Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2019

17 Banking Forum
13 Insurance Forum

17 – 18 kwietnia 2019,The Westin Warsaw Hotel

INSURANCE FORUM

XII Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla stricte ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Po sukcesie poprzednich edycji, Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora. Konferencja stanowi doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową. Każda edycja to także pełna frekwencja – obecność najważniejszych osób ze strony rynku, regulatora, administracji centralnej i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Omawiane są tematy bardzo istotne dla połączonych rynków, bankowego i ubezpieczeniowego. Najwyższą adekwatność, aktualność i istotność omawianych zagadnień gwarantuje Rada Programowa pod przewodnictwem Pana Artura Olecha. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2018 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z XVI Warsaw International Banking Summit – Banking Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

Warsaw International Banking Summit

XVI Warsaw International Banking Summit – Banking Forum to cykliczne, prestiżowe wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości. Konferencja łączy osoby funkcjonujące w sektorze bankowym i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Stanowi unikalną i prestiżową platformę wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją. Warsaw International Banking Summit to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, piętnaście poprzednich edycji uczyniło je regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość. Tematyka współkreowana jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Pana Mariusza Grendowicza. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2018 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z XII Insurance Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

Prelegenci XVI edycji Banking Forum oraz XII edycji Insurance Forum

Jens Baumgarten
Senior Partner, Simon Kucher & Partners
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu, Bank Millennium
Łukasz Buczko
Wiceprezes Zarządu, DXC Technology
dr Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Piotr Czarnecki
Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Iwona Dudzińska
Managing Director, Citi
Piotr Głowski
Wiceprezes Zarządu, Aviva
Michał Gomowski
Prezes Zarządu, Benefia ubezpieczenia
Mariusz Grendowicz
Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
Kamil Gross
Dyrektor Departamentu Zgodności Regulacji, Alior Bank

Program

  • Wojna o talenty
  • Zdolność banków w Polsce do finansowania polskiej gospodarki – implikacje makroekonomiczne i regulacyjne ( lokalne i globalne)
  • Rola ubezpieczycieli w gospodarce 4.0 – automatyzacja, robotyzacja oraz ich wpływ na pracę w ubezpieczeniach
  • Przejrzystość cen w zakresie kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów hipotecznych: w jaki sposób można wykorzystać rosnący popyt, aby odróżnić produkty i ceny?
  • Ryzyka towarzyszące postępowi technologicznemu – największa szansa dla rynku ubezpieczeń?

Zobacz więcej →

Relacja z Banking & Insurance Forum

Partnerzy poprzedniej edycji Banking & Insurance Forum

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco