Laureaci | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2024

Laureaci

Laureaci Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń
04 kwietnia 2024 r.

⭐ Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel

🏆 Trasti

Trasti zostało wyróżnione nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie cyfrowego ubezpieczania, co stanowiło znaczący wkład w transformację sektora ubezpieczeniowego. Ich innowacyjne podejście do wykorzystania technologii w celu ułatwienia Klientom zakupu, płatności, obsługi i procesów realizacji świadczeń, w tym opracowanie zaawansowanych procesów automatycznych oraz algorytmów wsparcia analizy ubezpieczeniowych potrzeb Klienta, oraz oferowanie nowatorskich rozwiązań, takich jak rozłożenie składki na 6 nieoprocentowanych rat, zasłużyły na uznanie w kategorii najlepszego cyfrowego ubezpieczyciela.


⭐ Najlepsza firma ubezpieczeniowa

🏆 Warta

Warta została uhonorowana nagrodą Kapituły w kategorii najlepszy ubezpieczyciel za konsekwentne dążenie do doskonałości oraz skuteczne zarządzanie. Firma wyróżnia się jako organizacja oparta na fundamentach zaufania, współpracy, jakości i determinacji. Jej silna kultura organizacyjna oraz jasno określona strategia rozwoju sprawiły, że zespół pracowników jest zaangażowany i skupiony na osiąganiu celów. Sukcesy, jakie odnosi firma, stanowią potwierdzenie skuteczności działań oraz siły kultury organizacyjnej.


⭐ Dostawca rozwiązań dla ubezpieczeń

🏆 Insly

Kapituła w kategorii dostawca rozwiązań dla ubezpieczeń przyznała nagrodę dla Insly za innowacyjną platformę technologiczną, która umożliwia digitalizację i automatyzację procesów ubezpieczeniowych dla różnych podmiotów. Łatwa w konfiguracji platforma w chmurze obliczeniowej oferuje szybkie wdrożenie i zgodność z regulacjami, co przyczynia się do efektywności działań ubezpieczycieli i pośredników. Dodatkowo, przejęcie ubezpieczeniowego ramienia TubaPay, obecnie InslyPay, umożliwiło rozwój narzędzia do płatności za polisy kartą płatniczą i BLIKiem, wspierając dalszą ekspansję firmy na rynku ubezpieczeniowym.


⭐ Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel

🏆 UNIQA

Kapituła w kategorii najbardziej przyjazny ubezpieczyciel przyznała nagrodę dla Uniqa za wybitne osiągnięcia w poprawie satysfakcji klientów oraz wzrostu rozpoznawalności marki, którym towarzyszą bardzo dobre wyniki finansowe. Uniqa wyróżnia się także innowacyjnymi inicjatywami społecznymi, takimi jak Fundacja UNIQA, oraz strategicznymi partnerstwami sportowymi, co dodatkowo umacnia ich reputację jako społecznie zaangażowanego podmiotu. Ponadto, Uniqa kontynuuje rozwój swojej oferty produktowej oraz skutecznie wprowadza nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak wdrożenie sztucznej inteligencji w procesie oceny szkód życiowych.


⭐ Najciekawsza innowacja dla sektora finansowego

🏆 Secfense

Secfense został uhonorowany nagrodą za najciekawszą innowację dla sektora finansowego ze względu na jego skuteczną obronę przed phishingiem i kradzieżą uwierzytelnień. Ich rozwiązanie oparte na technologii MFA opartą o otwarty standard FIDO całkowicie eliminuje ryzyko związanego z atakami socjotechnicznymi, przynosząc bankom płynność i wygodę procesu uwierzytelniania. Dodatkowo, łatwość integracji z istniejącymi systemami bankowymi oraz zgodność z DORA sprawiają, że Secfense stanowi kluczowe narzędzie dla banków w zabezpieczaniu zasobów i danych klientów przed dynamicznie zmieniającymi się zagrożeniami cyfrowymi.


⭐ Dostawca rozwiązań dla banku

🏆 e-point

Kapituła w kategorii dostawca rozwiązań dla banku przyznała nagrodę dla e-point za ponad 25 letnie wsparcie największych polskich banków w ich transformacji cyfrowej oraz doskonałą zdolność dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczeniatechnologicznego i prawno-regulacyjnego oraz za innowacyjne podejście do cyfrowej transformacji bankowości, potwierdzone sukcesami w realizacji projektów dla wiodących instytucji finansowych


⭐ Lider ESG

🏆 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kapituła w kategorii Lider ESG przyznała nagrodę dla BNP Paribas Banku Polski S.A. za zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez różnorodne inicjatywy oraz współpracę z partnerami. Bank aktywnie działa na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, realizując zobowiązania w ramach odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego poprzez wsparcie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczanie negatywnego wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe, takie jak transakcje faktoringowe z celami ESG oraz współpraca z firmą technologiczną Envirly w celu ułatwienia obliczania śladu węglowego, BNP Paribas Bank Polski S.A. odgrywa istotną rolę w transformacji ekonomicznej w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.


⭐ Najbardziej przyjazny bank

🏆 mBank

Za swoją siódmą akcję z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, mBank został uhonorowany nagrodą w kategorii najbardziej przyjazny bank. W ramach akcji, każdy klient mógł kliknąć specjalny kafelek z sercem WOŚP na pulpicie aplikacji lub w serwisie transakcyjnym, co zaowocowało przekazaniem złotówki na cel 32. Finału WOŚP. W 2023 roku, ponad 920 tysięcy osób wzięło udział w tej inicjatywie. Kampania podkreślała, że każde takie działanie ma istotne znaczenie, a mBank, dzięki swoim milionom klientów, mógł zebrać znaczną sumę pieniędzy, pokazując, że wspólnymi siłami można osiągnąć więcej.


⭐ Najbardziej innowacyjny bank

🏆 PKO Bank Polski

PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą dla najbardziej innowacyjnego banku dzięki wdrożeniu platformy usług dodatkowych, która umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie nowych usług klientom. Dzięki temu podejściu bank może dynamicznie rozwijać swoją ofertę, reagując na zmieniające się potrzeby rynku oraz zapewniając użytkownikom dostęp do innowacyjnych produktów i usług.


⭐ Innowator roku 2023

🏆 Adam Marciniak

Adam Marciniak, Prezes VeloBanku, został uhonorowany tytułem Lidera Innowacji za rewolucyjne podejście do transformacji, którą przeprowadził w ultra krótkim czasie kilku miesięcy. Jako innowacyjny lider, przekształcił instytucję pomostową w nowoczesny bank, wykorzystując innowacje jako główny napęd wzrostu i budowania zaufania, atrakcyjny dla klientów i inwestorów. Stworzył kulturę organizacyjną, w której zespół jest zmotywowany do ciągłego doskonalenia i digitalizacji oferty bankowej. Wizja i przywództwo Adama Marciniaka sprawia, że VeloBank wyprzedza swój sektor w wielu dziedzinach, wychodząc daleko poza tradycyjną bankowość z korzyścią zarówno dla klientów jak i rynku finansowego.


⭐ Najlepszy bank

🏆 ING Bank Śląski

Kapituła w kategorii najlepszy bank przyznała nagrodę dla ING Banku Śląskiego za imponujące wyniki finansowe i biznesowe oraz skuteczną realizację strategii, w tym za znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto o 159% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągnięcie stabilnego współczynnika kapitałowego na poziomie 16,73% oraz konsekwentne dążenie do cyfryzacji, widocznego we wzroście liczby elektronicznych transakcji i w zwiększonej aktywności klientów korporacyjnych.


⭐ Wizjoner finansów

🏆 Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank

Kapituła w kategorii Wizjoner Finansów uhonorowała Pana Cezarego Stypułkowskiego za wyjątkowe wizje i innowacyjne podejście do rozwoju sektora finansowego, które miały znaczący wpływ na przyszłość branży. Jako wybitny lider, zawsze odważnie wyraża swoje zdanie i wykazuje niezwykłą zdolność do identyfikowania oraz wykorzystywania nowych trendów i technologii. Jego wizja przyszłości bankowości opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach, które mają na celu zwiększenie efektywności, wygody i dostępności usług finansowych dla klientów. Jako CEO jednego z wiodących podmiotów na rynku, wykazuje doskonałe przywództwo i zdolność do skutecznego kierowania organizacją w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku.


Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej