Laureaci 2023 | Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2023

Laureaci 2023

Laureaci Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń
20 kwietnia 2023 r.

⭐ NAJLEPSZA FIRMA UBEZPIECZENIOWA

🏆 KUKE

Kapituła konkursowa doceniła stworzenie jednego z najbardziej kompleksowych w Unii Europejskiej systemów wsparcia ekspansji zagranicznej. Zapewnia on eksporterom ubezpieczenie transakcji handlowych oraz ich inwestycji realizowanych na innych rynkach. Instrumenty umożliwiające pozyskanie długoterminowego finansowania na rozbudowę potencjału eksportowego w kraju oraz gwarancje finansowania bieżącego i gwarancje płatnicze. W latach 2020–22 i w konsekwencji rozwój e-państwa w Polsce.


⭐ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY UBEZPIECZYCIEL

🏆 Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Nagroda przyznana za edukacyjną kampanię „Docenisz gdy wycenisz”, która w przystępny sposób wskazuje ubezpieczonym potrzebę aktualizowania sumy ubezpieczenia i niwelowania luki ubezpieczeniowej. Wiener pokazuje, że dba o swoich klientów i chce, aby byli świadomi korzyści wynikających z odpowiednio dobranego ubezpieczenia.


⭐ NAJLEPSZY CYFROWY UBEZPIECZYCIEL

🏆 PZU S.A.

Członkowie kapituły docenili PZU jako jednego z ubezpieczycieli najprężniej działających w obszarze insurtech i o najszerszym spektrum projektów technologicznych. Swoim klientom udostępnia m.in. portal i aplikację moje PZU, za pośrednictwem których można kupować polisy, zarządzać nimi czy likwidować szkody. Za uproszczenie – do absolutnego minimum – procesu wyliczenia składki ubezpieczeniowej OC/AC oraz sukces rynkowy tego rozwiązania, które w pierwszym roku działania wybrało sto tysięcy Klientów


⭐ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA UBEZPIECZEŃ

🏆 Comadso

Comadso poprzez codziennie aktualizowaną bazę danych dostarcza obszerną bazę wiedzy odnośnie różnic zakresowych pomiędzy poszczególnymi produktami ubezpieczeniowymi z obszaru ubezpieczeń indywidualnych pomaga doradcom przekierować uwagę klienta z ceny na jakość ubezpieczenia, co przekłada się zarówno na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń, jak i przede wszystkim na większe bezpieczeństwo klienta końcowego chroniąc aspekty sytuacji życiowej, które są ważne w każdym indywidualnym przypadku. Implementacja narzędzia Comadso w codziennej pracy sieci Punkta oraz zakładu ubezpieczeń PZU pomaga już dziś sukcesywnie zmieniać świadomość ubezpieczeniową ubezpieczonych osób.


⭐ NAJLEPSZY BANK

🏆 mBank

mBank został doceniony za najwyższą jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu, najbardziej innowacyjną w Polsce platformę bankowości elektronicznej oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, w tym szerokie działania edukacyjne w tym obszarze.
Nagroda przyznana również za konsekwentne realizowanie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, a także za współpracę ze startupami i wprowadzoną biometrię behawioralną do płatności kartami w internecie.


⭐ NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY BANK

🏆 ING Bank Śląski

Kapituła w kategorii najbardziej przyjazny bank przyznała nagrodę dla ING Banku Śląskiego za upraszczanie i digitalizację procesów, które pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Bank jest liderem rankingu satysfakcji klientów indywidualnych, a Customer Experience jest jednym z kluczowych elementów działalności banku. W szczególności została doceniona akcja „Ja w przyszłości. Powered by AI & ING”, która pomaga Polakom zwizualizować przyszłość oraz dbałość o bezpieczeństwo klientów i dodatkowe, innowacyjne zabezpieczenia w „Strefie bezpieczeństwa” w aplikacji Moje ING.


⭐ NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY BANK

🏆 Alior Bank

Alior Bank został doceniony za wdrożenie wielu innowacyjnych rozwiązań, w różnych obszarach. Jako pierwsza instytucja bankowa w Polsce Alior Bank wdrożył Alior Pay – usługę umożliwiającą odroczenie, a następnie rozłożenie na raty płatności – w sklepach stacjonarnych i internetowych lub przelewów z rachunku w Alior Banku.


⭐ DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ DLA BANKU

🏆 UiPath

Kapituła w szczególności doceniła UiPath Business Automation Platform, która została wykorzystana w 2022 r. w okresie wprowadzenia wakacji kredytowych. Największe banki w Polsce użyły robotów UiPath, aby sprostać nieoczekiwanemu zapotrzebowaniu na pracowników, w celu przetwarzania olbrzymiej ilości wniosków o zawieszenie spłaty. Dzięki platformie UiPath banki mogły zbudować automatyczny proces obsługujący wnioski w kilka tygodni i zdążyć na czas w sytuacji, w której ostateczna postać regulacji dot. wakacji kredytowych ustabilizowała się dopiero na tydzień przed wejściem jej w życie. Bez robotów UiPath obsłużenie tego zadania nie byłoby możliwe, bo wymagałoby zatrudnienia i przeszkolenia kilkuset osób.


⭐ NAJCIEKAWSZA INNOWACJA DLA SEKTORA FINANSOWEGO

🏆 Platforma Biometrii Behawioralnej

Nagroda przyznana za autorski system wzmacniający identyfikację klienta w oparciu o mechanizmy biometrii behawioralnej. To rozwiązanie, które wprowadza bezpieczeństwo kanałów bankowości polskiego sektora finansowego na wyższy poziom, a także jest unikatowe w wymiarze międzynarodowym.


⭐ LIDER ESG

🏆 Grupa ERGO Hestia

Jest jeden ubezpieczyciel, który mocno kojarzy się z działalnością na rzecz środowiska, społeczeństwa i sztuki. Tworzy ubezpieczenia wspierające ochronę środowiska, pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć pracę, organizuje konkursy artystyczne i co roku redukuje emisję CO2.


⭐ NAGRODA SPECJALNA SOLIDARNI Z UKRAINĄ

🏆KUKE

Członkowie Kapituły docenili KUKE za wsparcie Ukrainy. Polska agencja wsparcia eksportu jako jedyna na świecie ubezpiecza – pomimo trwającej wojny – handel z Ukrainą, udostępniając tym samym ukraińskim odbiorcom dodatkowe finansowanie i umożliwiając im dokonywanie większych zamówień. Przekłada się to, na lepsze zaopatrzenie lokalnego rynku. Pracownicy KUKE, jak i sama firma, cały czas angażują się w akcje na rzecz Ukrainy i ukraińskich uchodźców w Polsce.


⭐ Wizjoner Finansów

🏆 Igor Rusinowski, Prezes Zarządu, Grupa Unilink

Za zbudowanie największego dystrybutora ubezpieczeń w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, działającego na 6 rynkach Regionu we wszystkich kanałach sprzedaży i osiągnięcie ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych


⭐ NAGRODA SPECJALNA KAPITUŁY

🏆 KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i zakresie cyberbezpieczeństwa.
Pan Prezes tworzył wiodące firmy infrastruktury bankowej, dzięki którym bankowość polska należy do światowej czołówki technologicznej.
Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za ten nieoceniony wkład w dynamiczny rozwój polskiego sektora finansowego.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej