prezydium rady programowej Insurance Forum | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

prezydium rady programowej Insurance Forum

Tomasz Frączek

Przewodniczący Rady Programowej

Piotr Maria Śliwicki

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej

Artur Borowiński

Prezes Zarządu, Ergo Hestia

avatar
Roger Hodgkiss

Prezes Zarządu, Generali Polska

avatar
Marcin Kulawik

Prezes Zarządu, Allianz

Grzegorz Kulik

Dyrektor Generalny, Colonnade Insurance S.A.

Artur Maliszewski

Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Aneta Podyma

Prezes Zarządu, Unum

avatar
Piotr Ruszowski

Prezes Zarządu, Mondial Assistance

Leszek Skop

Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia

Agnieszka Wrońska

Prezes Zarządu, Link4

Piotr Zadrożny

Prezes Zarządu, TUZ Ubezpieczenia

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej