe, innowacyjne rozwiązania, które swoimi korzyściami wykraczają znacznie poza ścisłe ramy bankowości. Zgodnie ze strategią, wspieramy cztery podstawowe obszary ważne dla naszych klientów: ►bezpieczeństwo ►zrozumienie ich potrzeb ►transparentność w działaniu ►dostarczanie nowoczesnych rozwiązań To właśnie te cztery obszary, realizowane są m.in. poprzez projekty opisane niżej. #VeloLas W trosce o środowisko za każde założenie rachunku osobistego przy pomocy aplikacji mObywatel bank sadzi drzewo. Akcja „Sadzimy razem #VeloLas” pomaga zagęszczać i odbudowywać polski drzewostan, a każdy z jej uczestników otrzyma własny, elektroniczny certyfikat, potwierdzający zasadzenie. Co istotne, liczba sadzonek rośnie z dnia na dzień wraz z kolejnymi zakładanymi rachunkami. #VeloMarket VeloMarket to innowacyjna platforma edukacyjno-produktowa. Jest wyjątkowym miejscem w świecie polskiego e-commerce, bo udostępnia nie tylko szeroką, wyselekcjonowaną ofertę produktów. Pomaga także znaleźć finansowanie na inwestycje w zieloną energię, czy zakupy oraz buduje świadomość potrzeby transformacji energetycznej i dbania o środowisko. #EKO-kredyt Przygotowaliśmy specjalny EKO-kredyt ratalny, który pozwala konsumentom na uzyskanie środków na zakup i montaż urządzeń lub instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, magazyny ciepła, kotły na biomasę. Współpracujemy przy jego udostępnianiu z firmami działającymi w branży OZE, które zajmują się sprzedażą i montażem takich urządzeń. Ich klienci mogą bezpośrednio u nich złożyć wniosek o finansowanie w ramach tych produktów. Oszczędzają dzięki temu czas, bo nie muszą go tracić na szukanie odpowiedniej oferty w banku i samodzielne przechodzenie całego procesu wnioskowania o kredyt. Powyższe projekty realizują wartości banku jeszcze innym wymiarze. Mówimy o bezpieczeństwie naszej planety, wspieraniu klientów w ich chęci wywierania pozytywnego wpływu na środowisko.

ING Bank Śląski S.A.

Pełne uzasadnienie

W 2023 roku ING Bank Śląski S.A. w zaledwie 6 miesięcy wprowadził innowacyjne, bardzo zaawansowane narzędzie analityczne służące realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML. Narzędzie pozwala na analizowanie licznych, różnorodnych baz danych i śledzić zachowania transakcyjne klientów wskazując na istotne odchylenia tych zachowań względem utworzonego dla danego klienta profilu.

Narzędzie Profiling Engine łączy najnowsze technologie AI, zaawansowane modele analityczne (analityka grafowa) oraz silne podwozie technologiczne, zapewniając jedno z najbardziej zaawansowanych, szybkich i skalowalnych narzędzi analitycznych w obszarze KYC na rynku. Wyzwaniem dla ING Banku Śląskiego było opracowanie prawidłowego profilu klienta i identyfikacja nieoczekiwanych zachowań, a także identyfikacja charakteru i celu relacji oraz zdefiniowanie, co stanowi trwałą zmianę zachowania. Złożoność oceny ryzyka klienta w ING Banku Śląskim wymusiła konieczność wykorzystania zaawansowanych technologii, takich jak analityka grafowa i uczenie maszynowe. Dane ING Banku Śląskiego (3 miliardy obiektów) zostały zaimportowane do platformy DataWalk, połączone ze sobą i zreorganizowane wokół zrozumiałych obiektów biznesowych, takich jak podmioty, konta bankowe, transakcje, produkty itp. oraz relacji między nimi. Następnie dla poszczególnych segmentów biznesowych zaprojektowano i wygenerowano profile referencyjne w oparciu o dane transakcyjne z 12 miesięcy oraz cechy odzwierciedlające charakter powiązań pomiędzy podmiotami. DataWalk umożliwił ING Bankowi Śląskiemu automatyczne generowanie profili referencyjnych klientów przy wykorzystaniu uczenia maszynowego zasilanego wartością płynącą z relacji. Dane wyjściowe modelu są interpretowane poprzez cechy opisowe, takie jak charakterystyka transakcji gotówkowych i ich wartości, takie jak „niska” lub „wysoka” aktywność, transakcje “wysłane” lub “otrzymane” itp. Umożliwia to utworzenie zrozumiałego profilu klienta i lepszą komunikację między analitykami KYC, analitykami danych, ekspertami ds. zgodności oraz regulatorem. Zautomatyzowany został także profil referencyjny. Zamiast co miesiąc zaangażować ekspertów zajmujących się uczeniem maszynowym do ponownego obliczania profili referencyjnych, DataWalk automatyzuje ten proces, wielokrotnie sprawdzając profile referencyjne pod kątem nowych danych. Jeżeli wartości charakterystyk referencyjnych klienta uległa trwałym zmianom w czasie, generowany jest alert wskazujący, że należy odnowić proces należytej staranności wobec klienta (CDD).

„BNP Paribas Bank Polski S.A.

Pełne uzasadnienie

Bank BNP Paribas aktywnie zaangażowany jest w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez różnorodne inicjatywy, współpracę z partnerami, oferty produktów i usług proekologicznych oraz popularyzację ekopostaw.

Jedną ze strategii Banku jest wspieranie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: Ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników Odpowiedzialnego finansowania gospodarki i Klientów Współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe Zobowiązania Banku w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego: Wsparcie Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, szanującą środowisko naturalne Ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko naturalne Zwiększenie świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz środowiska naturalnego W ten sposób Bank BNP Paribas nie tylko angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju, ale także stawia sobie za cel wspieranie klientów w dążeniu do osiągnięcia celów ESG oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjmując takie podejście, bank odgrywa istotną rolę w transformacji ekonomicznej w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Od 2021 r 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzi z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniża emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych. W 2023 r miała miejsce transakcja faktoringowa z celami ESG w Polsce, gdzie BNP Paribas Faktoring zawarł umowę z Lafarge Polska, wspierając jej cele zrównoważonego rozwoju. Bank wykazuje się również przywództwem w promowaniu świadomości ESG wśród klientów poprzez duże transakcje SLL/SLB oraz innowacyjne rozwiązania finansowe. Dodatkowo, Bank nawiązał współpracę z firmą technologiczną Envirly, aby ułatwić firmom obliczanie ich śladu węglowego. Działania te stanowią część szerszej strategii banku, która obejmuje oferowanie klientom produktów finansowych wspierających transformację energetyczną i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Współpraca z Envirly umożliwia bankowi i jego klientom gromadzenie i analizowanie danych związanych z emisjami oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

PKO Bank Polski

Pełne uzasadnienie

Za wyjątkowe zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i skutecznego zarządzania.

PKO BP konsekwentnie dąży do zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe, które wspierają cele związane z ochroną środowiska. Inwestycje w projekty zielone, rozwój finansowania odnawialnych źródeł energii oraz aktywność w dziedzinie ekologicznych produktów finansowych stanowią przykłady ich zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju. PKO jako pierwszy bank w Polsce współorganizował emisję zielonych obligacji Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). PKO Bank Polski planuje pierwszą emisję zielonych obligacji własnych, podał bank w strategii na lata 2023-2025. Bank podkreśla, że chce być liderem transformacji ESG w sektorze bankowym. Trwały nośnik wdrożony w PKO Banku Polskim w 2018 roku został wykorzystany już 50 milionów razy. Przyniósł spółce oszczędności w wysokości 77 mln zł i pomógł ocalić 29 tys. drzew. Bank systematycznie zwiększa jego zastosowanie. Używa go już m.in. w komunikacji z klientami dotyczącej kart kredytowych, pożyczki gotówkowej i w usłudze ePIT oraz przy zmianach wzorców umownych. Rozwiązanie opracowane zostało przez PKO Bank Polski, KIR oraz partnerów technologicznych i jest największym pod względem skali rozwiązaniem wdrożonym w banku przy wsparciu platformy rozwoju innowacji „Let`s Fintech with PKO Bank Polski!” PKO Bank Polski nawiązał współpracę z sześcioma startupami wspieranymi przez Poland ClimAccelerator, którego bank jest partnerem i testuje dostarczane przez nie innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG. Wśród nich znalazły się cztery kalkulatory śladu do liczenia śladu węglowego dedykowane klientom z segmentu firm i przedsiębiorstw dostarczane przez startupy: Redigo Carbon, Envirly, Plan Be Eco i Responsiblee. Bank testuje również aplikację do liczenia śladu węglowego pracowników stworzoną przez Terbit oraz narzędzie do analizy floty pod kątem ograniczenia jej negatywnego wpływu na klimat. PKO Bank Polski udostępnia swoim klientom karty płatnicze wykonane z pochodzącego z odzysku materiału Ocean Plastic®. PKO Bank Polski to pierwszy bank w Polsce, który dołączył do wąskiego grona wydawców kart płatniczych wykonanych tworzywa Ocean Plastic® pochodzącego od organizacji Parley for the Oceans.

mBank

mBank jest jednym z liderów odpowiedzialnej bankowości w Polsce. W ramach swojej strategii realizuje ambitne cele środowiskowe, społeczne i związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. mBank zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych portfela kredytowego, z wykorzystaniem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto. Będzie również ograniczać własne emisje gazów cieplarnianych poprzez dekarbonizację swojej działalności i osiągnąć zerową emisję netto do 2040 roku. Instytucja chce być partnerem dla klientów przez oferowanie produktów i usług stymulujących ich zrównoważone i zielone działania.

KATEGORIA 11. INNOWATOR ROKU 2023

Tomasz Molenda - Bank Pekao S.A.
Dyrektor Biura Zarządzania Segmentem Klientów Detalicznych

Rozwój oferty dla dzieci w Banku Pekao oraz rozwój aplikacji PeoPay KIDS

  • https://www.pekao.com.pl/peopaykids
  • https://www.pekao.com.pl/promocje-dla-dzieci.html
  • https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/peopay-kids
  • https:// mojebankowanie.pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe-bankowosc/zimowe-promocje-dla-rodzicow-i-dzieci-od-banku-pekao

Katarzyna Tomczyk-Czykier - Credit Agricole Bank Polska S.A.
Dyrektor Pionu Innowacji i Cyfryzacji Bankowości Detalicznej, Tribe Owner

Jest specjalistką z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości. Kieruje dużymi programami transformacyjnymi, skupiając się na doskonaleniu doświadczenia klienta. Jej pasją są nowe technologie, a unikalne umiejętności kierownicze sprawiają, że tworzy efektywne zespoły wdrażające innowacyjne produkty na rynek.

Robert Szymański - Bank BPS
Dyrektor Marketingu

Za wykorzystanie AI w kampanii reklamowej dla 307 banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS

  • https://www.bankbps.pl/aktualnosci/sztuczna-inteligencja-w-kampanii-reklamowej-bankow-spoldzielczych-zrzeszenia-bps
  • https://bank.pl/spersonalizowana-kampania-internetowa-bankow-spoldzielczych-zrzeszenia-bps/

Adam Marciniak - VeloBank
Prezes

Pełne uzasadnienie

To innowacyjny lider, który z instytucji pomostowej, funkcjonującej w prawnym reżimie, stworzył nowatorski, w pełni zdigitalizowany bank, atrakcyjny dla klientów oraz inwestorów. Dla Prezesa innowacje są jednym z głównych motorów napędu wzrostu VeloBanku. Chodzi nie tylko o najlepsze produkty i usługi finansowe, ale też tworzenie wyjątkowych projektów, zgodnych z aktualnymi trendami konsumenckimi, które nie tylko adresują zmieniające się potrzeby klientów, ale wychodzą w przyszłość.

Kierując bankiem w procesie resolution Prezes VeloBanku, musi mierzyć się z określonymi ograniczeniami, chociażby dotyczącymi konstruowania oferty, której warunki według wskazań Komisji Europejskiej nie mogą być atrakcyjniejsze niż trzech topowych podmiotów na rynku w danej kategorii produktów bankowych. To nie powstrzymuje jednak Adama Marciniaka od wprowadzania nowatorskich sposobów na rozwój banku i budowanie, mimo ograniczeń. Kluczowym osiągnięciem już na początku powstania VeloBanku było opracowanie i wdrożenie w ciągu zaledwie pięciu tygodni nowej, kompleksowej strategii banku oraz przeprowadzenie procesu rebrandingu. Efektem tych działań jest funkcjonowanie już od 1,5 roku marki VeloBank. Rebranding zakończył się ogromnym sukcesem – aż 81% klientów oceniło zmianę pozytywnie, po miesiącu marka osiągnęła imponujący wskaźnik rozpoznawalności na poziomie 30%. W lipcu 2023 roku aż 55% osób znało VeloBank. Sukces widoczny był także w zainteresowaniu produktami banku – flagowy rachunek osobisty VeloKonto otworzyło ponad 200 tys. klientów. Również wskaźnik NPS jest na wysokim poziomie, co świadczy o dużym znaczeniu marki na rynku. Ważnym osiągnięciem Adama Marciniaka było utrzymanie istniejącego zespołu oraz wprowadzenie nowych pracowników tak, by powstała zmotywowana grupa tworząca nowatorski bank. Pracownicy działają w trybie eXtreme Agile – realizują projekty przewidziane na miesiące i lata, w kilka tygodni, a czasem nawet dni. Zespół VeloBanku każdego dnia pracuje, żeby z jednej strony utrzymać, zaktywizować i przyciągnąć nowych klientów, a z drugiej, przygotować bank do sprzedaży. W swojej strategii Prezes VeloBanku uwzględnia najnowsze trendy w branży finansowej oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obecnych i potencjalnych klientów. Poszukuje i wdraża rozwiązania zapewniające pozytywne doświadczenia. Swoją wiedzą i szerokimi kompetencjami, motywuje i inspiruje zespół do ciągłego doskonalenia i digitalizowania oferty bankowej. Prezes planuje wdrożenie kolejnych nowatorskich rozwiązań oraz aktywnie działa na rzecz zawierania nowych partnerstw, które zapewnią realne korzyści klientom oraz umocnią pozycję VeloBanku.

Piotr Bartos - Insly Poland
CEO

Pełne uzasadnienie

1. Za tworzenie kompleksowego środowiska wspierającego dystrybucję ubezpieczeń poprzez pośredników ubezpieczeniowych.
2. Za nieustanny od 2013 roku rozwój niezależnej platformy technologicznej, na której agenci ubezpieczeń mogą prowadzić cały swój biznes oraz usług i narzędzi ułatwiających wypełnienie przez agentów obowiązków prawnych i wytycznych regulacyjnych (administracji compliance). W ten sposób wzmacnia i wspiera równoległy do ruchów konsolidacyjnych rozwój części rynku pośredników ubezpieczeniowych, którzy chcą pozostać niezależni od dużych struktur multiagencyjnych.

3. Za wprowadzenie na początku 2023 roku na rynek darmowego modułu do analizy potrzeb klientów, z którego może korzystać każdy agent i OFWCA w Polsce bez konieczności posiadania platformy CRM Insly. Moduł staje się uznanym standardem na rynku, również „autoryzowanym” przez większe struktury multiagencyjne oraz towarzystwa ubezpieczeń, rozwiązując jeden z kluczowych problemów - poprawności realizacji obowiązku dokonywania APK przez multiagentów. Na koniec 2023 roku w Insly przeprowadzono ponad 100 tys. analiz potrzeb klienta.

4. Za przejęcie w listopadzie 2023 roku ubezpieczeniowego ramienia TubaPay (obecnie InslyPay) do przyjmowania i rozliczania przez agentów płatności za polisy dokonywanych kartą i Blikiem, z intencją nie tylko utrzymania tego popularnego wśród agentów narzędzia, ale i jego rozwoju.

O Insly Insly jest dostawcą platformy technologicznej dla ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych i MGA, która umożliwia digitalizację i automatyzację ich działalności w zakresie dystrybucji, administrowania polisami, underwritingu, likwidacji szkód i obsługi roszczeń, rozliczeń finansowych i reasekuracji. Od 2022 r. insurtech oferuje te rozwiązania w technologii no/low-code w chmurzeobliczeniowej, łatwej w konfiguracji i szybkiej do wdrożenia oraz bezpiecznej i zgodnej z regulacjami.

W Polsce firma zarządzana przez Piotra Bartosa znana jest przede wszystkim z działalności dedykowanej pośrednikom ubezpieczeniowym - agentom, OFWCA i brokerom, którym oferuje platformę CRM z możliwością porównania składek i wystawienia polis oraz wsparciem compliance. Platforma staje się też dla ubezpieczycieli platformą poszerzania dystrybucji ubezpieczeń i wzmacniania relacji z agentami. Polskie operacje są rentowne i odpowiadają za ponad 20 proc. globalnych przychodów Insly. Od 2023 Insly jest właścicielem ubezpieczeniowego ramienia TubaPay (obecnie InslyPay) do przyjmowania i rozliczania płatności za polisy realizowanych kartą płatniczą i Blikiem. Insly od trzech lat pomyślnie przechodzi certyfikację w zakresie bezpieczeństwa potwierdzonej certyfikatem ISO/IEC 27001.

Insly w Polsce w liczbach: - ponad 6 tys. aktywnych użytkowników - z wykorzystaniem platformy Insly, agenci dokonują niemal 150 tys. kwotacji ubezpieczeń komunikacyjnych miesięcznie - z wykorzystaniem platformy Insly, agenci wystawili na koniec 2023 r. polisy warte ponad 1 mld zł.

Daniel Jarząb - PayEye
Prezes

Pełne uzasadnienie

Jego ogromna determinacja i wizjonerskie podejście do płatności cyfrowych uczyniły z niego lidera, który wyznacza najnowsze trendy zmieniając obraz płatności na świecie. W 2023 roku, Daniel poprowadził swój zespół do wprowadzenia kolejnych innowacji w zakresie biometrii oraz przełomowych rozwiązań w branży płatniczej – ekspresowych płatności internetowych z opcją ""one click"" i ekspresowego checkoutu.

Launch e-payeye zapoczątkował partnerstwo z Visa, jednym z największych globalnych dostawców kart płatniczych i był kolejnym krokiem na drodze do redefinicji tradycyjnych metod płatności i ekspansji usługi e-payeye. Pod kierownictwem Daniela, PayEye stworzyło ultranowoczesne płatności internetowe, oferując użytkownikom nie tylko szybkość i wygodę, ale także niezrównane bezpieczeństwo, wykorzystując zaawansowany checkout. Daniel Jarząb rozumie, że w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie technologicznym, innowacja nie jest luksusem, a koniecznością. Jego zdolność do przewidywania przyszłych trendów i dostosowywania strategii firmy w celu wykorzystania nowych możliwości czyni go i liderem i innowatorem. Dzięki jego wizji, PayEye nieustannie poszerza horyzonty, eksplorując nowe technologie i tworząc rozwiązania, które mają potencjał zmienić sposób, w jaki myślimy o płatnościach i identyfikacji. Nadanie Danielowi Jarząbowi tytułu Innowatora Roku 2023 to uznanie dla jego wkładu w rozwój globalnych technologii płatniczych. Jest to także dowód na to, że jego praca nie tylko wpływa na kształtowanie przyszłości płatności cyfrowych, ale również inspiruje innych do dążenia do innowacji i doskonałości. W świecie, gdzie adaptacja technologiczna jest kluczem do sukcesu, Daniel Jarząb wyróżnia się jako lider, który nie tylko dostosowuje się do zmian, ale kształtuje je, prowadząc branżę w stronę przyszłości, która obiecuje jeszcze większą wygodę, szybkość i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników

Przemysław Koch – VeloBank
Członek zarządu | Chief Technology Officer & Chief Operating Officer, VeloBank S.A.

Pełne uzasadnienie

za wdrożone w banku usługi oparte na generatywnej sztucznej inteligencji dostępne dla klientów. Przemysław Koch rozpoczynając karierę w firmie Accenture, nadzorował wdrożenia modułów systemu bankowego w PKO Banku Polskim. Następnie pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska i SKOK Wesoła w PKO Banku Polskim, a także wprowadził innowacyjne rozwiązania, takie jak bankowość mobilna IKO.

W latach 2017-2021 pracował jako pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, gdzie nadzorował organizację IT Ministerstwa Finansów oraz z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację projektu e-podatki. Od września 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki, gdzie skutecznie przeprowadził fuzję pionów rozwoju NASK i COI, a także opracował strategię cyfryzacji administracji publicznej. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, posiadając także tytuł Executive Master of Business Administration (MBA).

dr Mariusz Cholewa - BIK
Prezes Zarządu

Pełne uzasadnienie

Prezes BIK skutecznie zarządza złożoną instytucją infrastrukturalną, będącą jednocześnie fintechem aktywnie kreującym nowe usługi i rozwiązania dla klientów oraz instytucji sektora finansowego. Za priorytet stawia bezpieczeństwo, jakość i szybkość dostarczania nowych produktów i usług, adekwatnych do potrzeb Klientów.

Angażuje się w rozwój unikatowych na skalę europejską rozwiązań sektorowych. Skutecznie realizuje wizję współdzielenia informacji, której celem jest bezpieczeństwo sektora bankowego. Wymierne rezultaty z zastosowania rozwiązań antyfraudowych BIK, odnoszą klienci uczestniczące we wspólnych systemach, bazujących m.in. na wymianie danych, co potwierdza skuteczność Platformy Antyfraudowej BIK. To obecnie 30 instytucji, w tym wszystkie największe banki w Polsce. Platforma zatrzymała wnioski kredytowe na kwotę blisko 800 milionów złotych (na koniec grudnia 2023 r., narastająco od 2017 r.), oznaczonych jako próby wyłudzenia. Jedną z najnowszych jest inicjatywa stworzenia standardu raportowania i wymiany danych dla sektora bankowego - sektorowej platformy do zarządzania danymi na potrzeby ujawnień taksonomicznych i raportowania Green Assets Ratio, z zakresu finansowania celowego oraz ujawnień ostrożnościowych ryzyk ESG. W efekcie tej inicjatywy, która zrodziła się w dialogu BIK z bankami oraz z ZBP, powstało unikatowe rozwiązanie do gromadzenia, agregacji i zarządzania danymi dotyczącymi ESG – Platforma ESG BIK.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej