Konkurs | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2022

Konkurs

Konkurs Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń

Głównym założeniem konkursu jest nagrodzenie ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce, jak również najefektywniejszych banków i ubezpieczycieli oraz najciekawszych rozwiązań.

Kategorie Konkursowe:

  • Najlepszy Bank
  • Najciekawsza innowacja dla banku
  • Najbardziej innowacyjny bank
  • Najbardziej przyjazny bank
  • Najlepsza firma ubezpieczeniowa
  • Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń
  • Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel
  • Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel
  • Wizjoner Finansów
  • Najlepsza inicjatywa do walki ze skutkami pandemii COVID-19

Formularz Konkursowy

Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 16 września 2020 r.
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 1495 zł + 23% VAT
Cena jednostkowa za zgłoszenie w 2 lub więcej kategoriach: 995 zł + 23% VAT

Zgłoś nominację do Konkursu
Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń
Wybierz kategorię i uzasadnij

Najlepszy Bank

Najlepszy Bank - Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajciekawsza innowacja dla banku

Najciekawsza innowacja dla banku – Kategoria skierowana jest to instytucji, które mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania; rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu; oryginalnością rozwiązania, które realne oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej innowacyjny bank

Najbardziej innowacyjny bank - Kategoria skierowana jest to banków, które mogą poszczycić się działaniami w zakresie przełomowego nastawienia na innowacyjność oraz kreowanie nowoczesnych rozwiązań w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej przyjazny bank

Najbardziej przyjazny bank – Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajlepsza firma ubezpieczeniowa

Najlepsza firma ubezpieczeniowa – Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajciekawsza innowacja dla ubezpieczeń

Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń - Kategoria skierowana jest to instytucji, które mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania; rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu; oryginalnością rozwiązania, które realne oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajbardziej przyjazny ubezpieczyciel

Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel - Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówNajlepszy cyfrowy ubezpieczyciel

Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel – Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się działaniami nastawionymi na rozwój cyfryzacji, zastosowaniem technologii cyfrowych w działalności firmy

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówWizjoner finansów

Wizjoner finansów – Kategoria, dla osób wyróżniających się autorytetem w świecie finansowym, działaniami społecznymi, pasją i zaangażowaniem, efektywnym zarządzaniem, cechami interpersonalnymi, charyzmą w 2019 roku

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków 

Najlepsza inicjatywa do walki ze skutkami pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 oraz spowodowany przez nią kryzys wymusiły niestandardowe działania wielu organizacji i firm, dlatego też pragniemy docenić spółki, które wykazały szczególne zaangażowanie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutkom COVID-19. Celem tej nagrody, która zostanie przyznana w 2020 r., jako jednorazowa nagroda specjalna, jest wyróżnienie inicjatyw podejmowanych przez firmy w nowej rzeczywistości dla swoich klientów, pracowników i całej społeczności.

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków 


Najlepszy BankNajciekawsza innowacja dla bankuNajbardziej innowacyjny bankNajbardziej przyjazny bankNajlepsza firma ubezpieczeniowaNajciekawsza innowacja dla ubezpieczeńNajbardziej przyjazny ubezpieczycielNajlepszy cyfrowy ubezpieczycielWizjoner finansówNajlepsza inicjatywa do walki ze skutkami pandemii COVID-19

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:    
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin konkursu Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 16 września 2020 r.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej