Konkurs | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Konkurs

Konkurs Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń

Głównym założeniem konkursu jest nagrodzenie ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce, jak również najefektywniejszych banków i ubezpieczycieli oraz najciekawszych rozwiązań.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone I dnia Konferencji Banking & Insurance Forum 20 kwietnia 2023 o godzinie 19.00, podczas uroczystej Gali.

Kategorie Konkursowe:

Najlepszy bank
Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2022 roku

Dostawca rozwiązań dla banku
Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora bankowego i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży

Najbardziej innowacyjny bank
Kategoria skierowana jest to banków, które mogą poszczycić się działaniami w zakresie przełomowego nastawienia na innowacyjność oraz kreowanie nowoczesnych rozwiązań w 2022 roku

Najbardziej przyjazny bank
Kategoria skierowana do banków, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Najlepsza firma ubezpieczeniowa
Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się wyróżniającą się na tle konkurencji działalnością na rynku, działaniami wspomagającymi konkurencyjność, przykładami efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem, przestrzegania zasad etycznych w biznesie, działalnością w zakresie innowacyjności i kreatywności oraz szczególnymi osiągnięciami w 2022 roku

Dostawca rozwiązań dla ubezpieczeń
Kategoria skierowana do firm, które zaimplementowały innowacyjne rozwiązania dla sektora ubezpieczeń i/lub ściśle współpracują, aby rozwijać technologie w branży

Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel
Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się nastawieniem proklienckim, działaniami ukierunkowanymi na przyjazność i budowanie relacji z klientami

Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel
Kategoria skierowana do firm ubezpieczeniowych, które mogą poszczycić się działaniami nastawionymi na rozwój cyfryzacji, zastosowaniem technologii cyfrowych w działalności firmy

Najciekawsza innowacja dla sektora finansowego*
Kategoria promująca innowacyjne technologie i rozwiązania, skierowana jest to instytucji, które mogą poszczycić się wprowadzeniem przełomowego rozwiązania; rozwinięcia i ulepszenia już istniejącego rozwiązania lub zastosowania go w nowym otoczeniu; oryginalnością rozwiązania, które realne oddziałuje na klientów i funkcjonowanie organizacji wdrożoną w 2022 roku

Wizjoner/Wizjonerka
Kategoria, dla osób wyróżniających się autorytetem w świecie finansowym, działaniami społecznymi, pasją i zaangażowaniem, efektywnym zarządzaniem, cechami interpersonalnymi, charyzmą w 2022 roku

Nagroda specjalna solidarni z Ukrainą
Kategoria skierowana do banków/firm, które po rozpoczęciu wojny zaangażowały się w Pomoc Ukrainie min poprzez współprace z

Lider ESG
Kategoria skierowana do firm które realizują efektywnie strategię ESG, oferując produkty i sługi wspierające zrównoważony rozwój.

* organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród w kilku podkategoriach

10_IMG_8258
1_IMG_8351
IMG_8384
19_IMG_7854

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej