Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2020

19. Banking Forum
15. Insurance Forum
9. Wielka Gala

8 – 9 kwietnia 2020,The Westin Warsaw Hotel

Relacja z 18. Warsaw International Banking Summit & 14. Insurance Forum

INSURANCE FORUM

Insurance Forum to więcej niż kongres branżowy. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Stanowi prestiżowe spotkanie liderów, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest doskonałą okazją do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową. Każda edycja to także pełna frekwencja – obecność najważniejszych osób ze strony rynku, regulatora, administracji centralnej i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Omawiane są tematy bardzo istotne dla połączonych rynków: bankowego i ubezpieczeniowego. Trendy, rekomendacje, analizy i towarzyszące im dyskusje poruszane podczas Insurance Forum odbywają się dwa razy w roku. To wydarzenie szeroko znane w całym świecie ubezpieczeniowym. Spotykają się na nim wszyscy: biznes, administracja, technologie, inwestorzy, doradcy. Zakres tematyczny współtworzony jest przez Radę Programową. Gwarantuje to poruszanie najważniejszych tematów w gronie praktyków.
To miejsce spotkań i dyskusji tych, którzy kreują nowoczesne ubezpieczenia.
To dwudniowe wydarzenie ma swoje otwarcie i część wspólną z Banking Forum, co pozwala spojrzeć na wyzwania stojące przed całym sektorem finansowym. Następnie obie ścieżki tematyczne prowadzone są równolegle. Dodatkowo, w edycji wiosennej odbywa się Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa przyznaje nagrody najlepszym spółkom, rozwiązaniom i osobom w branży.

Banking Forum

Banking Forum to cykliczne wydarzenie, w którym udział biorą kluczowe osobistości. Kongres zrzesza przedstawicieli sektora bankowego i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Wydarzenie jest unikalną i prestiżową platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją.
Banking Forum organizowane jest dwa razy w roku, co czyni je regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość. Zakres tematyczny współtworzony jest przez Radę Programową. Gwarantuje to poruszanie najważniejszych tematów w gronie praktyków.
To miejsce spotkań liderów, którzy zmieniają rzeczywistość
To dwudniowe wydarzenie ma swoje otwarcie i część wspólną z Insurance Forum, co pozwala spojrzeć na wyzwania stojące przed całym sektorem finansowym. Następnie obie ścieżki tematyczne prowadzone są równolegle. Dodatkowo, w edycji wiosennej odbywa się Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa przyznaje nagrody najlepszym spółkom, rozwiązaniom i osobom w branży.

Prelegenci 18. edycji Banking Forum oraz 14. edycji Insurance Forum

Artur Białkowski
Dyrektor Zarządzający, Medicover
Paweł Borys
Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Jacek Byliński
Prezes Zarządu, CUK Ubezpieczenia
Grzegorz Chłopek
CEO, Nationale-Nedrlanden PTE
Marcin Drogosz
Manager Departament Rozwoju Sieci Sprzedaży, Europa Ubezpieczenia
Przemysław Furlepa
Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas
Andrzej Gałkowski
Partner, KPMG
Michał Gomowski
Prezes Zarządu, Benefia Ubezpieczenia
Michał Góra
Prezes Zarządu, Alfavox
Mariusz Grendowicz
Przewodniczący Rady Programowej, Warsaw International Banking Summit
Michał Herbich
Director, KPMG

Zakres tematyczny

  • Wpływ zmian klimatycznych na modele biznesowe
  • Jak instytucje finansowe mogą utrzymać atrakcyjność potencjalnych pracodawców
  • Blockchain
  • Oferta produktowa ubezpieczycieli na miarę XXI wieku
  • Cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia
  • Nowa mobilność. Jak regulować i ubezpieczać urządzenia transportu osobistego

Zobacz więcej →

Partnerzy poprzedniej Banking & Insurance Forum

Informacje logistyczne

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej