Program | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Program

Program Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń
21. Banking Forum & 17. Insurance Forum

Dzień 1 – 14 kwietnia 2021 r.

9:00 – 9:15 Otwarcie Kongresu

 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum / CEO, hiPRO

9:15 – 9:25 Uroczyste nadanie tytułu Lidera 30-lecia polskich ubezpieczeń Panu Piotrowi Marii Śliwickiemu prezesowi Grupy ERGO Hestia

9:25 – 9:40 Wystąpienie Gościa Honorowego

 • prof. Adam Glapiński, Prezes, Narodowy Bank Polski

9:40 – 11:10 Blok inauguracyjny

GLOBALNA TRANSFORMACJA. WYZWANIA SEKTORA FINANSOWEGO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI: ODBUDOWA GOSPODARKI, OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ PRZYSPIESZONA CYFRYZACJA

9:40 – 9:55 The world in 2021 and beyond – what changes and what sticks after the pandemic

 • James Pomeroy, Global Economist, HSBC

9:55 – 11:10 Debata: SCENARIUSZE PRZYSPIESZENIA ODBUDOWY POLSKI I EUROPY. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO

 • Ekonomiczne skutki pandemii. Stan gospodarki i prognozy rozwoju gospodarczego
 • Spojrzenia makroekonomiczne na rozwoju rynku finansowego. Kluczowe czynniki wyjścia z kryzysu
 • Kondycja sektora finansowego oraz jego rola w przeciwdziałaniu skutkom obecnego kryzysu
 • Rola sektora bankowego w wychodzeniu z koronakryzysu. Jak banki będą podchodziły do finansowania różnych sektorów?
 • Na jakim poziomie banki będą mogły wspierać gospodarkę po kryzysie?
 • W jaki sposób UE i nowe regulacje mogą wpłynąć na zmiany funkcjonowania sektora finansowego?
 • Pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki: Plan odbudowy Europy Next Generation UE
 • Strategia polityczna. Jakie wsparcie otrzymał sektor? Jakich działań organów państwa oczekują banki i ubezpieczyciele, aby skuteczniej przeciwdziałać skutkom pandemii? Tarcza Finansowa.
 • Nie będzie powrotu do normalności, będzie nowa normalność, jak się do niej przygotować?
 • Jak funkcjonować po kryzysie. Jak będzie rozwijać się branża finansowa po zakończeniu pandemii?

Moderator:

 • Sebastian Ogórek, Redaktor Naczelny, Money.pl

Prelegenci:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP
 • Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

11:10 – 12:10 TRANSFORMACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA EUROPY KU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

 • Proces odbudowy gospodarek i jego wpływ na środowisko. Rola banków i ubezpieczycieli w kształtowaniu procesów gospodarczych zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu
 • Główne założenia i szanse w finansowaniu zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania związane osiąganiem celów neutralności klimatycznej Europa 2050. Strategie banków i ubezpieczycieli
 • Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Zielone inicjatywy sektora finansowego w tym banków centralnych
 • Innowacyjne rozwiązania dla zielonej gospodarki. Jak nowe technologie wspierają zieloną gospodarkę? (5G, AI, Blockchain). Praktyczne zastosowania
 • Tradycyjne finansowanie bankowe dla projektów OZE i energetyki rozproszonej przy wykorzystaniu nowych instrumentów finansowych.
 • Edukacja klientów i społeczeństwa
 • Zarządzanie kulturą i rozwojem technologicznym – aspekt edukacji i budowania odpowiedzialności liderów zmian w sektorze finansowym
 • Podnoszenie umiejętności kompetencji cyfrowych klientów. Przekazywanie dobrych praktyk społeczeństwu

Moderator:

 • Mikołaj Kunica, Redaktor Naczelny, Business Insider Polska

Prelegenci:

 • Piotr Dmuchowski, Head of Global Markets & Treasurer Poland, ESG Champion Markets CEESA, HSBC w Polsce
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska
 • Ewa Jac, CRO, Aviva
 • Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas
 • Adam Roman, Członek Zarządu, Grupa ERGO Hestia
 • Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

12:10 – 12:30 Przerwa

12:30 – 15:05 GOSPODARKA CYFROWA. JAK NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ SEKTOR FINANSOWY?

12:30 – 12:45 Czy kiedykolwiek byłeś sfrustrowany ilością czasu potrzebnego do przegotowania kompleksowej odpowiedzi jaką potrzebuje Twój klient?

 • Iryna Maksymets, Digital Intelligence Consultant Relationship Manager, ABBYY
 • Khemindra Nadarajah, Senior Solution Architect, ABBYY

12:45 – 12:55 The Pandemic and the Acceleration of Digital Compliance in the Finance Industry

 • Arthur Dell, Technology Sales Director, International Emerging Region, Veritas Technologies LLC

12:55 – 13:05 Kierunki cyfryzacji instytucji finansowych w erze Covid-19 – case studies

 • Arkadiusz Buroń, Country Sales Manager CEE, Hitachi Europe

13:05 – 14:15 Debata

 • Strategie transformacji cyfrowych i kierunki innowacji w sektorze finansowym
 • Rosnąca rola CIO w czasach nowej normalności. Empower your employees
 • Workflow paperless, zdalna weryfikacja tożsamości klienta oraz elektroniczny podpis. Analiza trendów
 • Absorpcja rozwiązań „automatycznych” botów, chatbotów, voicebotów
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze bankowości i ubezpieczeń – Strategia AI
 • Kwestie prawne a nowe technologie (AI, cloud, blockchain). Model organizacyjny pracy sektora finansowego. Jak to wygląda z punktu widzenia HR (efektywność, praca zespołowa, co z agile)
 • Banki spółdzielcze w dobie cyfryzacji i digitalizacji
 • Cyfryzacja sektora finansowego a cyfryzacja administracji publicznej – w poszukiwaniu synergii w działaniu
 • Nowe zagrożenia w cyber-bezpieczeństwie związane z gwałtownym rozwojem technologiczny

Moderator:

 • Michał Pieprzny, Country Leader, SAS Institute

Prelegenci:

 • Adam Bąkowski, Prezes Zarządu, Telematics Technologies
 • Piotr Bułka, Członek Zarządu, Generali
 • Mirosław Deja, CIO, Grupa UNIQA w Polsce
 • Piotr Filipiak, Industry Consulting Director, Financial Services w Comarch
 • Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu, PKO
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao
 • Gabriel Grudzień, Dyrektor ds. Sektora Finansowego, Atende SA
 • Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics Hitachi Europe Ltd.

14:15 – 14:30 Prezentacja: How AI impacts insurance companies in Poland as one of most advanced markets in the world – current examlpes and future possiblities

 • Aleksander Surowiak, EMEA Business Development & Engagement Manager, Tractable
 • Jakub Polnik, Project Manager, Warta

14:30 – 14:45 Jak totalna robotyzacja zmieni branżę finansową w najbliższych 5 latach

 • RPA to nie wszystko, jak wygenerować drugie tyle oszczędności dzięki RDA?
 • Co to znaczy robot na każdym komputerze, jak skalować back i front office?
 • Jak angażować działy biznesowe i osiągać korzyści z demokratyzacji automatyzacji?
 • Michał Wolszlegier, Prezes, AUTOMADE

14:45 – 14:55 Praktyczne rozwiązanie do realizacji wymogów regulacyjnych, czyli nie tylko Nice Nexidia

 • Mikołaj Zaleski, GTM Practice Solutions Manager, CX & Intelligent Workplace, NTT Ltd.

14:55 – 15:05 Oby Ci przyszło żyć w ciekawych czasach… No i się spełniło. Wyzwania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych AD 2021

 • Adam Bąkowski, Prezes Zarządu, Telematics Technologies

15:05 – 15:55 ROAD TO CLOUD BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI

 • Ryzyka związane z wdrożeniem chmury: koszty, bezpieczeństwo danych, plan awaryjny
 • Jak wdrożyć chmurę zgodnie z prawem? Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami i KNF. Compliance cloud computing
 • Journey to cloud. Jak ewoluowało przetwarzanie danych i dlaczego rozwiązania chmurowe to przyszłość?
 • W jaki sposób sektor może wykorzystać technologię chmury? Czy chmura jest podstawą tworzenia innowacji technologicznych? Zastosowanie chmury w praktyce
 • Pierwsze wnioski z przetwarzania danych finansowych w chmurze. Technologia chmurowa w różnych branżach
 • Jak wygląda model przetwarzania w chmurze. Best practices

Moderator:

 • Piotr Mroziński, Lider Sektora Finansowego, Salesforce

Prelegenci:

 • Łukasz Buczko, Financial Services Industry Lead, Google Cloud Poland
 • Jarosław Kwiecień, Szef Pionu Technologii, Citi Handlowy
 • Leonid Venglinski, Sales Engineer, Veritas
 • Małgorzata Jaworska, CIO, Link4
 • Kamil Smuga, CIO, VP, Limitless Technologies

15:45 – 15:55 Road to cloud – case study

 • Krzysztof Augustynowicz, Regional Director, Salesforce
 • Łukasz Geldner, Head of Area/Corporate Tansactional Banking Tribe Lead, Santander Bank Polska
 • Aneta Tabakos, Senior Account Director – Poland, Salesforce

Dzień 2 – 15 kwietnia 2021 r.

9:00 – 10:00 STRATEGIA KREDYTOWA BANKÓW I PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA POŻYCZKOWEGO

9:00 – 9:50 Debata

 • Zyskowność sektora bankowego a narastanie ryzyka kredytowego
 • Efektywna realizacja procesów biznesowych w czasach „new-normal” w obszarze obsługi procesu kredytowego – podejście klientocentryczne
 • Modele biznesowe banków. Działania w świecie niskich stóp procentowych, rosnącego ryzyka kredytowego, zmiany zachowań klientów i cyfryzacji:
  • Wpływ środowiska niskich stóp procentowych na modele biznesowe banków
  • Niskie stopy procentowe zmuszają sektor bankowy do rewizji modeli biznesowych, gdzie szukać oszczędności, a gdzie nowych przychodów? Jak budować dochodowość banków?
  • Ujemne stopy procentowe: inteligentne wprowadzenie poprzez „ceny ustalane samodzielnie”
 • Ryzyko credit crunchu.
  • Jak daleko w Polsce do credit crunch?
  • Co można zrobić, aby zapobiec temu zjawisku?
 • Kredyty walutowe
  • Jak rozwiązać problem kredytów frankowych?
  • Wpływ franków na sytuację kapitałową banków.
  • Finansowanie gospodarki a kredyty frankowe
 • Bieżące wyzwania związane z pożyczkami online dla klientów prywatnych i MŚP.
  • Co jest potrzebne, by rynek lending odżył?
  • Skuteczna ocena jakości i wiarygodności kredytowej kontrahenta – Risk Assessment/Scoring/Rating Accelerator na bazie danych PSD2/Open Banking
 • Przemodelowanie polityki kredytowej i odnalezienie się w „New-Normal”. Jak pozyskiwać Klientów w świecie restrukturyzacji i windykacji?

Moderator:

 • Łukasz Libuda, Customer Advisory Manager, Risk Practice, SAS Institute

Prelegenci:

 • Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank
 • Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem, PKO BP
 • Rafał Plutecki, Head of Banking & Insurance, Crif

9:50 – 10:00 Managing the rising NPL tide

 • Gyorfi Gabor, Business Development Director, QUALCO

10:00 – 11:25 CYFROWY STYL ŻYCIA KLIENTA

10:00 – 10:10 Dlaczego nie warto wkurzać swoich klientów – znaczenie emocji w usługach finansowych

 • Piotr Wojciechowski, CEO & Service Designer, Fuzers

10:10 – 10:20 Gotówka w cyfrowym świecie – eradykować czy adaptować?

 • Anna Szczygielska, General Manager Poland, Viafintech

10:20 – 10:30 Czy możliwe jest technologiczne prowadzenie placówki bankowej z domu? Wyzwania związane z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji między oddziałami i dostosowywaniem się do zmieniających się warunków funkcjonowania firm.

 • Urszula Kruczek, Dyrektor Komercyjny Sprzedaży Rynku Retail i Usług ICT, T-Mobile Polska
 • Marcin Kubit, Ekspert w zakresie rozwiązań sieciowych SD-WAN, T-Mobile Polska

10:30 – 11:25 Debata

 • Cyfrowy bank/zakład ubezpieczeń i cyfrowy klient – jak efektywnie i długofalowo budować relacje? Skąd czerpać inspiracje i najlepsze wzory w celu budowania pozytywnego Customer Experience?
 • Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości. Zmiana postaw klientów z analogowych na cyfrowych. Jak pogodzić te dwa światy w sprzedaży produktów finansowych
 • Innowacyjność w relacjach z klientami: omnichannel i klientocentryczne podejście do transformacji cyfrowej
 • Zmiany kierunku preferencji konsumenckich. Czy w przyszłości klient będzie chciał wrócić do kanału tradycyjnego?

Moderator:

 • Andrzej Przewięźlikowski, Wiceprezes Zarządu, Comarch

Prelegenci:

 • Weronika Dejneka, Prezes Zarządu, PZU Cash Spółka Akcyjna
 • Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Bank Pekao SA
 • Monika Leżyńska, Dyrektor rozwiązań dla klientów detalicznych, Grupa UNIQA w Polsce
 • Magdalena Macko-Gizińska, Chief Customer Officer, Nationale-Nederlanden
 • Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank
 • Małgorzata Smołkowska, Członek Zarządu, PFR Portal PPK
 • Piotr Wojciechowski, CEO & Service Designer, Fuzers
 • Mikołaj Zaleski, GTM Practice Solutions Manager, CX & Intelligent Workplace, NTT Ltd.

11:25 – 12:35 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

11:25 – 11:35 Wykorzystanie Big Data w strategii biznesowej i działaniach antyfraudowych

 • Dominika Kosińska, Business Development Manager, T-Mobile Polska

11:35 – 11:45 Granica prawnej odpowiedzialności banków za zachowania klientów w obszarze bezpieczeństwa

 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal

11:45 – 11:55 Bezprzestojowe upgrade’y technologiczne dzięki wykorzystaniu replikacji danych w czasie rzeczywistym

 • Bartłomiej Mitera, Prezes Zarządu, Goldenore

11:55 – 12:05 Bezpieczeństwo danych w chmurze

 • Karol Kij, Ekspert ds. bezpieczeństwa, Atende SA.

12:05 – 12:35 Debata

 • Bezpieczeństwo danych przy pracy zdalnej
 • Zabezpieczenie dokumentów wymienianych z klientami (hasła pomocnicze: szyfrowanie, Trwały Nośnik, blockchain
 • Bezpieczeństwo danych w aplikacjach/systemach przenoszonych do chmury z wykorzystaniem tych samych narzędzi co dla infrastruktury fizycznego DC – rola centralnego systemu backup i archiwizacji
 • Cyberbezpieczeństwo w dobie „open finance” i „open data”. Sektorowe praktyki w podejściu do zagadnień CyberSecurity/AML
 • Współpraca między instytucjami państwowymi i finansowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • Wpływ przyspieszonej transformacji wywołanej pandemią na bezpieczeństwo pracowników i klientów

Moderator:

 • Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Prelegenci:

 • Radosław Kamiński, Wiceprezes Zarządu, Allianz
 • Robert Kośla, Dyrektor – Departament Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Grzegorz Poznaniak, CISO, Santander Bank
 • Seweryn Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

12:35 – 12:45 Przerwa networkingowa

12:45 – 13:35 ERA BEZGOTÓWKOWA, ERA BEZKARTOWA I CO DALEJ? WIZJA PRZYSZŁYCH PŁATNOŚCI

12:45 – 12:55 Płatności w chmurze – aspekty prawne, bezpieczeństwa i ryzyka

 • Jiri Sandanus, CEO, Crede Experto

12:55 – 13:35 Debata

 • Ekosystem płatności cyfrowych i najważniejsze innowacje/Regulacje/Zmiany
 • Transakcje bezgotówkowe – zmiany społeczne. Oczekiwania klientów wobec banków. Najważniejsze wnioski na przyszłość
 • Rozwój systemów płatności mobilnych w Polsce. Nowinki w świecie płatności mobilnych
 • Jakie metody transakcji bezgotówkowych są najbardziej bezpieczne?
 • Płatności odroczone
 • Raty online – czy ten zachodni trend przyjmie się również w Polsce?

Moderator:

 • Bartłomiej Nocoń, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

Prelegenci:

 • Jiri Sandanus, CEO, Crede Experto
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce
 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, DLK Legal
 • Joanna Erdman, Dyrektor Projektów Strategicznych, mBank

13:35 – 14:30 HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

13:35 – 14:20 Debata

 • Zmiany w dystrybucji ubezpieczeń – przyspieszony rozwój kanału direct
 • Tworzenie nowych kanałów sprzedaży. Platformy e-commerce
 • Omnichannel – przenikanie kanałów sprzedaży i komunikacji
 • Jakie kwestie dot. zdalnej dystrybucji produktów ubezpieczeniowych/finansowych wymagają uregulowań prawnych?
 • Klient wierny agentowi. Przyszłość sprzedaży w kanale agencyjnym. Digitalizacja pracy agenta – pakiet narzędzi agenta przyszłości
 • Jak ewoluuje rola agentów? w jaki sposób firmy umożliwiły pośrednikom obsługę klientów na odległość? jakie tempo będzie miała ta ewolucja

Moderator:

 • Cezary Świerszcz, Założyciel Bacca; Doradca ds. innowacji, Insly

Prelegenci:

 • Adam Dwulecki, Członek Zarządu, Wiener
 • Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, BNP Paribas Cardif
 • Adam Malinowski, Wiceprezes Zarządu, Signal Iduna
 • Marat Nevredtinov, Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia
 • Esben Seyffart Sørensen, Business Development Director Company, Penni.oi

14:20 – 14:30 Technologie jutra: cyfryzacja procesu oceny indywidualnych parametrów ryzyka ubezpieczeniowego

 • Antoni Łabaj, Prezes, OnGeo

14:30 – 15:20 JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ W BANKU

14:30 – 14:40 Czy banki mogą wymyślić sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych od nowa i zostać największym dystrybutorem na rynku wartym 24 mld. zł?

 • Wojciech Fronckiewicz, CEO, Kiosk Polis

14:40 – 15:20 Debata

 • Dlaczego banki tak mało sprzedają i zarabiają na sprzedaży ubezpieczeń?
 • Strategia rozwoju sprzedaży ubezpieczeń w bankach
 • Narzędzia do sprzedaży ubezpieczeń – trendy rynkowe
 • Wyzwania i szanse współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a bankami

Moderator:

 • Artur Olech, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum\CEO Trasti

Prelegenci:

 • Joanna Borysiewicz, Lider Tribe’u Bancassurance, Santander Bank Polska
 • Wojciech Fronckiewicz, CEO, Kiosk Polis
 • Urszula Łuszczewska, Kierująca Wydziałem Produktów Ubezpieczeniowych, Bank Millennium
 • Tomasz Raczyński, Dyrektor departamentu ubezpieczeń, mBank
 • Adam Tychmanowicz, Prezes Zarządu, NEPTIS SA | Yanosik

15:20 – 16:05 ZMIANA POSTAWY POLAKÓW WZGĘDEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I BUDOWANIA OSZCZĘDNOŚCI – NOWE OTWARCIE

15:20 – 15:35 Oszczędzanie na emeryturę – doświadczenia z Wielkiej Brytanii

 • Oszczędzanie na emeryturę w Wielkiej Brytanii – dane procentowe
 • Automatic Enrolment Programme – „brytyjska wersja PPK”
 • Trendy w zachowaniach siły roboczej w kontekście oszczędzania na emeryturę
 • Rozwój starszego pracownika
 • Wpływ Covid-19 na oszczędności emerytalne w Wielkiej Brytanii
 • Co dalej z emeryturami w Wielkiej Brytanii?
 • Malcolm Goodwin, Head of Workplace Savings and Retirement, Aviva UK Life and Pensions

15:35 – 16:05 Debata

 • Czy trudne lata ubezpieczeń na życie są za nami (unit linki, produkty oszczędnościowe, zaufanie)?
 • Świat po pandemii – wyzwania i oczekiwania klientów
 • W którym kierunku rozwinie się rynek – ubezpieczenia zdrowotne, ochronne?
 • Czy po 7-u „chudych latach” jest szansa na 7 lat rozwoju?
 • Edukacja finansowa: budowanie świadomość i zaufania do instytucji finansowych Polaków
 • Formy oszczędzania. Jak zbudować atrakcyjną oferta długoterminowego oszczędzania? Analiza dostępnych ofert (OFE, IKE, IKZE, PPK, itd)
 • Podsumowanie i perspektywy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rola pośredników (brokerów i multiagentów) we wdrożeniach PPK
 • OIPE (inaczej zwany PEPP) – nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny
 • Programy oszczędnościowe na świecie – wymiana doświadczeń (Turcja, Irlandia, Wielka Brytania)

Moderator:

 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarząd, PFR Portal PPK

Prelegenci:

 • Szymon Ożóg, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlande PTE
 • Krzysztof Bukowski, Prezes Zarządu, Openlife
 • Paweł Jaroszek, Członek Zarządu, ZUS
 • Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu, PZU TFI

*Prelegenci w trakcie potwierdzania
** Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie oraz do zmiany miejsca i daty wydarzenia

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej