Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2018

15 Banking Forum
11 Insurance Forum
7 Wielka Gala

10-11 kwietnia 2018, The Westin Warsaw Hotel

INSURANCE FORUM

XI Insurance Forum to prestiżowe spotkanie liderów branży ubezpieczeniowej, miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji o przyszłości rynku. Jest to wydarzenie przeznaczone nie tylko dla stricte ubezpieczeniowców, ale także dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się i będzie się dziać w branży usług finansowych. Po sukcesie poprzednich edycji, Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla kluczowych uczestników sektora. Konferencja stanowi doskonałą okazję do debat dotyczących najistotniejszych kwestii, problemów, szans i wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową. Każda edycja to także pełna frekwencja – obecność najważniejszych osób ze strony rynku, regulatora, administracji centralnej i dostawców rozwiązań dla sektora finansowego. Omawiane są tematy bardzo istotne dla połączonych rynków, bankowego i ubezpieczeniowego. Najwyższą adekwatność, aktualność i istotność omawianych zagadnień gwarantuje Rada Programowa pod przewodnictwem Pana Artura Olecha. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach wiosennego Spotkania Liderów 2018 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z XIV Banking Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

BANKING FORUM

XV Banking Forum to cykliczne, prestiżowe wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości. Konferencja łączy osoby funkcjonujące w sektorze bankowym i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Stanowi unikalną i prestiżową platformę wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją. Banking Forum to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, czternaście poprzednich edycji uczyniło je regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość. Tematyka współkreowana jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Pana Mariusza Grendowicza. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach wiosennego Spotkania Liderów 2018 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z XI Insurance Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

Prelegenci XV edycji Banking Forum oraz XI edycji Insurance Forum Banking Forum

Tadeusz Białek
Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, Związek Banków Polskich
Sylwia Bilska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DotPay i eCard, Wiceprezes Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki PIIT, DotPay
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu, Bank Millennium
Piotr Czarnecki
Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
Grzegorz Chłopek
Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE
Michał Chyczewski
Prezes Zarządu, Alior Bank
Ryszard Dyszkiewicz
Dyrektor IT, Vienna Insurance Group
Joanna Erdman
Dyrektor ds. Rozwoju Kart Płatniczych w Departamencie Produktów Podstawowych i Usług Niebankowych, mBank
Michał Gomowski
Prezes Zarządu, Benefia ubezpieczenia
Mariusz Grendowicz
Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
Rafał Hiszpański
Prezes Zarządu, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A

Program

  • Trójkąt banki – ubezpieczyciele – fintechy. Wczoraj konkurencja, dziś kooperacja, jutro…?
  • Sto lat niepodległości – i co dalej?
  • Wpływ nowych regulacji – chaos czy porządek?
  • Rynek Bancassurance – wracamy do łask, czy się odrodzi?
  • Płatności – czy to już czas, kiedy naprawdę można mówić „era bezgotówkowa”?
  • Deregulacje w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność

Zobacz więcej →

Partnerzy Banking & Insurance Forum

Informacje logistyczne

 

THE WESTIN WARSAW HOTEL

Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

Informacje: 22 450 8000
Rezerwacje: 22 450 6800
Fax: 22 450 8111

WhatsApp / iMessage: 794 922 422
BBM: 56017632

Czytaj więcej →

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco